Tre av fem kvinnor upplever fördelar med klimakteriet

Klimakteriet är inte bara besvär. I en ny marknadsundersökning svarar en majoritet av kvinnorna att övergångsåldern också för med sig minst en fördel.

Det är hygien- och hälsobolaget Essity som bad Sifo att ställa frågor till kvinnor som rundat 40-årsstrecket.

Klimakteriet inträffar vanligtvis vid 45-55 års ålder, men kan variera stort mellan olika kvinnor. Vanliga symtom är bland annat torrare slemhinnor, värme vallningar, svettningar, humörsvängningar och nedstämdhet.

Se också: Det här händer i klimakteriet

Det här händer i klimakteriet
1:23

Efter reklamen: Det här händer i klimakteriet

(1:23)

Slå på ljud

Men 60 procent av kvinnorna i Sifo-undersökningen svarade att de faktiskt hade upplevt en eller flera fördelar med klimakteriet. Det vill säga tre av fem kvinnor.

Fördelar med klimakteriet

Att slippa mensen ansågs vara den enskilt största vinsten. Över hälften (55 procent) av kvinnorna svarade ja på det. Cirka en fjärdedel (26 procent) av kvinnorna uppskattade att slippa preventivmedel.

Lite över var tionde (13 procent) ansåg det vara positivt att hormonrelaterade besvär minskade.

Pernilla Wahlgren och andra kända svenska kvinnor om klimakteriet

– Klimakteriet är en ofrånkomlig fas i livet och det är ju ett vedertaget faktum att förändringarna som sker under denna tid kan vara väldigt utmanande. Däremot är det inte lika känt kanske, hur många som faktiskt ser fördelarna. Det var ett förvånande men väldigt positivt resultat som kanske kan inge lite hopp för kvinnor i övergångsåldern, säger Mia Lundberg, marknadsansvarig för Tena i Norden, i ett pressmeddelande.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 15-20 April 2021. Totalt 646 kvinnor i åldern 40+ svarade svarade på frågan om de ser fördelar med klimakteriet.

60 procent uppgav åtminstone en fördel. Vanligast var att slippa mensen.

Av de resterande 40 procenten av kvinnorna fördelade sig svaren enligt följande:

13 procent ansåg inte klimakteriet medförde någon fördel alls.

5 procent svarade ”vet ej”.

22 procent uppgav att de inte hade kommit i klimakteriet ännu.