Coronavirus eller vanlig influensa? Här är skillnaderna

En kvinna som lider av influensa i kombination med coronaviruset i närbild.

Foto: TT och Unsplash.com

Vilka symtom ger egentligen coronaviruset? Hur skiljer de sig från vanlig influensa? Och är det skillnad i behandling? Vi reder ut likheter och skillnader!

Coronaviruset fortsätter att spridas, samtidigt som vi är inne i vanliga influensatider också. Hur ska man egentligen veta vad som är vad? Det finns många olika virus, och det finns till och med flera olika coronavirus – även om det bara är ett som är extra aktuellt just nu.

Videon kunde inte hittas

I dagsläget finns det faktiskt sju coronavirus som kan smitta oss människor och göra oss sjuka (annars är coronavirus vanligare hos djur).

Gör egen handdesinfektion – enkla receptet på handsprit

Fyra av de sju virusen ger vanliga förkylningar medan de andra kan ge kraftigare problem med luftvägarna. Coronasmittan som är aktuell just nu har döpts till covid-19, och står för coronavirus disease 2019. Själva viruset som orsakar covid-19 har fått namnet SARS-CoV-2.

Både coronaviruset och vanlig influensa är just virusinfektioner och för att veta exakt vilket virus man drabbats av behöver man testa sig. Men det finns några saker som skiljer virusen, och sjukdomsförloppen, åt. Här har vi samlat några frågor, och svar, som visar på likheter och skillnader.

Hur sprider sig corona och influensa?

Både corona och vanliga influensor kan spridas mellan människor genom så kallad droppsmitta från till exempel nysningar och hosta. Samt genom närkontakt. Men eftersom covid-19 är ett nytt virus så är man ännu inte helt säker på hur viruset beter sig, eller hur det sprids. Däremot spekuleras det om att covid-19 kan spridas snabbare än vanliga influensor brukar göra.

Coronaviruset och influensa kan ha liknande symtom, men det finns saker att se upp med.

Både coronaviruset och vanlig influensa kan ge symtom som liknar varandra. Foto: Unsplash.com

Vilka symtom har corona, och vilka har influensa?

Både corona och vanlig influensa kan ge symtom som feber, hosta, värk i kroppen, trötthet och i vissa fall kan båda leda till lunginflammation. Båda kan alltså drabba andningsorganen. Eftersom covid-19, är ett nytt virus som inte setts hos människor tidigare, så vet man inte riktigt hur viruset yttrar sig än.

Coronaviruset: Vad ska jag tänka på när jag hälsar?

Men de som hittills haft covid-19 och som har fått lindriga sjukdomssymtom har haft hosta och feber i ett par veckor, andra har dragits med samma symtom i upp till sex veckor. De som blivit mer allvarligt sjuka har fått svårt att andas, oftast efter en vecka in i sjukdomsförloppet. Svårare andning har lett till snabb andning vilket gör att blodet inte syresätter sig så bra. I vissa fall har det krävts respirator eller annan intensivvård.

Hur lång är inkubationstiden för corona och influensa?

Inkubationstiden för säsongs-influensa är oftast 1–3 dygn, för covid-19 är det 2–14 dygn.

Skiljer sig behandlingen av corona och influensa?

Eftersom både corona och influensa kommer av virus så hjälper inte antibakteriell medicin, som antibiotika. Det man kan göra är att lindra symtomen. Till exempel kan man försöka hålla febern nere med feberdämpande medicin.

Om man drabbas hårdare av covid-19 kan sjukvården hjälpa till att stödja funktion hos lungor och eventuellt andra organ som har påverkats. Men det kan man å andra sidan även göra om man blir lika sjuk av vanlig influensa, så det beror alltså mer på hur kroppen har påverkats – oavsett virus.

Det finns något som kallas antiviral behandling som kan sättas in vid säsongs-influensa, det är en slags bromsmedicin för virus som bör ges i början av influensan och i dagsläget ges det till vissa patienter som tillhör en riskgrupp eller som redan är allvarligt sjuk sedan tidigare.

En kvinna ligger i soffan med influensasymtom.

Vaccinet mot vanlig influensa anpassas varje år. Foto: TT

Finns det botemedel mot corona eller influensa?

Det finns inget botemedel när man väl har fått viruset men däremot finns det i regel vaccin mot de vanligare influensorna idag. Vaccinet anpassas varje år till det senaste viruset som härjar och sägs ge cirka 40–60 procents skydd mot det.

Covid-19 finns det ännu inget vaccin mot, och det kan dröja så långt som ett år till innan det finns.

Hur många blir smittade av corona och influensa?

Dr Mikael: Det här ska du leta efter när du köper handsprit

I dagsläget vet man att cirka 110 000 människor runt om i världen är smittade av covid-19, jämfört med vanlig influensa som brukar drabba ungefär en miljard människor per år.

Hur stor är dödligheten i corona och influensa?

Enligt Världshälsoorganisationen dör ungefär mellan 290 000 och 650 000 personer i världen i vanlig influensa varje år. Hittills är det cirka 3 800 personer som har gått bort i covid-19.

Hur farligt är coronaviruset jämfört med influensa?

Det man vet idag är att covid-19 kan drabba betydligt fler i ett område där den sprider sig, eftersom ingen har hunnit utveckla immunitet mot just det här viruset. Fler blir alltså sjuka samtidigt och fler kommer att behöva vård på sjukhus. Eftersom vanlig influensa har funnits länge har fler människor byggt upp skydd mot olika influensa-virusvarianter, och alltså blir inte lika många sjuka samtidigt.

Sett till statistik från CDC (Centers for Disease Control and Prevention) är det ungefär 0,05 procent som har dött av säsongens vanliga influensa, av de som fått den. Världshälsoorganisationen uppskattar just nu att covid-19 har en dödlighet på 1–2 procent. Men eftersom det kan vara många som har haft covid-19 utan att veta att det är coronaviruset de har haft så kan det finnas många fler som haft det, vilket skulle ändra siffrorna.

Hur skyddar jag mig mot corona vs influensa?

I bägge fallen är det god handhygien, att undvika kontakt med sjuka människor, att undvika att röra sig i ansiktet som gäller.

Källor: Folkhälsomyndigheten, 1177