Därför är corona farligare än vanlig influensa

Närbild av coronavirus.

Foto: Unsplash

Du har kanske själv sagt, eller hört andra säga, att coronaviruset inte är farligare än en vanlig influensa. Men det är inte riktigt sant. Se vår smarta bild som visar skillnaden.

Symtomen på coronavirus och en säsongsinfluensa är snarlika med bland annat feber och hosta, men den skada och belastning som coronaviruset kan göra på samhället är större än den en vanlig influensa normalt orsakar.

Därför är corona värre än vanlig influensa

Det finns flera anledningar till att corona anses vara farligare än vanlig säsongsinfluensa.

Folkhälsomyndigheten varnar för att coronaviruset kommer att drabba betydligt fler. Det beror på att ingen ännu har hunnit utveckla en immunitet mot virusvarianten.

“Covid-19 kommer drabba betydligt fler i en befolkning där den sprider sig. Den snabba och breda smittspridningen beror på att ingen i befolkningen har hunnit utveckla immunitet mot denna nya virusvariant. Man kommer att se fler sjuka och fler som behöver sjukhusvård”, skriver Folkhälsomyndigheten.

Coronavirus, covid-19, sars...? Det här betyder egentligen begreppen

För säsongsinfluensan, som kommer tillbaka varje år och som funnits under en lång tid, har skyddet kunnat byggas upp bland befolkningen. Mot den finns vaccin och läkemedel, det gör det inte mot coronaviruset – ännu.

Experter om skillnaden mellan corona och säsongsinfluensa

Flera experter håller med om att corona är värre än säsongsinfluensa.

Så här säger Niklas Arnberg, professor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet:

– Av tre anledningar: Ett: Ingen människa har något fungerande skydd, immunitet, från tidigare coronavirusinfektioner som liknar det nya coronaviruset. Två: Vi har inget vaccin som kan skydda till exempel äldre och andra med underliggande sjukdom från att bli smittade med coronavirus, men vi har vaccin mot säsongsinfluensa. Tre: Vi har inga antivirala medel mot det nya coronaviruset som kan användas för att behandla de som blir infekterade, men vi har faktiskt antivirala medel mot säsongsinfluensa, säger han till VK.

I samma intervju svarar Mattias Forsell, universitetslektor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet, så här:

Coronavirus, pollen eller förkylning – så vet du skillnaden

– För gemene man ger covid-19 just nu inte mycket farligare symtom än influensa ger. Det som är bekymmersamt och som skiljer mot influensa är avsaknad av immunitet i stora delar av populationen vilket gör att viruset kan spridas relativt ohämmat och således lättare infektera personer i riskgrupper och överbelasta ett redan ansträngt sjukvårdssystem. Man kan säga att den snabba och distinkta spridningen av covid-19 på ett bra sätt illustrerar vad man hindrar med hjälp av årlig vaccination mot till exempel influensa samt vårt allmänna vaccinationsprogram mot mässling och andra virussjukdomar.

Johan Giesecke, virusexpert och rådgivare till WHO, jämför corona med en svår influensasäsong, som 500–2000 personer dör av årligen.

– Jag tror att det är jämförbart med det, säger han till SVT.

Bild visar skillnad corona och vanlig influensa

Bilden nedan är framtagen exklusivt för våra kollegor på MåBra och bygger på bland annat information från WHO och Folkhälsomyndigheten. Här ser man skillnaden mellan covid-19 och vanlig säsongsinfluensa.

Observera att dessa siffror gäller utifrån den information man har i nuläget, detta kan komma att ändras om fler studier görs på området.

Jämförelse mellan corona och vanlig influensa.