Lästips:Videotips för din trädgårdPerennerTrädgårdskalenderOdla på balkongOdla jordgubbarPionerBuketter och blomsterarrangemang

Så använder du vattnet vettigt och hållbart i trädgården

19 apr, 2022 
Anni Jähde
Miljövetaren och trädgårdsmästaren Bodil Åsberg.
Snustorra, varma veckor i sträck. Dagar av kraftiga skyfall. Hur ska vi tänka hållbart i trädgården när det gäller vatten? Miljövetaren och trädgårdsmästaren Bodil Åsberg ger oss svar.
För att spara den här artiklen så måste du vara inloggadLogga in på ditt kontoellerSkapa ett konto
Annons

Itakt med klimatförändringarna blir det alltmer tydligt att trädgårdsodling handlar om att arbeta med naturen. Ska trädgården vara vacker och klimat-smart krävs att växterna är planterade på rätt plats, att det finns ett effektivt sätt att ta hand om, och använda, vattnet och att man tänker över vad man gör av trädgårdens ytor. Bland annat.

10 lättodlade blommande perenner - för sol till halvskuggaBrand logo
10 lättodlade blommande perenner - för sol till halvskugga

Hållbarhet i trädgården

Bodil Åsberg är trädgårdsmästare och miljövetare med inriktning på hållbarhet i trädgården. För henne finns ingen tvekan – miljöfrågorna i trädgården måste tas på allvar.

En regnrabatt med en liten damm.
Till en regnrabatt leds vatten från exempelvis takets stuprör. En liten damm kan också skapas i samband med det.

– Bara för att det handlar om trädgård tror många att allt man gör är okej och snällt mot miljön, säger hon. Men det finns mycket att förbättra för att få en hållbar trädgård.

Annons

Regnträdgårdar och regnrabatter

Hanteringen av vatten i trädgården är ett av Bodils specialintressen. Hon har anlagt regnträdgårdar och regnrabatter, och tänker även i sin egen trädgård på hur vatten kan sparas och ”skördas” på ett bra sätt.

Här svarar hon på våra frågor om trädgård och vatten:

Hur ska man bygga upp en trädgård som klarar torka?

– Det handlar om att planera långsiktigt genom att plantera rätt växter på rätt plats, till exempel torktåliga växter på väldigt soliga ställen. Det innebär att man skapar rabatter som efter 3–5 år, då växterna är väl etablerade, i princip klarar sig utan vattning.

– Jorden ska vara väldränerad men också kunna buffra vatten, och därmed inte torka ut.

Hur ska man undvika att jorden torkar ut?

– Att täcka jorden är väldigt effektivt och det finns många sätt. Använd gräsklipp och annat från trädgården som du klipper ner. På våren när du tar bort vissna perenner kan du klippa ner dem i småbitar och låta klippet ligga kvar i rabatten. Det kan se lite skräpigt ut en kort tid, men sedan tar växterna över. Du kan också använda flis och liknande organiskt material. Täckning med organiskt material leder också till ett bra mikroliv i jorden, vilket stärker växterna.

Orientvallmo.
Orientvallmo är en elegant, torktålig perenn som trivs i soliga lägen.

– Se hur det växer i naturen, där finns ingen bar mark. Fyll på ordentligt med växter i rabatterna. Satsa på bra marktäckare och plantera i lager – eller nivåer – med växter i olika höjder som tillsammans skapar en tät rabatt. Jag brukar tänka att man planterar runt de höga växterna som om de ska få på sig strumpor.

Ett trädgårdsland som vattnas med droppslang för effektiv vattenanvändning.
Vattna mer effektivt med dropp- eller svettslang.

Hur ska vi klara grönsaksodlingen under långvarig torka?

– Perennrabatter hittar en balans över tid som gör att de klarar torka bra. Med ettåriga växter är det annorlunda, till exempel grönsakerna i köksträdgården. Satsa på en svett- eller droppslang som långsamt avger vatten. Täckodling är en utmärkt metod, men har man mycket sniglar kan det vara omöjligt. Försök mixa växter med olika höjder, själv blandar jag i samma bädd exempelvis grönkål, morötter och tagetes som hjälper till att skugga och bevara fukt i marken.

Annons

Vad innebär sandbäddar?

– Man kan faktiskt göra rabatter helt av sand för perenner. Peter Korn och Julia Andersson på Klinta Trädgård (www.klintatradgard.se) arbetar mycket med den här metoden.

– All jord ska spolas av från rötterna innan plantering. Sanden (ganska grov, 0–8 mm, ingen ”kakbaks-sand”) håller fukt men är dränerande och rötterna växer sig starka. Det blir väldigt lättskött, ingen vattning krävs och ogräs trivs inte. Det gäller bara att se till att inget organiskt material ligger kvar och förvandlas till mull.– En trevlig, och viktig, fördel är att solitärbin som bygger bo i sand trivs fint här!

Vad innebär regnrabatter?

– Den här anläggningsmetoden går ut på att ta hand om det överskott av regnvatten som kommer vissa perioder. Då leds vatten från taket vidare ut till en nedsänkt rabatt som är uppbyggd på ett sätt som kan ta hand om det, med växter som tål fuktig jord men även perioder av torka. I samband med regnrabatten kan man också dämma upp och få en liten damm.

Annons

– Det här ger en vinst på tre plan: regnvattnet kan tas om hand direkt, den biologiska mångfalden gynnas och det blir väldigt vackert med såväl växterna som vattnet.

Fotnot: På VA Syds hemsida (www.vasyd.se) finns bra information hur man gör en regnrabatt.

Vattentank som samlar regnvatten.
Samla regnvattnet i vattentunnor eller tankar. Extra värdefullt om torkan slår till.

På vilka sätt kan man samla vatten?

– Det vanligaste är ju att satsa på tunnor och tankar dit man leder regnvattnet från framför allt tak. Takens stora ytor fångar upp mycket vatten som annars bara rinner av och ut i marken.

– Det finns stora tankar avsedda att gräva ner, och pumpar så att man får upp vattnet. En solcellsdriven pump från en regnvattentunna ger effektiv bevattning när det är soligt och varmt – perfekt till växthus och upphöjda odlingsbäddar i köksträdgården.

Annons

– Man kan också köpa kubiktankar som kan ställas på lämplig plats. De är inte vackra men går att ”klä in” med till exempel juteväv eller pilmattor, eller bygga in med spaljéer för klätterväxter.

Vettigaste sätten att vattna på?

– Vattna på morgnar och kvällar, alltså inte när solen står på och torkar ut jorden direkt. Har du problem med sniglar är det morgonvattning som gäller. Vattna nära växten, så kallad punktbevattning. Det är ju inte eventuellt ogräs runt omkring som ska få vatten. Vattna med mjuk stråle så att jorden hinner ta emot vattnet och det inte flyter i väg över jordytan.

Din kommun kan ge hjälp och råd

De flesta kommuner börjar ta vattenhanteringen på stort allvar och försöker hitta lösningar på hur dagvattnet ska tas om hand. Råd och tips för fastighetsägare brukar finnas på kommunens hemsida, men på vissa orter går man längre och kan till exempel ge ersättning om stuprör kopplas bort för att ta hand om vattnet på annat sätt. Andra kommuner ger bort regntunnor gratis.

Gräsmattan då? Vattna eller inte?

– Ur hållbarhetsperspektiv är det oansvarigt att vattna gräsmattan. Man får helt enkelt gilla läget och stå ut med att den kan bli torr och gul. Det är lätt att renovera den på hösten med dressjord och gräsfrön.

Läs mer och beställ magasinet här

'

– Men vi borde fundera över om vi ska ha så mycket gräsmattor. De är stora, ganska arbetskrävande ytor som inte bidrar mycket till en biologisk mångfald. Spara gräsmattan där den trivs och klarar sig trots viss torka – plantera annat på problemområden.

Annons

Hur ska man tänka kring plattor och regn?

– Stora ytor av plattor – och trädäck också för den delen – kan ju inte ta emot störtregn. Man måste se till att där regnet rinner av, ska det finnas en yta som tål att ta hand om vattnet, till exempel trädplantering eller en rabatt. Du bör också undvika att hårdgöra fogarna, vattnet behöver kunna rinna ner där.

– Ett exempel på en dålig idé är att i en stor plattläggning göra öppningar, rama in dem med höga cortenstålskanter och plantera träd. Trädens krona kommer att hindra regnet att ta sig ner till jorden och rötterna, och regnvattnet som flödar över stenläggningen hindras av stålkanterna.– Generellt kan man säga att det är bättre att välja singel än plattor om det handlar om större ytor.

13 tips på torktåliga växter

Bolltistel, Echinops

Lammöra, Stachys byzantina

Lavendel, Lavandula

Orientvallmo, Papaver orientale

Perovskia, Perovskia

Pimpinellros, Rosa spinosissima

Purpursporre, Linaria purpurea

Rölleka, Achillea

Stäppsalvia, Salvia nemorosa

Syren, Syringa vulgaris

Syrenbuddleja, Buddleja davidii

Sömntuta, Eschscholzia

Tall, Pinus

Fler artiklar om hållbart trädgårdsliv

Annons