När ALS gör Danny svagare gör sonen honom gladare

När ALS gör Danny svagare gör sonen honom gladare

Tillsammans hittar Danny och sonen Neo stillsamma aktiviteter.

Nästa video