Fyra saker forskningen säger om kvinnors depression – då ska du söka hjälp

Kvinna i soffa lutar huvudet i handen.

Foto: TT/Shutterstock

Viktuppgång och stort sömnbehov kan vara ett par av följderna vid en depression – om du är kvinna. Forskning visar att psykisk ohälsa drabbar kvinnor på ett annat sätt än män.

Forskning har visat att risken att insjukna i depression någon gång under livet är cirka 25-30 procent för kvinnor och cirka 15-20 procent för män.

Varför kvinnor verkar drabbas i större utsträckning är inte kartlagt, men forskning tyder på att orsakerna till depression kan vara annorlunda för kvinnor än för män.

Se också: Småbarnsmamman planerade sitt eget självmord

1:33

Efter reklamen: Småbarnsmamman Magriffe planerade självmord

(1:33)

Slå på ljud

I en artikel i ansedda tidskriften Medical News Today presenteras flera intressanta uppgifter om ämnet. Kvinnors biologi kan vara en stor faktor, men även samhällets och den nära omgivningens förväntningar på kvinnan, kan vara en bov i dramat.

Eller i klartext: Kvinnor drabbas av depression av skäl som män aldrig behöver oroa sig för. Här är fyra saker att känna till om depression hos kvinnor.

1. Sociala "misslyckanden" kan leda till depression

En studie i The American Journal of Psychiatry, som kartlade tvillingsystrar respektive tvillingbröder, visade att problem i äktenskapet, ett dåligt förhållande med föräldrarna och brist på socialt stöd i sin omgivning, gör att kvinnor utvecklar depression oftare än män.

Om det är för att kvinnor ser det som sitt huvudansvar att vårda familjens relationer, ska vara osagt, men män verkar inte bli sjuka i samma utsträckning av dessa orsaker.

Sofie blev deprimerad som gravid

2. Hormoner kan orsaka depression hos kvinnor

Kvinnors hormonförändringar kan också spela en roll i hur och när depression slår till.

a) Forskning visar att unga kvinnor som har en familjehistoria av depression, kan vara mer benägna att uppleva depression tidigare än män. I många fall visar sig sjukdomen redan i puberteten.

b) Kvinnor med depression har allvarligare symtom under den premenstruella fasen av sin cykel, än resten av menscykeln. Detta även om kvinnor äter antidepressiva medel.

c) Förlossningsdepression drabbar en av sju kvinnor.

d) Klimakteriet ökar risken för att utveckla depression. Kvinnor har två till tre gånger större risk att få depression under denna tid, även om de aldrig haft depression tidigare.

3. Kvinnor får panikkänslor oftare än män

En studie i Journal of Affective Disorders visar att kvinnorna om studerades, var mer benägna än män, att ha panik och ångestsyndrom utöver sin depression.

4. Går upp i vikt och vill sova mer

Därför har många med psykisk ohälsa börjat må bättre under pandemin

Andra studier, som artikeln i Medical News Today hänvisar till, berättar att kvinnor kan vara mer benägna att gå upp i vikt och ha ett överdrivet sömnbehov jämfört med män som fått diagnosen depression.

Depression - så visar sjukdomen sig

Vanliga fysiska symptom

 • Orkeslöshet, trötthet och svaghetskänsla
 • Sömnstörningar
 • Viktnedgång eller viktuppgång
 • Minskad sexlust
 • Värk i kroppen
 • Förstoppning

Vanliga psykiska symptom

 • Nedstämdhet
 • Obeslutsamhet och oförmåga till initiativ
 • Koncentrationssvårigheter
 • Negativ självbild
 • Hopplöshetskänslor och pessimistiska tankar
 • Överdrivna skuldkänslor
 • Ångest
 • Tankar på döden
 • Självskadebeteende eller självmordstankar

Då ska du söka hjälp

Sök vård om du känt dig deprimerad under en längre tid som gör det svårt att hantera vardagen. Sök vård akut eller ring 112 om du har tankar om att skada dig själv eller ta ditt liv.

Källa: kry.se

Källor: medicalnewstoday.com, internetmedicin.se