En hjälp mot både sväljbesvär och snarkning!

Munhanteln är ett verktyg som hjälper mot både snarkningar och sväljbesvär
För dig som har svårt att svälja eller problem med sömnapné finns en ny metod – en munhantel för egenbehandling. Den är resultatet av 20-års forskning.

Ny behandling för dig som har svårt att svälja

Munhanteln är framtagen genom mer än 20 års forskning av medicine doktor, leg tandläkaren Mary Hägg, specialiserad inom orofacial medicin. Mary arbetar på öron, näs- och hals- avdelningen i Hudiksvall.

Munhanteln IQoro® hjälper mot de problem som mellangärdesbråck orsakar – men också mot problem med både andning, snarkning och sömnapné, liksom den kan hjälpa dem som fått svårigheter med att svälja, och förlamning i ansiktet eller svalget efter en stroke.

– Jag började fundera på dessa svårigheter när jag själv fick symtom av ett mellangärdesbråck för 30 år sedan efter en fjärde graviditet.

Läs också: Malin: Jag var alltid rädd att maten skulle fastna i halsen

Aktiverar musklerna

Genom sin forskning har hon kunnat visa att läpparna är ”nyckeln” till att samtidigt kunna nå hjärnan och hjärnstammen och till att kunna aktivera hela den tvärstrimmiga muskelkedjan från läpparna ner till den övre tredjedelen av matstrupen.

Däremot är det signalerna från läpparna och svalget till hjärnstammen som aktiverar den glatta muskulaturen i matstrupens två nedre tredjedelar, diafragman, magsäcken och ner till ändtarmen. Varje gång du äter aktiveras samma banor från munnen till hjärnan och vidare till magen och det är signalerna i dessa banor man med kraft kan förstärka med hjälp av munhanteln när sväljningsfunktionen av någon anledning sviktar.

Så här ser munhanteln ut, som kan hjälpa mot bland annat sväljbesvär.

Så här ser munhanteln ut, som kan hjälpa mot bland annat sväljbesvär.

Hjälper vid sömnapné och snarkning

Sväljningsprocessen är också kopplad till andra viktiga funktioner som andningen och talet.

– Därför har munhanteln i olika studier och vid behandling på klinik också visat goda resultat vid sömnapné och snarkning, säger Mary och tillägger att munhanteln numera används i behandling av de här olika diagnoserna i mer än hälften av våra landsting.

www.myoroface.com kan du läsa mer om munhanteln och om Marys forskning.

Text: Carin Hedberg 

Bild: Privat

Här är sju diagnoser som läkarna lätt missar.