Cp-skadade Moha: ”Jag skäms inte över mig själv”

Cp-skadade Moha: ”Jag skäms inte över mig själv”

Cp-skadan är inget hinder för Moha Frikraft. Genom att berätta sin historia och stötta kroppsuppropet #släppsarongen hoppas hon på att kunna inspirera andra till att tänka om.

Nästa video