Så påverkas vi av fullmånen – på riktigt

Fullmåne
Tillhör du dem som sover dåligt eller blir på dåligt humör när det är fullmåne? Nu får du veta vad vetenskapen har att säga om hur vi påverkas av månen. Och allt är inte bara myter och skrock.

Människan har alltid varit fascinerad av månen och det är ju inte så konstigt. Den är vår närmaste himlakropp, från vår synvinkel ändrar den sitt utseende och den har stor påverkan på världens hav genom att skapa ebb och flod. Bland annat. Det är inte så konstig att man lätt tror att vi som människor också påverkas av måncykeln.

Framför allt är det fullmånen som många antar kan påverka hur vi mår. Och varför inte? Andra djur påverkas, exempelvis lägger koraller ägg och reproducerar sig som tokiga bara när det är fullmåne. Men hur mycket ligger det i alla teorier om att man sover dåligt för att det är fullmåne, blir deppig när månen står i nedan eller blir aggressiv när månen lyser starkt? Vi tog reda på vad vetenskapen säger om saken.

Måncykeln och menscykeln

Det finns många som anser att det finns en koppling mellan månen och menstruationen, att menscykeln alltså skulle korrelera med månens olika faser. Det finns till och med appar och sidor på nätet som ger tips om hur man kan få sin mens att stämma med rätt månfas och att det skulle kunna göra det lättare att bli gravid. Det gjordes till och med några små studier under 70-, 80- och 90-talet som hävdade att det fanns ett samband mellan ägglossning och fullmånen samt mensen och nymånen.

Också i en senare studie påstod man sig kunna se att de som hade ägglossning och blev gravida i samband med fullmånen oftare fick söner än de som blev gravida i en annan månfas.

Men, sanningen är att det förmodligen inte alls finns en korrelation mellan mensen och månen. Det är få kvinnor som har en menscykel som ens är lika lång som månens cykel. En måncykel är 27 dagar 7 timmar och 43 minuter lång och en menscykel kan vara allt ifrån 21 till 35 dagar och ändrar ofta längd vid hormonförändringar och med åldern. Månens är i allra högsta grad konstant.

En ny studie har också följt 73 kvinnor under ett år och inte kunnat se någon som helst koppling mellan deras mens och månen.

Månen och sömnen

Gör månljuset att du sover sämre?

Gör månljuset att du sover sämre? Foto: TT

Det är många som tror, och med bestämdhet hävdar, att deras sömn påverkas av månen och framför allt av fullmånen. De sover dåligt, sover oroligt eller har svårt att somna när månen är som störst. Vissa säger sig till och med kunna känna av det flera dagar före fullmånen.

Men ligger det någon sanning bakom det här eller har det blivit en självuppfyllande profetia, att man ska sova dåligt under fullmånen?

Precis som när det gäller månen och menstruationen bygger det vetenskapliga underlaget på små studier. Men det verkar som att det visst kan finnas samband mellan sömnproblem och fullmånen.

En studie från 2014 följde över 300 personer och kartlade deras sömnmönster under olika månfaser. Den studien visade att försökspersonerna sov sämre under fullmånen, med längre vakna perioder under natten och längre tid i ytlig sömn.

Det är ju lätt att tro att det beror på att månen lyser starkare och att det blir ljusare ute och i sovrummet, men det verkar inte vara anledningen. I en annan studie låg försökspersonerna i helt mörka rum och påverkade alltså inte av månljuset. Däremot kunde man se att halterna av sömnhormonet melatonin sjönk när fullmånen närmade sig. Vad det är som gör att fullmånen får melatoninnivåerna att sjunka är dock inte klart.

Månen och den mentala hälsan

Månen, och då framför allt fullmånen, gör att människors humör och mentala hälsa påverkas – det är det åtminstone många som tror. Sagor om varulvar har genom historien också spätt på teorierna att vi människor skulle bli mer aggressiva när det är fullmåne, att vi skulle bli mångalna.

En studie som genomfördes 1984 visade att kriminaliteten gick upp lite under dagar då det var fullmåne och att det skulle bero på ”en mänsklig tidvattenvåg” som orsakas av månens dragningskraft och gör oss lite galna.

Det finns också, återigen små, studier som pekar mot att psykiatriska kliniker får betydligt fler patienter med utåtagerade beteende när det är fullmåne, jämfört med under andra månfaser.

Men – en stor och helt splitter ny studie har istället visat att det inte alls finns något samband mellan aggressivitet bland psykpatienter och fullmånen. Och alltså inte heller någon risk för ökad aggressivitet bland de som inte är intagna för vård. Forskarna tror istället att det här är ett försök att skylla på något som man själv inte kan rå över istället för att ta fullt ansvar för sina handlingar.

Av Anna-Lena Pettersson

Foto: TT

Källa: Medical News Today