Här är nässprayen som ska kunna bota depression

Kvinna använder nässpray mot depression
Antidepressiva läkemedel fungerar inte för alla. Snart kan ett nytt preparat vara lösningen.

Depression är en av de största orsakerna till ohälsa i världen enligt WHO och man tror att cirka 300 miljoner människor lever med depression idag. I Sverige har var femte person fått diagnosen under sin livstid och enligt Folkhälsomyndigheten är det vanligare bland kvinnor än män.

Många med depression får hjälp av vården, men de antidepressiva läkemedel som finns tillgängliga i dag fungerar inte för alla. Dessutom tar det ofta lång tid innan de får sin tänkta effekt, i bland flera månader. Snart kommer dock ett nytt preparat, Spravato, skiljer sig från övriga mediciner på fler än ett sätt.

Nässpray mot depression

Medicinen är baserat på narkosmedlet esketamin, en variant av narkosmedlet ketamin, som ska ha en dokumenterat snabbverkande effekt mot depression. Dessutom är Spravato en nässpray.

Spravato är sedan februari i år godkänd för behandling i USA, där patienter med måttlig till svår depression som inte blivit hjälpta av minst två olika antidepressiva läkemedel fått preparatet utskrivet. Under hösten gav även det europeiska läkemedelsverket EMA klartecken för läkemedlet.

TMS-behandling mot depression

Nu utreder svenska NT-rådet (rådet för nya terapier) bland annat kostnader och villkor för användning av Spravato i Sverige. Under nästa år förväntas utredningen och rekommendationerna vara klara.

– En behandling som har en annan verkningsmekanism ger hopp till de många människor som inte fått hjälp av de behandlingar vi har sedan tidigare. Det är ju positivt. Det finns en stor grupp människor som skulle kunna gynnas, säger psykiatrikern Johan Lundberg till Expressen.

Har god effekt – men biverkningar

Johan Lundberg är docent vid Karolinska institutet och psykiatriker vid Norra Stockholms psykiatri. Han har lett en studie med syftet att undersöka ketamin och dess effekter på kroppen. I studien har 30 patienter med diagnosen “terapiresistent depression” behandlats med låga doser av ämnet. Forskarna har sedan studerat resultat och reaktioner, bland annat med hjälp av magnetundersökningar av deltagarnas hjärnor.

Terapi är bra för alla – här är olika behandlingsmetoder

– Ketamin har bra effekt mot depression, men det har kanske negativa sidor också. Beroende kan vara en risk och en del får hallucinationer, säger han till Expressen.

Det finns frågetecken av effekterna av långtidsbehandling med esketamin, vissa studier har visat att risken för återfall i depression minskar när substansen används. Samtidigt kan EMA konstatera att biverkningar som yrsel, illamående, huvudvärk, dåsighet kan kopplas till preparatet. Även overklighetskänsla och hallucinationer är rapporterade biverkningar.

Esketamin och ketamin är narkotikaklassade substanser i Sverige och innan den nässprayen kan börja säljas måste EU-kommissionen formellt godkänna det.

Källor: Expressen, Läkartidningen

Av Jennie Sandberg/Måbra

Foto: TT