Så räddar man en tujahäck som blivit gul

En gulnande tujahäck.

Foto: Jan E Carlsson

Att en tujahäck blir gul är inte ovanligt. Här är tipsen som får den fin igen!

Tuja som blivit gul:

Fråga:

Vi planterade en häck av 80 stycken 1,90 meters höga tuja ‘Drabant’ i våras. Vi vattnade rejält så att de aldrig behövde stå torra. Hela sommaren var de jättefina. Nu har ett parti på ca 10 meter gulnat och till viss del även blivit bruna. Tomten går ner i en liten svacka vid just den delen, där det hela tiden varit mest vatten. Kan de ha fått för mycket vatten? Går de att rädda och hur i så fall?

Svar:
Gratulerar till er fina häck, en rejäl investering men visst är det skönt att det blir fint direkt. Det är säkert som du själv befarar, de gulnande tujorna har stått för blött vilket lett till syrebrist i rotsystemet när marken är mättad med vatten.

Tujor har inget kraftigt rotsystem, luckra ner mycket mull som grov kompostjord, kring de drabbade plantorna, så att överflödsvatten sugs upp. Gräv lite i marken kring dem efter ett kraftigt regn och se om vatten är stående.

Måste dränera marken

Om så är fallet måste marken dräneras. Då behöver plantorna grävas upp och jorden luckras upp rejält och blandas upp med lucker, mullrik jord innan tujorna planteras tillbaka. Först till nästa års försommar kan du se hur det hela förlöpt. Till dess kan du klippa bort det gula så att häcken ser grön och fin ut.

Extra tips för tujor:

På bilden syns att gräsmattan växer nära inpå häcken. Det bör vara minst 50 cm barmark mellan häcken och ut till gräsmattan. Annars tar gräset för sig av all näring och vatten på bekostnad av häckens tillväxt.

De stora välväxta tujorna behöver mycket kväve och de gulna bladen kan också tyda på kvävebrist. Se alltså också till att få bort grässvålen så att häcken får lite mer space. Till våren och en gång till under försommaren gödslar du med gräsklipp eller hönsgödsel som är perfekta kvävegivor till häckar.

Kan man beskära en lönn?