Symtom, behandling och smittorisk – allt du behöver veta om bältros

Kvinna håller sig för ryggen i smärta.
Hur smittar bältros, vilken behandling finns och ska man vaccinera sig? Här reder Anders Nystedt, smittskyddsläkare på Sunderby sjukhus, ut vad som gäller.

Vilka drabbas av bältros?

– Bältros kan drabba människor i alla åldrar, förutsatt att man har haft vattkoppor tidigare. Absolut vanligast är att personer över 50 år insjuknar och ju äldre man är, desto vanligare blir det. Personer som av någon anledning fått immunförsvarsnedsättning, till exempel i samband med cancer- behandling, har också högre risk att insjukna.

Hur smittar bältros?

Porträtt av Anders Nystedt är smittskyddsläkare på Sunderby sjukhus.
Anders Nystedt är smittskyddsläkare på Sunderby sjukhus.

– Bältros blir man egentligen inte smittad av. Man blir smittad och insjuknar i vattkoppor, oftast som barn. Viruset, som kallas Varicella-virus, ligger sedan latent i kroppen i så kallade nervganglier och kan återaktiveras senare i livet – man får då bältros i den aktuella nervens utbredningsområde. Åt andra hållet så kan faktiskt en person med bältros smitta ner en icke immun människa med vattkoppor. Ett exempel är när morfar smittar ner barnbarnet som då får en vattkoppsinfektion.

Bältros: 5 vanliga symtom

  • Brännande smärta på huden
  • Vätskefyllda blåsor
  • Feber
  • Huvudvärk
  • Trötthet och yrsel

Hur vanlig är sjukdomen?

– Den är ganska vanlig. Man brukar prata om cirka tre till fyra fall per 1 000 invånare och år. Hos personer över 80 år sägs risken att drabbas vara över en procent per år. Jag tittade på detta i Norrbotten för åren 2011 till 2015. Under den femårsperioden hade drygt 500 patienter fått diagnosen i mitt län och det skulle då motsvara fyra fall per 100 000 norrbottningar och år.

– Det kanske största problemet med bältros är komplikationen postherpetisk neuralgi. En patient som haft bältros kan få svåra kvarstående smärtor i området som drabbats, smärta som är väldigt svår att behandla och som kan finnas kvar i åratal. Postherpetisk neuralgi drabbar cirka 10 procent av de som haft bältros. Även här är risken större ju äldre man blir.

Vad finns det för behandling och hur effektiv är den?

Bältros: Här är allt du behöver veta om utslagen

– Det finns virusmedicin som är ganska effektiv både i att begränsa sjukdomsförloppet, ta ner smittsamheten och för att minska risken för postherpetisk neuralgi. Men man måste sätta in behandling tidigt i förloppet för att det ska fungera. Därför är det viktigt att personer som insjuknar i bältros snabbt söker vård så att de kan få behandling.

Kan man insjukna i bältros flera gånger?

– Ja, men det är ganska ovanligt. Jag brukar utreda patienter som fått upprepade bältrosepisoder för annan sjukdom, som kanske påverkar immunförsvaret negativt.

Sök vård snabbt vid bältros

  • För att behandling med virushämmande läkemedel ska hjälpa måste den påbörjas inom tre dygn från det att utslagen börjar synas. Om du får bältros nära ögat bör du få ögat undersökt av en ögonläkare, eftersom ögats hornhinna kan skadas.
  • Bältros brukar läka av sig själv och blåsorna torkar oftast och försvinner inom en till två veckor. Sårskorporna faller av någon vecka senare. Smärtan kan sitta i under flera månader.

För man själv smittan vidare, när man är drabbad?

– Man kan smitta ner en annan individ som inte själv haft vattkoppor. Denna insjuknar då inte i bältros utan i vattkoppor. Men det är ganska ovanligt.

Hur smittsamt är bältros?

– Det är smittsamt, men inte i närheten så smittsamt som en primär vattkoppsinfektion.

Är det okej att sova i samma säng som exempelvis maken?

– Absolut – om ens partner själv haft vattkoppor som barn. Vilket ju nästa alla har haft.

Vem kan vaccineras mot bältros?

– Vaccination kan alla ta. Jag brukar rekommendera att man vaccinerar sig när man närmar sig 70-årsåldern. Då ökar risken både för att insjukna och risken för komplikationen postherpetisk neuralgi. Sedan kan man vaccinera patienter där man planerar medicinering med sådant som påverkar immunförsvaret negativt, till exempel cellgiftsbehandling eller höga doser kortison.

Hur effektivt är skyddet?

– Det vaccin som nu finns på marknaden har bara hyfsad skyddseffekt. Man talar om 50 procents mindre risk att insjukna i bältros. Skyddseffekten är dock bättre mot postherpetisk neuralgi – här skyddas i storleksordningen två av tre. Det är nu också på gång ett vaccin med bättre skyddseffekt som nyligen godkänts i bland annat USA och vissa europeiska länder. Detta vaccin ska utvärderas även i Sverige och kan sannolikt komma oss tillhanda inom de närmaste åren.

Kvinna med plåster på armen efter att ha tagit en spruta.
Vaccination rekommenderas för äldre. Foto: Shutterstock/TT

Vilka borde vaccinera sig?

– Framför allt äldre människor och personer med särskilda riskfaktorer – här får man prata med sin primärvårdsdoktor.

Finns det nackdelar med vaccinet?

– Det finns, som med många andra vacciner, en del biverkningar. Vaccinet kan orsaka rodnad, svullnad, ömhet och klåda på injektionsstället. Huvudvärk efter vaccination är relativt vanligt. Allergiska reaktioner har också beskrivits, men det är mer ovanligt. Tyvärr är vaccinet också ganska dyrt.

Varför ska man vaccinera sig mot lunginflammation?

Mer innehåll hos allas.se: