Lästips: Träning och motionLivet med psykisk ohälsaPsykologiSköldkörtelproblemBlodtryck

Mät blodtrycket – det kan rädda ditt liv

17 jan, 2022 
AvBirgitta Lindvall Wiik
En blodtrycksmätare, kan vara bra att hemma.
En blodtrycksmätare kan vara bra att ha hemma, så att du kan mäta ditt blodtryck på egen hand.
Nästan hälften av de som har för högt blodtryck vet inte ens om det. Trots att det är den största riskfaktorn för alla hjärt-kärlsjukdomar.
– Är det en sak man bör hålla koll på så är det blodtrycket, säger kardiolog Johan Sundström.
För att spara den här artiklen så måste du vara inloggadeller
Annons

Genom att få ner blodtrycket på en normal nivå minskar man risken för stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursvikt, demens och död.

Enligt Johan Sundström, kardiolog och professor i epidemiologi vid Uppsala universitet, skulle fler än tusen liv räddas varje år om fler kände till sitt höga blodtryck och fick medicin för det.

– Problemet är att förhöjt blodtryck sällan ger några symtom. Man känner sig inte sjuk. Därför är det viktigt att mäta sitt blodtryck regelbundet. Vi behöver känna till vad vi har för blodtryck och hur allvarligt det är med för höga värden, säger Johan Sundström.

Porträtt av Johan Sundström, kardiolog och expert på blodtryck.
Johan Sundström är kardiolog och professor vid Uppsala universitet.

Stor studie om högt blodtryck

Han är en av författarna till en ny studie som har undersökt hur många som lever med hypertoni, det vill säga högt blodtryck, i cirka 200 länder. Studien, som publicerades i den medicinska tidskriften The Lancet i somras, visar att antalet personer som lider av högt blodtryck har fördubblats under de senaste 30 åren.

Annons

– Det i sig är positiva nyheter, för det beror på att vi lever längre. De dåliga nyheterna är att så många är omedvetna om sin sjukdom, säger Johan Sundström och förklarar att nästan alla människor, förr eller senare, kommer att drabbas av högt blodtryck.

– Vårt blodtryck stiger sakta genom hela livet, i takt med att artärerna, ”rören”, blir stelare. Därför är det viktigt att hålla koll på trycket redan från ung vuxen ålder. Ligger ditt övertryck på 130-140 så kan det vara på väg över gränsen, säger Johan Sundström, som uteslutande pratar om det systoliska trycket, det vill säga övertrycket.

Så funkar olika blodgrupperBrand logo
Så funkar olika blodgrupper

Ett övre och ett undre tryck

Det visar hur hård belastning kärlväggarna har just när hjärtat kramar ihop sig och driver ut blodet och förutsäger bäst risken för komplikationer. Det undre trycket mäter belastningen mot kärlväggarna när hjärtat slappnar av för att fyllas med blod.

Annons

– Det undre trycket är också viktigt och följs ofta åt med det systoliska trycket. Det finns personer som bara har förhöjt ­undertryck, även om det är ovanligare och drabbar främst unga och överviktiga personer. Det betraktas också som ett förhöjt blodtryck och ska rekommenderas medicinering.

Därför är högt blodtryck farligt

● Vid högt blodtryck rusar blodet fram i för hög fart och nöter på kärlen i kurvorna. Den så viktiga insidan på kärlväggen slits sönder. Tryckökningen i kärlen leder till att kärlen brister och blödningar uppstår i till exempel hjärnan eller stora kroppspulsådern.

● I de trasiga kärlen bildas lätt en ansamling av så kallad plack och om placken inflammeras och spricker svarar blodet med att levra sig och en blodpropp bildas. Kärlen blir stelare och det ökar risken för blodpropp som orsakar hjärtinfarkt och stroke. Risken för demens och död ökar också.

● Högt blodtryck ger sällan symtom, men lätt huvudvärk och synpåverkan kan vara symtom på sjukdomen.

När det gäller medicinering av högt blodtryck finns också problem. Endast 20 procent av blodtryckspatienterna når ett normalt blodtryck. Johan Sundström menar att det dels beror på en bristande uppföljning av patienterna, dels på att motivationen att medicinera kan vara låg eftersom sjukdomen sällan ger några symtom. Bara varannan patient tar sin medicin som de ska.

Annons

Behandlingen är livslång och man måste hålla koll på blodtrycket hela tiden

– Vissa kanske slutar att ta sin medicin för att de mår bra, men medicin mot förhöjt blodtryck är inte en kur man tar och sedan är man botad. Behandlingen är livslång och man måste hålla koll på blodtrycket hela tiden. Medicineringen behöver dessutom ofta justeras med tiden, eftersom blodtrycket ökar med åldern.

Kvinna sitter vid ett bord och mäter själv sitt blodtryck.
Det finns flera olika blodtrycksapparater för hemmabruk.

Minskar risk för stroke

Enligt en studie som Johan Sundström gjorde redan 2015 minskar risken för bland annat stroke redan vid behandling av måttligt förhöjt blodtryck, det vill säga när övertrycket är mellan 140 och 159, och undertrycket mellan 90 och 99.

Annons

– Doktorn bör rekommendera behandling direkt när man diagnostiserat ett förhöjt blodtryck istället för att, som traditionellt, informera om livsstilsförändringar som utvärderas efter några månader. Min åsikt är att vi ska skydda patienten från stroke och hjärtinfarkt, genom att erbjuda blodtryckssänkande behandling, under tiden som patienten gör livsstilsförändringar. Om dessa hjälper kan vi dra ner på medicineringen i efterhand istället.

3 sätt att ta reda på din blodgruppBrand logo
3 sätt att ta reda på din blodgrupp

Nya riktlinjer om blodtryck

Johan Sundström nämner Kanada som ett positivt exempel. Där har man bestämt sig för att alla med förhöjt blodtryck ska få behandling och riktlinjer har utformats för alla led i vården och på apoteken. Man har nationella program och kampanjer och har lyckats väl.

Annons

– Kanada är bäst i världen på att behandla blodtryck. Två tredjedelar av alla med sjukdomen når ett normalt blodtryck. Dit kan vi också nå om vi hittar alla med högt blodtryck.

Måste mäta trycket årligen

Johan Sundström säger att vårt blodtryck ofta följer samma korridor genom livet. Den som har tendenser till lite högre tryck redan som ung, kommer troligen att tidigare drabbas av högt blodtryck som behöver medicineras, och lågtryckaren får förmodligen högt blodtryck senare.

Mät trycket varje år, eller vartannat, så att vi kan hitta dig i tid och ge dig medicin!

– Om ditt övertryck ligger mellan 130 och 140 är du på väg att utveckla ett högt blodtryck. Mät trycket varje år, eller vartannat, så att vi kan hitta dig i tid och ge dig medicin!

Om det är tvärtom, att blodtrycket är väldigt lågt, så är det sällan någon fara, förutom att du kan känna dig yr om du reser dig snabbt. Blodtrycket räknas inte som lågt förrän övertrycket ligger under 90 och det är ytterst sällsynt. Det är det höga blodtrycket vi ska vara vaksamma på och det är något 95 procent av befolkningen drabbas av förr eller senare.

Annons