Symtom på histaminallergi – detta händer

Precis som man kan vara känslig för mat som innehåller gluten eller laktos, kan man vara intolerant mot mat som innehåller histamin. En av hundra – förmodligen många fler – lider av den här överkänsligheten.

Histaminintolerans är fortfarande relativt okänt både inom sjukvården och hos allmänheten. Det finns inte heller så mycket forskning på området.

– Men det finns faktiskt en studie som visar att låga DAO-nivåer – som orsakar känsligheten för histamin i maten – kan återhämta sig med tiden, säger Jenny van Odijk, dietist och forskare inom området allergi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Man tror att ungefär en procent av vuxna är överkänsliga mot så kallade biogena aminer i maten, men det finns säkert ett ganska stort mörkertal.

Om du misstänker allergi:

Vart ska man vända sig om man misstänker den här intoleransen?

– En första utredning kan göras hos husläkare. Det finns en testmetod. Med hjälp av ett blodprov kan man mäta halten av enzymet diaminoxidas, DAO, som bryter ner histamin i maten. Men det kan vara svårt att tolka resultatet. Min forskningsgrupp håller just nu på med en studie kring bättre diagnostik för att hitta och hjälpa personer som verkligen har en uttalad intolerans för histaminer i maten. Resultatet ser vi förhoppningsvis om något år.

Går inte att bota

Om man ofta får överkänslighetssymtom av viss mat ska man söka för det, anser Jenny van Odijk.

Intoleransen går inte att bota, men med rätt hjälp och åtgärder kan många fortsätta äta både gott, varierat och näringsriktigt.

Det förekommer många listor med ”förbjuden” mat för histaminkänsliga, säger Jenny van Odijk.

– Listorna kan göra nytta för en del, men som dietist anser jag att de ofta är alltför begränsande i ett längre perspektiv. Jag möter patienter som äter väldigt få livsmedel, i längden är det inte bra för kroppen ur näringssynpunkt. Det blir dessutom tråkigt och tvångsmässigt, och många blir inte symtomfria trots ensidig diet.

Inte bra om man är allergisk mot histamin.

Mardröm för histaminintoleranta: vin, chark och lagrade ostar innehåller höga halter histamin.

Fakta histaminallergi:

Histaminintolerans är en födoämnesöverkänslighet som uppstår när kroppen inte klarar av att bryta ner föda på grund av dess innehåll av histamin.

● Histamin i maten bryts normalt ner i tunntarmen av ett enzym som heter diaminoxidas, DAO. En del människor saknar – permanent eller tillfälligt – tillräcklig produktion av DAO. Man kan då inte bryta ner histamin i maten tillräckligt.

● De flesta som söker är kvinnor, ofta runt klimakteriet. Därför tror man det kan finnas samband med hormonomställningar.

● Allergiker och astmatiker kan vara mer känsliga mot histamin i livsmedel än andra.

● En del mediciner kan öka känsligheten för histaminer i maten, till exempel mediciner mot depression, vissa smärtstillande preparat, läkemedel mot astma, blodtryckssänkande medicin och vissa antibiotika.

● Ett par studier har visat att personer med IBS, irritabel tarm, kan ha mer besvär av histamin.

● När det gäller behandling får en del bra effekt av vanliga allergitabletter, andra kan behöva kortison. För att förhindra reaktioner består behandlingen av att eliminera livsmedel med mycket histamin.

Symtom histaminallergi:

● Symtom kan vara mag-tarmbesvär (illamående, kräkningar, buksmärtor, gaser, ballongmage och diarré), hudbesvär (eksem, nässelfeber, flush, klåda, rodnad), huvudvärk (eventuellt migrän), astmaliknande besvär (nästäppa, nysningar, rinnande näsa), hjärtklappning, hjärtarytmier, blodtrycksfall, brännande känsla i mun och svalg, yrsel.

Läs också: Okända matallergin: ”Hjärtinfarkten” var histaminöverdos

Av Susanna Hauffman
Foto: Pressbild och IBL/Shutterstock