Lästips: Träning och motionLivet med psykisk ohälsaPsykologiSköldkörtelproblemBlodtryck

Är du särbegåvad? Här är listan med kännetecken

29 dec, 2021 
AvElisabeth Granseth
Kvinna målar
Misstänker du att du själv eller någon i din närhet är särskilt begåvad? Här är 26 kännetecken som kan tyda på det.
För att spara den här artiklen så måste du vara inloggadeller
Annons
9 egenskaper som utmärker högintellektuellaBrand logo
9 egenskaper som utmärker högintellektuella

Känner du någon som alltid har kreativa lösningar på olika problem? Eller är du själv en person som har väldigt lätt för att lära dig nya saker? Då kan det vara så att du är särskilt begåvad.

Du kanske har hört talas om barn som är särskilt begåvade? Det innebär bland annat att barnet har extra lätt för att lära sig saker i skolan inom vissa ämnesområden. Den höga intelligensen hänger ofta ihop med en hög känslighet - något som forskare tror bidrar till en ökad utsatthet i just skolmiljön.

Men hur är det då för vuxna? Vad innebär det att vara särbegåvad som vuxen i ens dagliga liv och på en arbetsplats?

Annons

Enligt sajten begavadevuxna.nu skapad av Staffan Harling, leg psykolog och specialist i arbets- och organisationspsykologi, saknas det forskning kring särskilt begåvade vuxna. Men han menar att det går att se vissa kännetecken hos individer med särskild begåvning.

Vad är särskild begåvning för något?

Det finns många definitioner av särskild begåvning. En del menar att det handlarom intelligens - att personer med särbegåvning har ett mycket högre IQ än genomsnittet. Men IQ-test mäter mest fallenhet för språk och siffror. Det går att vara särbegåvad inom exempelvis musik, bild och idrott utan att ha särskilt högt IQ. En del forskare och pedagoger använder sig istället av det bredare begreppet "giftedness", som på svenska översätts till intellektuell särbegåvning.

Så vet du om du är särskild begåvad

Det vanligaste sättet för att kunna fastslå särbegåvning hos en person är att personen genomgår en utredning med en psykolog som har goda kunskaper inom ämnet. Om du får ett högt resultat på begåvningstestet, alltså ett IQ-test, är du särbegåvad. Dock är det inte alla som kan visa sina styrkor i begåvningstesten.

Annons

Enligt psykologen Staffan Harling finns det flera kännetäcken som kan visa på om du är särbegåvad. Kännetecknen brukar delas upp i intellektuella och personlighetsmässiga kännetecken.

Intellektuella kännetecken på särbegåvning hos vuxna

 • Bra på att resonera logiskt
 • Stor nyfikenhet
 • Lär sig nya saker snabbt
 • Lätt för abstrakt tänkande
 • Komplexa tankebanor
 • Livlig fantasi
 • Känslighet för moraliska frågor
 • Älskar att lära
 • Stor koncentrationsförmåga
 • Analytiskt tänkande
 • Tänker nytt/kreativt
 • Viktigt med rättvisa och likabehandling
 • Kan reflektera

Personlighetsmässiga kännetecken på särbegåvning hos vuxna

 • Insiktsfull
 • Behov av att förstå
 • Behov av intellektuell stimulans
 • Perfektionism
 • Behov av att saker är exakta/logiska
 • Mycket humor
 • Känslighet/empati
 • Intensiv
 • Ihärdig
 • Intensivt självmedveten
 • Nonkonformism
 • Ifrågasätter regler/auktoriteter
 • Tenderar att vara introvert

Utmaningar med att vara särskilt begåvad som vuxen

Staffan Harling menar att det finns risker som tycks vara vanligare hos särskilt begåvade personer. Här är några exempel som han tar upp på sajten begavadevuxna.nu.

 • Särbegåvade personer brukar lära sig nya saker snabbt och har lätt för abstrakt tänkande med komplexa tankebanor. Risken är att andra inte förstår tankebanorna och personen med särbegåvning blir otålig av andras långsamhet och blir uttråkad av uppgifter.
 • Eftersom att personer med särskild begåvning brukar ha en hög verbal förmåga finns risken att de har svår att lyssna på andra och dominerar diskussioner.
 • Risken finns att den särbegåvade startar många projekt men inte avslutar dem på grund av att de vill mycket och har intressen inom många områden.
 • Personer med ovanlig begåvning är ofta perfektionister och risken finns att de inte har någon kunskap om när det är tillräckligt bra i andras ögon. De kan också ställa väldigt höga krav på andra.

Tips i arbetslivet för dig som är särbegåvad

De finns många fördelar med att anställa en person som är särskilt begåvad eftersom personerna generellt är mer kreativa och kan fokusera intensivt. De har även höga krav på sig själva och är bättre på att se helheter och förbättringsmöjligheter på systemnivå.

Staffan Harling har några tips på vad du som är särbegåvad ska tänka på när du söker jobb. Han menar att du på en arbetsplats kommer att behöva:

 • Daglig stimulans/variation som ger utmaningar och förnyelse
 • Att få gehör för nya idéer
 • Att kunna gå vidare till nya områden så snart det nuvarande är uttömt.
 • Möjlighet att utforma arbetsmiljön så att ovanstående punkter blir möjliga

Det är en fördel om organisationen kännetecknas av:

 • Flexibilitet
 • Platt eller lite hierarki
 • Få specifika procedurer (bara om de är användbara)
 • Att de anställdas utveckling och behov är i fokus
 • Ett utrymme för konstruktiva konflikter
 • Att makt och inflytande kan erhållas genom expertis, hängivenhet och framgång

Källa: begavadevuxna.nu, SVD

Se också: Det här betyder gult enligt färgpsykologin

Det här betyder gult enligt färgpsykologinBrand logo
Det här betyder gult enligt färgpsykologin
Annons