Så undviks bråk om husdjuren vid skilsmässa – tänk på detta redan nu

Foto: Shutterstock/TT

Ett husdjur får inte hamna i kläm om kärleken tar slut. Något som tyvärr händer när husse och matte inte kommer överens efter en separation. Men de juridiska fallgroparna kan undvikas.

Under 2021 ansökte 28 296 par om skilsmässa hos landets tingsrätter.

I en stor del av dessa hushåll fanns något eller några husdjur.

Frågan är vad som gäller för dessa ur ett juridiskt perspektiv.

I Sverige är hus djur i lagens mening lösegendom. Det innebär att djuret vid en skilsmässa kommer hanteras på samma sätt som allt annat som finns i hemmet.

Eller i klartext: Juridiken gör inte skillnad på en bil eller en hund.

Se också: Den här personlighetstypen är mest stressande för din hund
1:16

Efter reklamen: Se också: Den här personlighetstypen är mest stressande för din hund

(1:16)

Slå på ljud

Detta gäller vid en skilsmässa

Huvudregeln är att den som är ägare till djuret har rätt att begära att få djuret på sin lott vid bodelning. Detta konstaterar Agria djurförsäkring i en artikel som går till botten med ämnet.

Värdet av djuret kommer då räknas av från djurägarens lott av det så kallade giftorättsgodset, det vill säga värdet av allt som det gifta paret äger.

Det är då bråket kan uppstå. Många är nämligen inte bekanta med att ett djur i lagens mening bara är en del av lösöret. Och många gånger blir värderingen av ett husdjur särskilt om det är lite äldre – inte särskilt högt.

Definitivt inte i närheten av den gränslösa kärlek som man sannolikt känner för djuret.

Agria djurförsäkrings expert, Advokat Frida Treschow, menar att det är en god idé att skriva ett äktenskapsförord i vilket det framgår att båda makarna äger husdjuret, även om bara den en har undertecknat det ursprungliga köpeavtalet.

Björn Ulvaeus och Lena Ulvaeus skiljer sig efter 41 år som gifta

Det som sker då är att djuret i alla fall inte automatiskt tillfaller den som står som registrerad ägare. Då måste man åtminstone prata för att komma överens om vad som är bäst för husdjuret. Om man inte kommer överens, kan en eller båda makarna be om en bodelningsförrättare som får fälla ett avgörande om djurets framtid.

Kan ej bli vårdnadstvist

Det kan aldrig bli en juridisk vårdnadstvist om ett djur. Men makar kan komma överens om exempelvis delad vårdnad med växelvist boende. Man kan också skriva in att husdjuret helt undantas från bodelningen.

Agria djurförsäkring har även talat med hundcoachen Fredrik Steen. Hans råd är att alltid utgå från vad som är bäst för hunden.

– Jag har sett att många hundar berikas av att bo i två hem om båda parter tar väl hand om den. Under ”hundveckan” får den ofta extra mycket uppmärksamhet, lite olika rutiner klarar den själv att anpassa sig till. Däremot är det viktigt att läsa av hunden, verkar den nedstämd? Då kan det vara så att den påverkas negativt och upplägget måste ändras, säger han till Agria.

Om sambos har husdjur

Vid en samboseparation ingår inte husdjuret i bodelningen. Det berättar Helena Koos, senior jurist på Lexly i ett pressmeddelande.

Här kan i stället lagen om samäganderätt bli aktuell att tillämpa, i händelse av en seperation.

Om husdjuret ses som samägt innebär det att båda ägares samtycke krävs vid beslut, det kan till exempel handla om skötsel, vård, och investeringar. Kommer man inte överens kan man ansöka om en god man som bestämmer över husdjuret tills vidare, förklarar Helena i pressmeddelandet.

Ny lag klubbad – klart att katter ska chippas

För att undvika att två djurägare ska undvika den sista utvägen – en offentlig auktion – kan man tidigt i relationen skriv ett samägandeavtal. I det kan det bland annat framgå hur kostnader för husdjuret ska fördelas och bestämma respektive ägares rätt till umgänge.

Att tydliggöra ansvar för sitt husdjur vid en eventuell separation eller konflikt redan när den nya familjemedlemmen ansluter till familjen är att värna om allas bästa. I lagens mening ses husdjur som egendom, men i realitet är det ju individer med känslor. Att skriva ett avtal om hur man bäst tillgodoser sin bästa väns behov borde därför alla djurägare göra, säger Helena.

Se också: Här är de 7 mest populära hundarna – är din ras med?
1:19

Efter reklamen: Se också: Här är de 7 mest populära hundarna – är din ras med?

(1:19)

Slå på ljud