Coronavirus, covid-19, sars, mers…? Det här betyder begreppen

Kollage av Covid-19 och kvinna som spritar händerna.

I takt med att coronaviruset fortsätter att spridas världen över kommer nya sjukdomsbegrepp, och gamla begrepp får ett uppsving igen. Vad är egentligen vad? Vi reder ut!

Vad är coronavirus?

Coronavirus är ett samlingsnamn för de virus som tillhör coronavirus-familjen, vilket är många. Däremot är coronavirus vanligast hos djur och vad man vet idag är det sju coronavirus som vi människor kan bli smittade och sjuka av.

Namnet har corona fått efter sitt utseende. Coronavirus har ett sorts runt hölje med utskott runt omkring som, om man ser på det i elektronmikroskop, får ett kronliknande utseende. Virusen har lite olika effekt och kan hos oss människor ge vanliga förkylningar eller problem med luftvägarna.

Gör egen handdesinfektion – enkla receptet på handsprit

Coronasmittan som sprids världen över just nu har fått namnet covid-19.

Vad är Covid-19?

Sjukdomen vi får av coronaviruset som är aktuellt just nu har fått namnet covid-19. Namnet är en förkortning av coronavirus disease 2019. Viruset identifierades först i Wuhan, Kina, i slutet av 2019.

Man tror idag att det först överfördes till människor via en djur på en marknad, men det är inte bekräftat. Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus, som heter SARS-CoV-2.

Symtomen vid covid-19 är ungefär samma som vi får vid vanlig influensa. De flesta får feber och hosta, en del får andningsbesvär. Men det kan också ge lunginflammation.

Smittan sprids framför allt genom att någon som redan är smittad nyser eller hostar och att andra omkring nås av droppar med viruset. Får man sedan i sig viruset genom till exempel ögon, näsa eller mun så är risken stor att man blir sjuk, eftersom det är ett helt nytt virus som vi inte har hunnit bygga upp något immunförsvar mot.

Inkubationstiden från det man blir smittad tills sjukdomen bryter ut beräknas kunna vara allt ifrån ett par dagar och upp till två veckor men en snitt-tid som forskare tror på just nu ligger på cirka fem dagar.

Vad är SARS-CoV-2?

Själva viruset vi kan smittas av, som sedan kan göra att sjukdomen covid-19 bryter ut, har fått namnet SARS-CoV-2.

Vad är sars?

Sars står för Severe Acute Respiratory Syndrome, vilket ungefär kan översättas till allvarlig och akut lungsjukdom. Sars orsakas av ett coronavirus som heter SARS-CoV.

2002 upptäcktes sars i Kina, man tror att det överfördes via fladdermöss till andra djur och sedan till människor. Sars blev en begränsad epidemi i delar av världen men aldrig i Sverige. Spridningen stoppades 2004 och sedan dess har inga nya fall rapporterats.

Precis som vid covid-19 kan man få feber, hosta och andningsbesvär. Ibland kan man även få diarré. Sars kan leda till lunginflammation och i värre fall även till bland annat njursvikt.

Vad är mers?

Mers orsakas också av coronavirus och även det funnits som begränsad epidemi i delar av världen, men inte i Sverige. Mers ger samma symtom som sars. Namnet står för Middle Eastern Respitory Syndrome corona virus och upptäcktes först på Arabiska halvön, 2012.

De 15 vanligaste frågorna om coronaviruset

Viruset som orsakar mers heter MERS-CoV. Sjukdomen förekommer ännu idag i Saudiarabien men är inte vanlig. Troligen har viruset från början överförts till människor från kameler som viruset också förekommer hos.

Vad är droppsmitta?

Man vet idag att covid-19 smittar via så kallad droppsmitta. Det innebär att smittan alltså kommer av droppar ur nysningar eller hostningar som når någon i närheten. Som alltså sedan får i sig smittan på något sätt, till exempel genom att gnugga sig i ögonen. Dropparna finns både kvar i luften en kort stund och faller sedan ner på föremål och ytor omkring.

Vad är kontaktsmitta?

När smittan förs över via direktkontakt mellan personer kallas det direkt kontaktsmitta. Det finns också indirekt kontaktsmitta där smittan sprids via droppar som landat på ytor och föremål. Man har inte ännu konstaterat om covid-19 smittar via indirekt kontaktsmitta men det smittar via direkt kontakt.

Vad är en epidemi?

Epidemi kallas det är många inom ett område insjuknar i samma sjukdom inom en kort tid. Så länge det är en epidemi jobbar man på att minska spridning mellan länder. När en epidemi sprider sig över flera världsdelar blir det istället en pandemi.

Vad är en pandemi?

När en smittsam sjukdom får en omfattande spridning till alla olika kontinenter i världen kallas det för pandemi. Sjukdomar som klassas som pandemier får mest troligt stor påverkan på stora delar av samhället och jordens befolkning. Det är Världshälsoorganisationen som avgör när en smitta klassas som pandemi, covid-19 klassades som pandemi 11 mars 2020.

Vad är 113 13?

113 13 är det nationella informationsnumret dit man kan vända sig om frågor kring corona. Numret är även tillgängligt för att människor ska kunna ge eller få information om kriser och större händelser generellt. Det gäller alltså inte bara frågor om corona eller just nu. Det du vår veta från 113 13 är verifierat av någon myndighet.

Källor: 1177, Folkhälsomyndigheten

Foto: TT

Agnes Wold avlivar myter om corona: "Trams"

Mer innehåll hos allas.se: