Psykologen svarar: Så hjälper du din utbrända vän

Psykologen svarar: Så hjälper du din utbrända vän

Psykologen Siri Helle svarar på hur du kan hjälpa din kompis som är på väg att bli utbränd.

00:00

SIRI HÄLLE

00:03

Jag heter Siri Hälle och jobbar som psykolog.

00:06

Min kompis går in i väggen. Jag pratar med henne, men hon lyssnar inte.

00:11

Hur kan jag hjälpa henne?

00:13

Det är jättebra att du har upptäckt tecknen på stress hos din kompis.

00:19

Vissa saker kan vara tydliga, som att man ofta klagar på att man är stressad-

00:24

-...att man har svårt att sova.

00:26

Vissa saker kan vara subtila, som att man har svårt att fokusera under ett samtal-

00:32

-...eller att man har kortstubin för att man är så stressad.

00:36

Mitt första råd är att lyssna och ställa frågor.

00:40

När vi känner oss oroliga för nån är det lätt att bombardera med goda råd.

00:47

Men ofta kan det vara bra att bara be personen berätta mer-

00:51

-...så att den inte bara sluter sig och känner sig frågasatt.

00:56

Om man känner sig stressad är det lätt att hantera det-

01:00

-...genom att bara springa snabbare och jobba hårdare.

01:04

Då kanske det blir frustrerande med nån som säger att man ska ta det lugnt.

01:09

Man vet att man måste ta det lugnt, men det är svårt för man springer så snabbt.

01:15

Mitt andra råd är att när du har lyssnat-

01:18

-...fråga om personen själv har idéer på lösningar.

01:21

Återigen, inte bombardera personen med egna råd.

01:25

Ofta har personen tankar på vad den borde göra.

01:29

Den kanske bara behöver uppmuntra för att komma till skott.

01:31

Till exempel att prata med chefen om arbetsbelastningen.

01:34

Mitt tredje råd är att fråga personen om den vill ha din hjälp.

01:40

Vi är mer öppna för förslag om vi har bett om det.

01:43

Det kan gälla både att ge personen råd-

01:46

-...men också att hjälpa till med praktiska saker-

01:48

-...som till exempel att hämta upp saker från kemtvätten som avlastning.

01:54

Om du känner att du inte når fram till din kompis-

01:57

-...så kan det vara väldigt frustrerande.

02:01

Men kom ihåg att det enda du kan göra som vän är att erbjuda hjälp.

02:06

Sen är det upp till din kompis att ta emot den.

Nästa video