Autism hos kvinnor tar längre tid att upptäcka – här är 10 tecken

Kvinna med högfungerande autism i en soffa.

Foto: TT/Shutterstock

Autism visar sig ofta på ett annat sätt hos flickor än hos pojkar, vilket gör att de mer sällan får rätt diagnos. Det kan leda till ett utanförskap och psykisk ohälsa som vuxna , förutom att de inte får det stöd de behöver. Här är tio sätt högfungerande autism ofta visar sig hos kvinnor.

Autism är en funktionsstörning som gör att man kan ha svårt med socialt samspel och nya situationer. Man brukar prata om austimspektrat, eftersom autism kan delas in i underdiagnoser som tidigare hette autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och atypisk autism eller autismliknande tillstånd. Det finns olika svåra grader av autism – hos vissa individer märks det knapps alls, medan andra behöver mycket hjälp för att klara vardagen.

Flickor får senare autism-diagnos

Autism är flera gånger vanligare hos pojkar än hos flickor, och andelen pojkar som får en diagnos innan de fyllt fem är dubbelt så hög, visar en enkät från Autism- och Aspergerförbundet 2019. Förr trodde man inte ens att flickor med en normal begåvning kunde ha autism, vilket inte alls stämmer. Men den bilden har lett till att flickor med autism inte fått den hjälp och det stöd de behöver.

Se också: Anna-Maria diagnostiserades med autism som 43-åring

0:48

Efter reklamen: Anna-Maria diagnostiserades med autism som 43 åring

(0:48)

Slå på ljud

Det kan göra att kvinnor växer upp och får en väldigt negativ bild av sig själva som vuxna, att de inte passar inte och är som alla andra och det kan även leda till ökad psykisk ohälsa, även om de är högfungerande.

Men varför är det så svårt att diagnosticera flickor med autism?

– Undersökningsinstrumenten grundar sig på forskning som fokuserat på pojkar. Det leder till att flickors autism upptäcks senare eller att flickorna får felaktiga diagnoser. Vi måste ta in ett genderperspektiv så att flickorna får det stöd de behöver, säger Svenny Kopp, barnpsykiater som forskat mycket om flickor med autism, till intresseorganisationen FDUV.

Här är 10 vanliga tecken på autism hos kvinnor

Svårt med sociala situationer

Detta är något som kännetecknar autism överlag. Kvinnor med autism kan känna att de alltid haft svårt för sociala sammanhang, eftersom autism är något man föds med. Men vanligt för dessa kvinnor är att de lär sig de sociala koderna och gör en "checklista" för hur man ska bete sig i en grupp med människor.

Vanligt är också att dessa kvinnor trivs bättre och hanterar situationer bättre när de umgås med bara en annan person än när det är många. Då är risken istället att de känner sig utanför och ensamma i stunden, och tömda på energi efteråt.

Starkare sinnesintryck

Personer med autism upplever omvärlden annorlunda, och ofta med starkare sinnesreaktioner på lukter, ljud, ljus och smak. Medan vi andra ogillar vissa dofter kanske den med autism verkligen inte står ut med dem utan måste lämna rummet. Det påverkar personens förmåga att hantera nya platser och situationer, eftersom de inte vet om det kommer att förekomma höga ljud eller lukter de inte kan tolerera.

Oförmåga att utföra uppgifter

Det är inte ovanligt att kvinnor med autism har problem med sitt arbetsminne, att vara flexibel och även självkontroll. Man kan känna att det är svårt att organisera sina uppgifter, att göra klart projekt och ha känslomässig kontroll.

Det kan till exempel visa sig genom att man har svårt att hålla hemmet rent, fullfölja ett träningsschema eller att hålla i grundläggande rutiner som att borsta tänderna eller äta frukost på morgonen.

Tvångsmässiga intressen

Både män och kvinnor med autism kan vissa det här draget – men på olika sätt. Det är en sak som gjort att flickor ofta får en senare diagnos, om någon alls. Medan pojkar och män med autism ofta fastnar i ett intresse för specifika objekt eller aktiviteter och vill lära sig allt om just den saken och veta hur det funkar ner i minsta detalj, så väljer flickor oftare bredare fokusområden.

Det kan till exempel vara hur en person fungerar, eller hjärnans funktioner. De kan ha ett intensivt fokus, och många forskar om eller jobbar med sin hobby.

Döljer sig

Kvinnor med autism lägger överlag mer energi, tid och intresse på att försöka passa in i sociala sammanhang, och kamouflerar sig skickligt för att verka "normala". Även om autisktiska män också försöker smälta in så anstränger sig autistiska kvinnor oftast mer.

Lina fick diagnosen autism som vuxen: "Jag blev så lättad"

Sömnproblem

Kvinnor med autism har ofta svårt att sova, på grund av de förhöjda sinnessensorerna. Det kan bero på ljud, ljus eller om det är någon annan som sover i samma rum (eller säng) – det kan göra det svårt med en ny partner.

Svårt med ögonkontakt

Ett vanligt drag hos personer med autism är att de kan ha svårt att hålla ögonkontakt med personer de pratar med. Kvinnor är ofta bättre på att tvinga sig själva till detta, och med tiden kan det börja kännas mindre obekvämt, men om det känns väldigt jobbit med ögonkontakt kan det vara ett tecken på autism.

Bristande självkontroll

Kvinnor med autism kan ha svårt att styra över hur hon reagerar på sina känslor, eller hur mycket plats känslorna får ta. Studier har visat att kontakten mellan den "logiska hjärnan" och den "känslomässiga hjärnan" är sämre hos personer med autism. Detta kan leda till att man få svårt att hantera motgångar och lättare får emotionella sammanbrott än andra.

Stimmande

Stimmande är ett beteende som är vanligt hos personer med autism, och innebär ett upprepat beteendemönster – ofta i form av ett gungande, snurrande, handviftande eller att man upprepar vissa ord.

Hos kvinnor kan det beteendet dock vara mindre tydligt, till exempel genom att man tvinnar sitt hår, gnuggar fötterna mot varandra eller pillar på huden.

Lisa Miskovsky talar ut om dotterns autism: ”Inte så lätt”

Psykisk ohälsa

Kvinnor får mycket mer sällan sin autismdiagnos tidigt i livet. Istället kan de få diagnoser som ångest, depression eller andra psykiska sjukdomar. Men dessa är inte sällan effekter av att de försöker dölja sina autismsymtom. De har också större risk att hamna i olika typer av missbruk, och är mer representerade i självmordsstatistiken än andra.

Källor: Psychology Today, Autism och Aspergerförbundet, Hjärnfonden Foto: TT