Därför är det viktigt med vänskap på jobbet

Umgås du gärna och ofta med kollegorna – även privat? Oavsett hur nära ni står kan vänskapliga relationer på jobbet vara av godo – både för dig och för din arbetsgivare.

Vänskap på jobbet kan se lite annorlunda ut i Sverige än i många andra länder och många är de med rötter i andra länder som undrar varför man inte umgås oftare privat när man verkar vara så goda vänner på sin arbetsplats. Men det ser så klart olika ut på olika arbetsplatser, och inom vissa branscher är det enligt forskarna betydligt vanligare att man inleder djupare vänskap både på och utanför jobbet – framför allt inom vårdande yrken.

”Ni är här för att jobba, inte för att umgås!” Alla har vi nog någon gång, på någon arbetsplats, hört den uppmaningen. Men faktum är att vänskapliga relationer på jobbet faktiskt bara stärker arbetsglädjen, vilket ökar effektiviteten. Vid Rutgers University i New Jersey i USA studerade till exempel forskarna 168 anställda vid ett större företag och kom fram till att de som jobbade tillsammans med en eller flera närmre vänner, lyfte och ökade arbetsprestationen både hos sig själv och vännerna. En anledning var att man har lättare för att be vänner om hjälp, men även att peppa dem.

Sjukhuspersonal i grupp pratar med varandra

Att man får nära vänner på jobbet är vanligast inom vårdande yrken.

Hade dessutom vännerna/kollegorna skilda arbetsuppgifter, ökade också förståelsen för företaget i stort. I en uppföljning på fler arbetsplatser visade det sig visserligen att nära vänskap på jobbet också ibland kunde gå ut över arbetsuppgifterna och sinka insatsen, men överlag övervägde ändå alltid de positiva effekterna.

Arbetsvänskap är värdefullt

Som vanligt finns det ofta två sidor av en och samma företeelse. Barbro Lenéer-Axelsson, lektor i psykologi vid Göteborgs universitet menar att det ibland finns fördelar med att skilja på vänskap på och utanför jobbet. Anledningen är att det lätt händer att de som umgås både på jobbet och privat, bildar små subgrupper (alltså mindre grupp inom en stor grupp) på arbetsplatsen, vilket kan göra att andra känner sig utanför.

Så kallad arbetsvänskap är däremot alltid mycket värdefullt. Att man som kollegor lär känna varandra väl genom åren och utvecklar en förståelse för varandra, även om man inte umgås privat, leder bland annat till att man känner sig tryggare rent generellt och att man klarar av förändringar på jobbet bättre.

Enligt Töres Theorell, professor i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet, har det visat sig att stöd från arbetskamrater också minskar risken för utbrändhet. Och att stödet från arbetskamrater är viktigare än det från chefen när det gäller att minska risken för långtidsfrånvaro.

Tre komponenter för arbetsglädje

Ledarskapsutvecklaren Annie McKee har skrivit den omtalade boken How to be happy at Work (Hur man blir lycklig på jobbet). I den konstaterar hon att man funnit tre grundläggande komponenter som skapar arbetsglädje. Det handlar om att känna att man bidrar till något viktigt, att man känner en vision som blir personlig och som gör att man känner sig hoppfull inför kommande arbete. Och – sist men inte minst – att man känner att det finns möjlighet att skapa vänskapliga relationer på ett djupare plan.

Vare sig dina vänskapsrelationer med kollegorna stannar på jobbet, eller om du umgås med kollegorna också privat, bidrar vänner rent generellt till att du mår och fungerar bättre.

Det finns forskning som visar på att kompisar ger dig bättre hälsa både fysisk och mentalt. Om vi vet att vi har personer som bryr sig om oss, tar vi bättre hand om oss själva. Att umgås med vänner gör också att du hanterar stress bättre. Stöd från vänner och jobbkompisar minskar också känslor av oro och ångest.

Det finns till och med forskning som visar att personer med starka vänskapsrelationer har bättre kardiovaskulär hälsa, det vill säga friskare hjärta och att djupare mänsklig samvaro skärper vår mentala kapacitet och gör att vi lever längre.

Den yngre generationen tycks ha lättare för att sudda ut gränserna mellan jobb och fritid, medan det för de lite äldre generationerna är viktigt att ha en professionell roll på arbetet och en privat utanför jobbet. Lite närmare kommer man dock arbetskamraterna om man har ett vårdande yrke, enligt undersökningar. Hur som helst; goda kompisrelationer kollegor emellan har enligt forskarna positiv effekt på vår hälsa och en del arbetskompisar blir vänner på djupet.

Så ofta umgås vi privat

I en färsk undersökning av Yougov fick svenskarna svara på hur ofta de träffar sina arbetskamrater utanför arbetstid. 25 procent svarade att de umgås med sina kollegor mer sällan än någon gång i halvåret, 15 procent uppgav ”någon gång i kvartalet”. Endast 4 procent umgås med kollegor privat flera eller någon gång i veckan.

Kollegor och kompisar – två vänskapspar berättar om sin relation

Mira och Bea: ”Vi behöver tramsa och skratta”

Mira Björkegren, projektedare och Bea Rundström, socionom arbetar tillsammans på Ensamkommandes Förbund, en mötesplats för nyanlända ungdomar.

Vad är det bästa med Mira?

Bea: Hon är en jätterolig person! Sedan har hon skinn på näsan och tvekar inte en sekund att säga ifrån eller ställa upp för någon. Hon är också otroligt bekräftande; inte bara vad gäller mig utan alla.

Vad är det bästa med Bea?

Mira: Bea är rolig och enkel att jobba tillsammans med. Sedan är hon bra på att lyssna och känna in. Jag går mer snabbt fram och Bea analyserar. Och har jag en dålig dag på jobbet känner hon det och finns där för en.

Mira Björkegren, projektedare och Bea Rundström, socionom arbetar tillsammans på Ensamkommandes Förbund, en mötesplats för nyanlända ungdomar.

Mira Björkegren och Bea Rundström.

Hur blev ni vänner?

Mira: Vi är båda från Stockholm men bor i Malmö. Vi var inte vänner innan vi började här men vi var bekanta, hade gemensamma vänner.

Bea: Bea jobbade redan på Ensamkommandes Förbund när jag började på praktik här, som del av min utbildning till socionom. Sen tycker jag nog att det växte fram.

Mira: Du var ju lite rädd för mig i början…

Bea: Ja men du är ju så direkt. Vi blev kompisar ganska snart, på arbetstid när jag började, men det var ju bara på jobbet. Jag minns så väl första gången du frågade om vi skulle gå ut och ta en öl efteråt…

Är man likadan på jobbet, som privat med sina relationer till andra?

Mira: Hela denna arbetsplats går på ett sätt ut på att sudda ut gränser. Att alla är lika och att man kan vara sig själv. Vi är som en familj. Det är viktigt för ungdomarna som kommer att känna den tryggheten. Men det är klart att vi värdesätter professionaliteten.Men vi behöver tramsa och skratta, både personalen emellan och med ungdomarna. Det är ett tungt jobb emellanåt.

Bea: Ja, stämningen här är väldigt informell. Det är viktigt för oss. Det är rätt tuffa beslut och känslor att ta hänsyn till här. Vi behöver vara lite tramsiga också.

Vad är fördelen med att jobba tillsammans med en nära vän?

Mira: Vi känner in varandra och ställer upp för varandra.

Bea: Ja. Och skönt att efter arbetstid kunna prata med någon som verkligen förstår, om grejer som hänt på jobbet.

Anna och Marinka: ”Vi pratar nästan aldrig om privata grejor på arbetstid”

Anna Palmstierna, barnmorska, och Marinka Kruljac barnmorska, arbetar med cellprovtagning och läkemedelsforskning inom kvinnohälsa.

Vad är det bästa med Anna?

Marinka: Hon är som en syster med allt vad det innebär. Och hon är min förebild. Hon står för tillit och trygghet.

Vad är de bästa med Marinka?

Anna: Hon finns alltid där. Hon lyssnar, resonerar och förstår. Hon är också mycket hjälpsam.

Anna och Marinka är kollegor och vänner.

Anna Palmstierna och Marinka Kruljac.

Hur blev ni två vänner?

Marinka: Vi är båda barnmorskor och jobbar på samma mottagning, men med lite andra arbetsuppgifter än de andra. Vi var väl två udda fåglar med udda uppdrag helt enkelt.

Anna: Ja, jag utvecklade mottagningen för kvinnor med cellförändringar och Marinka forskade kring läkemedel. Vi hade mer oregelbundna arbetstider och hamnade ofta tillsammans bara vi två, på mottagningen under eftermiddagar och kvällar.

Marinka: Och så var vi intresserade av varandras uppdrag, ville hjälpa varandra att utvecklas. Vänskapen växte fram. Det måste vara runt 15 år sedan vi träffades första gången.

Anna: Vi kom varandra närmare successivt. Vi började träffas utanför arbetstid och kom bland annat fram till att vi båda mist våra mammor när vi var små. Sådant gör att man förstår varandra på ett speciellt vis, det blev en gemensam tråd att spinna vidare på.

Är ni likadana på jobbet som privat i era relationer till andra?

Anna: I vår generation är det nog vanligare att skilja på den roll man har på sitt arbete och den man har privat.

Marinka: Absolut. Det professionella förhållningssätt man har till sitt arbete skiljer sig från den roll man har privat. Sedan har jag nog en ganska stark integritet generellt. Det är inte så många jag kommer nära.

Anna: Man har respekt för sina kollegor, men det är klart att man inte kommer alla nära.

Vad är fördelen med att jobba tillsammans med en nära vän?

Anna: Man väljer ju inte sina arbetskamrater. Då är det klart att det är en trygghet att få en vän bland dem. Sedan pratar vi nästan aldrig om privata grejer på arbetstid.

Marinka: Och vi pratar sällan om jobbet när vi ses privat. Det är viktigt för oss båda att skilja på de olika rollerna. Men det finns en omtanke och en respekt mellan oss hela tiden.

Källa: SvD, Kurera.se, utforskasinnet.se, Harvard Business Review Press

Av Louise Malmros Manfrinato

Foto: Karin Oddner, Shutterstock/TT

Mer intressant innehåll hos allas.se: