Mer pollen – fler sjuka i covid-19

Kvinna allergisk mot pollen riskerar att drabbas av covid-19

Pollensäsongen är besvärlig för allergiker - men även icke-allergiska kan drabbas av ett nedsatt immunsvar.

Shutterstock/TT

Pollensäsongen har startat i delar av landet. Nya studier visar att med mer pollen i luften blir fler sjuka i säsongsinfluensa - även i covid-19.

Mer pollen......mindre motstånd mot covid. Så kan man sammanfatta en studie som gjorts i 31 länder på fem kontinenter.

Under perioder med mycket pollen i luften är det fler som insjuknar i säsongsinfluensa (det vet man sedan tidigare). Den nya studien visar att detsamma gäller för covid-19.

– Effekten handlar om hur det allmänna virusförsvaret reagerar på pollen. Alltså påverkas alla människor, också de som inte är allergiker, och effekten orsakas inte bara av allergiframkallande pollen, utan också av andra pollen, säger pollenforskaren Åslög Dahl i ett pressmeddelande.

Se också: 5 frågor och svar om covid-19

1:56

Efter reklamen: 5 aktuella frågor och svar om covid-19

(1:56)

Forskarna har i sina analyser tagit hänsyn till befolkningstäthet, meteorologiska faktorer, förekomst eller avsaknad av lockdown i samhället, och olika grader av lockdown.

En ökning av pollenkoncentrationen i luften med 100 pollen per kubikmeter luft innebar att antalet infektioner per 100000 invånare i genomsnitt ökade med 4 procent. (Även temperatur och luftfuktighet påverkade).

Det är viktigt att påpeka att pollen inte sprider viruset, men exponering för pollen försvagar motståndskraften mot vissa säsongsbundna luftvägsvirus.

Särskilt personer som tillhör en riskgrupp bör vara uppmärksamma på pollenvarningarna, och följa samma rekommendationer som allergiker vid höga pollenhalter – exempelvis inte vädra och att dammsuga ofta.

Källa: Forskning.se