Artikeln innehåller reklamlänkar
Lästips: Träning och motionLivet med psykisk ohälsaPsykologiSköldkörtelproblemBlodtryck

Så kan du själv testa dina lungor – och se om du är på väg att få KOL

06 okt, 2020 
https://image.allas.se/image-204999?imageId=204999&width=1320&height=1320&cropw=100&croph=66.67&x=0&y=0
Johanna Svan
Kvinnlig läkare lyssnar på en patients lungor.
Bilden är arrangerad.
Testa din lungålder för att upptäcka KOL i ett tidigt skede eller mät hur du mår om du redan fått konstaterad KOL. Ett nytt mätinstrument på nätet ska hjälpa människor att leva ett friskare liv.
För att spara den här artiklen så måste du vara inloggadeller
Annons

I Sverige beräknas uppemot 700 000 personer ha KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, vilket gör den till en av våra stora folksjukdomar.

Till en början är symtomen oftast milda, vilket innebär att sjukdomen inte upptäcks i tid. I sena skeden är KOL en mycket allvarlig och svårbehandlad sjukdom.

Sjukdomen behandlas främst med rökstopp, som ger störst effekt, och med fysisk aktivitet. Utöver det anpassas läkemedel utifrån varje patients behov. Men rökstoppet, fysisk aktivitet och regelbundna kontroller hos sjuksköterska är det viktigaste. Det menar Claire Johnson, astma och KOL-specialistsjuksköterska i Göteborg.

– Det är dessutom viktigt att även träffa läkare för sin KOL då det ofta finns så kallade samsjuklighet, andra sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, diabetes eller benskörhet, hos KOL-patienter, säger Claire och fortsätter:

Sjuksköterska inom KOL och astma
Claire Johnson, Astma och KOL-specialistsjuksköterska.

– Det är viktigt att stödja egenvården och socialstyrelsen har rekommendationer för hur ofta man bör gå på uppföljningar, vilket tyvärr är ett eftersatt område. Astma/KOL-sjuksköterskor har på tok för lite tid avsatt för detta mottagningsarbete idag, vilket resulterat i att många går hemma och inte får den hjälp de behöver.

Annons

Testa din egen lunghälsa

Men nu blir det enklare för svenskar att ta reda på mer om sin lunghälsa. Med den webbaserade applikationen Lung Life kan personer få en uppfattning om sin uppskattade lungålder och om de befinner sig i riskzonen för KOL.

Och KOL-patienter kan i sin tur göra en egenbedömning utifrån symptom, funktionsstatus, mental status, trötthet och känslor.

På vilket sätt kan detta verktyget hjälpa patienterna?

– All form av utbildning i sjukdomen är till gagn för patienterna, säger Claire. Man kan se var man ligger i symtom och uppmuntras att ta kontakt med vården om man blivit sämre på något sätt. En del kan tycka att KOL är en skamlig sjukdom då den ofta är självförvållad. Vi vill uppmuntra den som behöver hjälp att faktiskt söka hjälp.

Finns det ingen risk för sämre vård när man inte har personliga kontakter?

Annons

Lung life är tänkt som ett komplement som i förlängningen ska inbringa mer personliga kontakter, säger Claire, och återkommer till hur lite tid astma/KOL-sjuksköterskorna har.

– Om de som redan har KOL tar tätare kontakter, och de som vill kolla upp sin lunghälsa tar kontakt med sin primärvårdsmottagning så kommer det att resultera i ett ökat behov. Detta kan förhoppningsvis få cheferna på mottagningarna att prioritera detta arbete när det gäller personalfördelning. På så vis kan detta inbringa mer mottagningstid att ta hand om dessa patienter på ett bättre sätt.

Katharina levde med dolda förlossningsskador i 35 årBrand logo
Katharina levde med dolda förlossningsskador i 35 år

Viktigt att hitta KOL i ett tidigt skede

Claire Johnson menar att det är viktigt att man förstår att man har KOL i ett tidigt skede.

– Det kan vara en bra väckarklocka att testa sig. Även när vi gör en screening och folk förstår att deras lungor faktiskt är äldre än deras faktiska ålder så kan man hindra att det utvecklas till KOL, genom att exempelvis sluta röka.

Annons

KOL är en sjukdom som utvecklas långsamt. Det är inte ofta förrän man förlorat halva sin lungfunktion som det blir ett riktigt problem i vardagen. Om man upptäcker sjukdomen i ett tidigt skede finns det mycket att göra.

– Många tror exempelvis bara att de blir lite anfådda på grund av sin ålder eller liknande, och söker inte hjälp. Men det vill vi uppmana dem att göra. Det kan vara begynnande KOL om man är rökare eller tidigare har rökt.

– Om vi hjälper patienter med i ett tidigt skede enligt alla konstens regler kommer de kanske inte att ha några problem alls i framtiden.

Om Lung Life på internet

Lung Life gor det mojligt bade for patienter som diagnostiserats med KOL och personer som inte har sjukdomen att ta reda pa mer om sin lunghalsa.

Den webbaserade applikationen bestar av tva delar: LungAr dar personer kan fa en uppfattning om sin uppskattade lungalder och LungCheck dar KOL-patienten kan gora en egenbedomning utifran symtom, funktionsstatus, mental status, trotthet och kanslor.

Annons

Lung Life-initiativet syftar till att mojliggora battre samtal mellan vardgivare och patient samt att uppmuntra personer att ta reda pa mer om sin lunghalsa.

– Det ar viktigt att det finns olika hjalpmedel for den har utsatta patientgruppen och alla verktyg som bidrar till en okad kunskap om KOL-patientens symtom och sjukdomsbild ar bra, sager Claire Johnson.

– Verktyget ar enkelt och pedagogiskt att anvanda och mojliggor for patienten att kunna utvardera sitt maende over tid samt fa ett underlag till vad man ska ta upp i kontakten med sin lakare eller sjukskoterska, avslutar Claire.

Fakta KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)

  • I Sverige beräknas uppemot 700 000 personer ha KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, vilket gör den till en av våra stora folksjukdomar.
  • KOL orsakas framförallt av rökning som framkallar en inflammation i luftvägarna, vilken med tiden kan leda till sjukliga förändringar – främst i de små luftrören och lungblåsorna.
  • KOL är en sjukdom som utvecklas långsamt med till en början relativt lindriga symtom och det är många personer som har sjukdomen utan att veta om det.
  • De till en början lindriga symtomen - som kan vara täta och långvariga luftvägsinfektioner, hosta ofta med segt slem och en pipande andning samt andnöd vid ansträngning – uppfattas kanske inte som ett sjukdomstecken och många vänjer sig eller tror att de beror på stigande ålder.
  • Det är viktigt att upptäcka sjukdomen i tid medan besvären är relativt lindriga, eftersom chanserna då ökar för att kunna påverka sjukdomsutvecklingen.
  • Besvären kan minska med behandling och det finns mycket hjälp att få – och många kan lära sig att leva ett bra liv med sjukdomen.

Källa: 1177

Annons

Digitant-böckerna

– den perfekta presenten till dig själv eller någon som vill veta mer om den digitala världen!

Digitant: din nybörjarguide till den digitala världen

Digitant: nya steg till ett enklare och roligare liv via nätet

Digitant: Din enkla guide till säker vardagsekonomi på nätet

Här kan du läsa mer och köpa Digitant-böckerna (reklamlänk)

Nu finns Digitant på Facebook!

Har du redan Facebook, eller tänker skaffa det, och vill få fler tips om den digitala världen, appar, internet och mycket mer? Följ vår Facebooksida Digitant genom att klicka här och klicka på "gilla" för att få ännu mer tips!

Digitant böckerna
Annons