Detta behöver du veta om de nya covidåtgärderna

Bild på en telefon på en rutig duk, skärmen visar ett covidbevis, rubriken Vaccination certificate är i fokus men resten av bilden är suddig.

Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock

På onsdag den 1 december börjar de nya covidåtgärderna gälla. Då kan besökare behöva visa vaccinationsbevis vid större evenemang. Här är allt du behöver veta om förändringarna.

I korthet innebär förslaget att individer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med minst 100 personer, såsom kultur- och sportevenemang, behöver visa upp ett vaccinbevis för att bli insläppta. Teatrar, biografer och sportarenor med flera kan då fortsätta sin verksamhet som vanligt oavsett antal besökare, så länge man kräver vaccinationsbevis samt har en rutin för hur vaccinbevisen kontrolleras.

Se också: 5 vanliga frågor och svar om covid-19

Fem vanliga frågor och svar om covid-19
1:14

Efter reklamen: Fem vanliga frågor och svar om covid-19

(1:14)

Slå på ljud

Skillnad mellan covidbevis och vaccinationsbevis

Det är många saker att hålla reda på och inte lätt att veta vad som är vad bland de olika begreppen. Covidbevis är ett dokument som visar om du är vaccinerad, har testat negativt för covid-19 eller har tillfrisknat från covid-19.

Syftet med covidbeviset är att underlätta för resor inom EU, och kan fås digitalt i telefonen eller på papper. Det är inget krav att ha detta för att resa i EU men det underlättar eftersom länderna har olika regler.

10 saker vi undrar om influensavaccin – och svaren vi behöver

Vaccinbeviset är en del av ditt covidbevis men för de nya åtgärderna gäller endast vaccinationsbeviset – du ska kunna visa upp att du är fullvaccinerad. Det betyder att ett negativt testresultat eller ett tillfrisknadsbevis inte gäller som "pass" för att komma in på evenemang.

Hur skaffar man ett vaccinationsbevis?

Ett vaccinationsbevis måste alltid begäras ut från www.covidbevis.se om du har e-legitimation. Det kan begäras ut direkt efter att man fått vaccinet. E-legitimation är det snabbaste sättet att få ut vaccinbevis, men har du ingen e-legitimation eller saknar en folkbokföringsadress finns alternativet att skriva ut och posta en ifylld blankett. Då får man vaccinationsbeviset på papper hem i brevlådan.

Hos E-hälsomyndigheten finns instruktioner och länkar till olika blanketter.

Vem behöver visa upp vaccinationsbevis?

Alla vaccinerade personer som är 18 år och äldre behöver ha ett giltigt vaccinationsbevis för att få vistas på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beviset måste förnyas var tredje månad för att vara giltigt. Barn påverkas inte av reglerna och behöver inte visa upp något vaccinbevis.

4 saker personer med långtids-covid vill att du ska veta

Därför införs vaccinbevis

På grund av det nya smittoläget i Sverige och europa lade Folkhälsomyndigheten ett förslag till regeringen om att införa vaccinpass vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med 1 december. Den 24 november röstades detta igenom i riksdagen.

Syftet med åtgärden är att minska smittspridningen bland de som är ovaccinerade, genom att förhindra att ovaccinerade samlas i stora grupper, samtidigt som publika verksamheter kan fortsätta som vanligt. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind säger till SVT Nyheter att vaccinbevisen ska hjälpa kulturbranschen.

De aktörer som påverkas av förändringarna kan välja att inte kontrollera vaccinbevis men då gäller de tidigare åtgärderna att ett sällskap får vara max 8 personer (fler än så måste delas upp), ha minst en meter mellan sällskap, samt att varje sällskap har en anvisad plats i lokalen.

Med allmänna sammankomster menas...

  • Sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
  • Föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
  • Sammankomster som hålls för religionsutövning
  • Teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
  • Andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas

Med offentliga tillställningar menas...

  • Tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
  • Danstillställningar
  • Tivolinöjen och festtåg
  • Marknader och mässor
  • Andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar

Källa: E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten