Lästips:Träning och motionNär hjärtat svikerPsykologiBlodtryckMag- och tarmproblem

De 15 vanligaste frågorna om coronaviruset

12 mar, 2020 
Marcus Alm
Närbild av coronaviruset i ett mikroskåp.
Foto: Shutterstock/TT
Coronaviruset har skapat uppståndelse över hela världen sedan det dök upp i Wuhan i Kina. Frågorna är många, och mycket falsk information sprids på nätet. Här är de vanligaste frågorna – och svaren.
För att spara den här artiklen så måste du vara inloggadLogga in på ditt kontoellerSkapa ett konto
Annons

Hur och var började coronaviruset spridas?

Mellan den 8 och 29 december 2019 rapporterades de första fallen av en ny form av influensa från Wuhan i Kina. Där hade 41 personer insjuknat i lunginflammation och när röntgen gjordes på dessa patienter började man misstänka att det handlade om ett nytt virus. Initialt misstänkte man att en fiskmarknad i staden, där 27 av de 41 smittade hade varit i kontakt med mat, var centrum för spridningen. I början av februari 2020 rapporterade däremot Sveriges Radio om en studie gjord av forskare i Shanghai och Ottawa som pekade på att viruset faktiskt kunde ha börjat spridas så tidigt som tre till sju månader innan den första patienten bekräftades.

Videon kunde inte hittas

Den faktiska källan till utbrottet är alltså ännu okänt, men eftersom vi vet att dessa former av influensa kommer från muterade virus i djur är alltså en djurkälla på en marknad med levande djur antagligen ursprunget.

Vilka är de vanligaste symtomen av coronavirus?

Coronaviruset orsakar en sjukdom som kallas COVID-19. De flesta som drabbas av sjukdomen blir bara lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig självt. För andra blir sjukdomen dock värre och man kan utveckla lunginflammation. Även feber är ett symtom på den nya influensan.

Annons

Kan jag smitta med coronavirus även om jag inte har symtom?

Det har rapporterats om fall där ett första test för coronavirus varit negativt för att sedan vid en andra provtagning vara positivt. Detta ska bero på den långa inkubationstiden för viruset och att prover tagits innan viruset verkligen satt igång. Detta har i sin tur bidragit till att folk är oroliga för att de kan smitta utan att uppvisa några symtom. Biträdande smittskyddsläkare Eva Linhusen Lindhé, som pratat med Bohuslänningen, berättar att man hittills inte funnit några belägg för att personer kan smitta utan att uppvisa några symtom själva.

Hur lång är inkubationstiden för coronaviruset?

Med inkubationstid menar man den tiden det tar från att någon drar på sig viruset till dess att symtom på sjukdomen blir märkbara hos personen. Någon exakt inkubationstid är ännu inte känd (13/3 2020) för just sjukdomen COVID-19, men enligt Världshälsoorganisationen handlar det om mellan en till 19 dagar, där de flesta visar symtom efter fem dagar.

Annons

När och hur ska jag söka vård om jag visar symtom på coronavirus?

Kontakta 1177 om du uppvisar symtom och befunnit dig i någon av riskområdena (se lista nedan). Det är av yttersta vikt att du inte besöker ett sjukhus utan först kontaktar vården via telefon.

Hur sjuk blir man av coronaviruset?

För de allra flesta som drabbas ger coronaviruset lindriga besvär med luftvägssymtom som går över av sig själv inom två veckor, men andra drabbas hårdare och kan vara sjuka i tre till sex veckor eller till och med dö. Risken att dö av sjukdomen är väldigt låg om man inte har underliggande sjukdomar sedan tidigare. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt symtom och annat angående coronaviruset.

Kan man bli immun mot coronaviruset om man haft det?

Ännu finns inget som tyder på att patienter blir immuna. Detta kan dock bero på att man ännu inte har nog data och analys att utgå från (i skrivande stund, 12/3 2020).

Borde jag sluta resa inrikes och pendla till jobb på grund av coronavirus?

Den 11/3 2020 beslutades om ett förbud på evenemang där över 500 personer deltar i ett försök att minska spridningen av viruset. Samtidigt fortsatte kollektivtrafiken att rulla som vanligt. Detta är ett medvetet beslut, Folkhälsomyndigheten gjorde helt enkelt bedömningen att det är viktigare att friska personer ska kunna åka till skola och jobb än att stänga ner en så viktig del av samhället. Samtidigt gjorde man väldigt tydligt att personer som känner sig sjuka ska stanna hemma och absolut inte åka buss eller tåg.

Annons

Vågar jag hälsa på äldre släktingar på vårdhemmet i coronavirus-tider?

På grund av spridningen av coronaviruset i Sverige har Folkhälsomyndigheten nya direktiv för att skydda de mest såbara: äldre. Myndigheten avråder helt från onödiga besök på äldreboenden och noterar att du aldrig ska besöka ett äldreboende om du har luftvägssymtom. För äldre som inte vågar ge sig ut, och för anhöriga som är oroliga för att smitta släktingar finns en Facebook-grupp som hjälper till att ordna förnödenheter till personer i riskgruppen.

Hur farligt är coronaviruset för riskgrupperna?

Det är enkelt att dras med i paniken och i takt med att allt fler medier fokuserar på coronaviruset i samband med att det blev en pandemi kan man lätt tro att viruset är extremt farligt. Än så länge är uppskattningarna om dödlighet av viruset inte helt fastlagda, men WHO bedömer dödligheten till 1 - 2 procent av alla insjuknade.

Chefen för folkhälsoanalys på Folkhälsomyndigheten, Anders Tegnell, manar till lugn.

Annons

– Det är inte jättemånga som dör ens i riskgrupperna. Det gäller att inte överdriva det här, säger han till Dagens Industri.

En kinesisk studie, som analyserat över 44 000 bekräftade fall, visade att äldre är den absolut största riskgruppen.

Samma studie visade också att dödligheten för patienter utan underliggande sjukdomar var 0,9 procent. Av bakomliggande sjukdomar var hjärt-kärlsjukdomar farligast, där visade patienter upp en dödlighet på hela 10,5 procent. Även diabetes är en farlig underliggande sjukdom, här var dödligheten 7,3 procent. Luftvägssjukdomar, cancer och högt blodtryck hade alla en dödlighet på mellan fem och sex procent.

En riskgrupp för coronavirus är äldre, men hur gamla är äldre?

Som nämnt ovan är en av de största riskgrupperna äldre medborgare, som redan är i riskzonen för vanlig säsongsinfluensa. Enligt krisinformation.se menar man med äldre i riskgruppen personer som är äldre än 85 år gamla. Detta är dock baserat på studier från Italien och Folkhälsomyndigheten menar att det är svårt att veta om detsamma även gäller i Sverige.

Annons

Kan mitt husdjur drabbas av coronavirus?

Det finns i dag inte något som pekar på att husdjur som katter och hundar har varit infekterade av coronaviruset eller har spridit vidare coronaviruset.

Videon kunde inte hittas

Kan jag bli testad för coronavirus? Hur?

Enligt 1177 behöver du endast kontakta vården om du upplever symtom av COVID-19. Detta gäller även om du varit i ett riskområde. Det är av yttersta vikt att man inte överbelastar vården i tider av pandemi om det inte är absolut nödvändigt. I stället menar 1177 att man ska ringa till dem om man får feber, hosta eller andningsbesvär, samt om något av följande stämmer in på dig:

  • Du har under de 14 senaste dagarna varit i Kina, Hongkong, Iran, Sydkorea, norra Italien eller Tyrolen i Österrike.
  • Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har COVID-19.

Det är viktigt att du inte besöker ett sjukhus om du misstänker att du blivit smittad. I ställer ska du ringa till 1177 som ger information om var och när du ska uppsöka vård. Detta är för att du inte ska riskera att smitta andra patienter.

Vad kan friska göra för att minska riskerna med coronaviruset?

God hygien är A och O när det kommer till virussjukdomar. Tvätta händerna noga och ofta med tvål och använd handsprit om inte rinnande vatten finns där just du är. Vidare bör du hosta och nysa i armvecket och inte i handen.

Annons

Hur påverkas klimatet av coronaviruset?

Coronaviruset lamslog delar av Kina – och ledde till att koldioxidutsläppen i landet minskade drastiskt. Det beror inte bara på att produktionen minskat, utan även på att så många håller sig hemma och inte kör till jobbet varje dag. I slutet av februari kom uppgifter som pekade på att antalet flygresor i Kina under samma period året tidigare minskat med hela 25 procent. Minskningen av koldioxidutsläpp i Kina sedan utbrottet av sjukdomen motsvarar lika mycket koldioxid som New York släpper ut på ett helt år.

Men allt är inte guld och gröna skogar för klimatet. Man räknar med att Kina, när viruset är under kontroll, kommer bortse från tidigare klimatregleringar och öka sin produktion för att uppnå sina ekonomiska mål.

Läs mer om coronaviruset

Hur smittar COVID-19? Och hur kan jag skydda mig? Hur farlig är egentligen en pandemi och vad kan jag själv göra för att hjälpa andra?

Här har vi samlat alla våra artiklar om coronaviruset och dess spridning.

Läs allt om coronaviruset här

Källa: Folkhälsomyndigheten, WHO, Doktorn.com, Sveriges Radio, Bohuslänningen, Krisinformation.se, DI.se

Annons