Siri svävade mellan liv och död: ”Gränslandet är otroligt vackert”

Siri Karlsen har varit nära döden två gånger och har fantastiska upplevelser från gränslandet mellan liv och död.

Foto: Mew

Vad som egentligen sker i gränslandet mellan liv och död är det få som kan förklara. Många vittnar om att nära döden-upplevelser förändrar dem totalt. Siri har varit där två gånger, och vill inte vara utan sina oförklarliga erfarenheter.– Varenda cell i min kropp är förändrad, säger hon.

Egentligen minns inte Siri Karlsen från Danmark mycket av de där dramatiska dagarna hösten 2017. Däremot är minnet av den existentiella förändring som de ledde till väldigt tydligt för henne. En operation av en polyp i livmodern förvandlades plötsligt till en livshotande situation. Hon fick sövas ner och opererades hela tio gånger på 13 dagar. Efter operationen hade Siri fått en allvarlig blodförgiftning och bakterieinfektion.

– Jag var verkligen sjuk, men jag var inte rädd eftersom jag knappt var vid medvetande under tiden, berättar hon.

Författaren Helen Bailey försvann utan ett spår

Men när Siri vaknade upp efter två dygn i koma på intensiven var det med en ny sorts klarhet och en känsla av glädje i hela kroppen.

– Under tiden jag låg i koma hade jag några väldigt starka och sköna upplevelser i en annan verklighet. När jag vaknade upp tänkte jag, ”gud, vad här är vackert”. Även om jag hade ont, med slangar överallt, och var helt förlamad fysiskt så kände jag mig otroligt lycklig och uppfylld av en överväldigande kraft.

Siri hade svävat mellan liv och död. Igen. Det hade hon gjort en gång förut. Som fyraåring var hon nära att dö vid en drunkningsolycka.

Vad är en nära döden-upplevelse?

  • Vissa människor dör under en kort stund i samband med sjukdom eller olyckor. Efter återupplivning har flera vittnat om att de upplevt sig vara vid medvetande och haft en nära döden-upplevelse. Det beskrivs som ett andligt, gränsöverskridande tillstånd.
  • Studier visar att upp till 18 procent av alla som överlever ett kliniskt hjärtstopp har haft nära döden-upplevelser.

– Den gången såg jag ett ljus. Det kändes kärleksfullt, rent och omslutande och gav mig en våldsam glädje. När jag varit som olyckligast i livet har jag kunnat hämta kraft i den upplevelsen.

När hon nu som vuxen hamnade i samma gränsland fick hon en känsla som överträffade allt annat.

– Jag kom i kontakt med mina innersta krafter och hängav mig till en dans i en väldigt sprittande rytm. Nästan som en ung människa på en technofest. I den verklighet jag befann mig i träffade jag bland annat en isbjörn som hjälpte mig. Mötet var en symbol för att det vi ger till världen får vi tillbaka. Jag frågade varför isbjörnen hade kommit, och som svar såg jag en scen där jag en gång hade hjälpt den, berättar Siri.

Fri från sorg

Hon minns också tydligt en ordlös fråga från andra sidan: Ville hon dö eller leva vidare?

– Till min förvåning svarade jag: ”Ske din vilja! Men om jag över huvud taget har något att säga till om så stannar jag helst kvar på jorden”. Det paradoxala var att jag egentligen inte hade så starkt livslust just då, jag har alltid haft en grundkänsla av sorg inom mig. Att leva var något jag bara gjorde.

Emelina fick blodförgiftning som bebis: ”Jag var en hårsmån från döden”

Men när Siri återvände till livet var det förändrat i grunden. Hon berättar hellre om just efterdyningarna än om själva nära döden-upplevelsen.

– Jag förstår såklart att det är spännande att höra om vad jag upplevde i den andra verkligheten. Men för oss som varit nära att dö är det viktigare vad det har betytt för oss. Vår värld förändras nämligen totalt. Upplevelsen har haft en extremt stor påverkan på mitt liv, varenda cell i min kropp är förändrad.

Det var som om nära döden-upplevelsen nollställde Siri.

– Jag vaknade upp med en helt ny livsglöd. Jag blev fri från sorgen och känslan av att vara annorlunda, som alltid har följt mig genom livet. Nu gjorde det inte ont längre. Upplevelsen blev också en mental resa som gav mig styrka att sätta gränser och säga ifrån – vilket jag alltid haft svårt för.

Siri Karlsen har varit nära döden två gånger och har fantastiska upplevelser från gränslandet mellan liv och död.

Innan sin nära döden-upplevelse var Siri en ganska sorgsen person. I dag vill hon ta tillvara på varje ögonblick som livet har att erbjuda.

Foto: Mew

Det var som om bitarna föll på plats i ett pussel som Siri försökt lägga hela sitt liv.

– Det har varit som en slags slöja, eller kanske ett avstånd, mellan mig och mitt riktiga jag. Nu visste jag att det var borta för alltid. Plötsligt förstod jag fler av mina livsmönster. Bland annat varför jag är en ”enstöring” med få, men nära relationer. Och varför många kommer till mig när de mår dåligt – och hur krävande det kan vara för mig.

Efter sin närkontakt med döden märkte Siri dessutom att hon blev mer nyfiken på vad livet har att erbjuda.

– Det var som att vara nyfödd. Jag tänkte att, nu när jag är här måste jag se till att testa allt – åtminstone så mycket som möjligt. I dag upplever jag allt i nuet. Det finns en ny sorts annorlunda, intensiv närvaro i min tillvaro. Jag har blivit hel och det finns inte längre någon skillnad mellan min kropp och själ.

Siri kan dock känna sig lite ensam med sin livsomvälvande erfarenhet. Det är svårt för andra att förstå hur och varför den har förändrat henne.

– Jag började googla om konsekvenserna av nära döden-upplevelser. Även om de kan se olika ut kan de ibland vara så intensiva att familj och vänner inte ens känner igen oss efteråt. Antalet skilsmässor uppstiger till 70 procent bland oss som varit nära att dö.

Skrivit en bok

Sedan sin andra nära döden-upplevelse har Siri lagt mycket tid på att söka kunskap om fenomenet och prata med andra i samma situation. Hon har gått med i en internationell förening, fått kontakt med en ledande forskare på området och deltagit i en konferens om nära döden-upplevelser. Hon har också skrivit en bok, Nær død – En opdagelserejse i videnskab og liv (Gads förlag 2020, ej utgiven på svenska).

– Jag ville utgå från min egen erfarenhet och dela den med läsarna. Jag har märkt att det är ganska tabu att prata om nära döden-upplevelser. Det är uppenbart att vissa inte har trott på mig. Mitt mål är därför att öka förståelsen, men också ge insikter till andra som har haft nära döden-upplevelser.

Siri Karlsen har varit nära döden två gånger och har fantastiska upplevelser från gränslandet mellan liv och död.

Trots att sjukdom och komatillstånd lett till att Siri inte längre kan arbeta vill hon inte vara utan sina nära döden-upplevelser.

Foto: Mew

Siri har en magisterexamen i danska och idrott och är certifierad coach. Men biverkningarna efter sjukdom och komatillstånd gör att hon i dag inte kan arbeta. Ändå hade hon inte velat förändra någonting.

– Jag vill inte vara utan min upplevelse. Det var så fantastiskt vackert. Bara tanken på det kan få mig att börja gråta, det berör mig verkligen på djupet. Och min rädsla för att dö är som bortblåst.

Läkaren: För vissa är det verkligare än verkligheten

Själen lämnar kroppen. Ett magiskt, vitt ljus uppenbarar sig i slutet av en tunnel. Bevingade väsen eller en älskad släkting kallar ömt från andra sidan. Ett lugn infinner sig.

Så kan det låta när människor beskriver hur det känns att dö och sedan återvända till livet. På senare tid har intresset ökat för att ta reda på om det finns en annan verklighet mellan livet och döden. Är det bluff eller fakta? Nyfikenheten får oss att sluka tv-serier och böcker om nära döden-upplevelser. Men hittills har vetenskapsvärlden varit skeptisk till fenomenet.

Tobias Kvist Stripp är läkare och forskar på nära döden-upplevelser vid Syddansk Universitet.

– Det finns andliga upplevelser som inte kan vägas eller mätas, menar läkaren och forskaren Tobias Kvist Stripp vid Syddansk Universitet.

Foto: Mew

– Man har bland annat försökt förklara det med en låg syrenivå i hjärnan eller hallucinationer, men det är inte allt som kan förklaras med biologi eller kemi. Det finns andliga upplevelser som inte kan vägas eller mätas, menar läkaren och forskaren Tobias Kvist Stripp vid Syddansk Universitet.

– Människor som haft en nära döden-upplevelse minns den in i minsta detalj, för alltid. Det gör man sällan med andra minnen. Nära döden-upplevelser är strukturerade och klara, till skillnad från hallucinationer och drömmar. De flesta beskriver det som verkligare än den verklighet som vi normalt tillhör.

Vill veta mer

Tobias Kvist Stripp ligger bakom den första danska forskningsstudien om nära döden-upplevelser. Tillsammans med en professor i allmänmedicin och en professor i teologi vill han ta reda på hur en sådan upplevelse kan förändra en människa. Bland annat följer forskarna en grupp patienter som överlevt hjärtstopp.

– Vi vet att de som överlever hjärtstopp är existentiellt märkta för livet – på gott och ont. Vi vill förstå vad det innebär för deras sätt att se på världen och sig själva. Vi vet alltför lite om hur vi som läkare ska hantera och hjälpa dessa människor, menar Tobias.

Därför skriver han nu sin doktorsavhandling om vilka psykologiska och andliga behov som uppstår hos patienter som sett döden i vitögat.

– Att vara nära döden kan vara en väldigt våldsam upplevelse som kan vara svår för både patienter och anhöriga att förstå, och många har ett behov av att prata med någon efteråt. Jag upplever att våra projektdeltagare tycker att det är väldigt befriande att en läkare tar dem på allvar.

Så här beskrivs nära döden-upplevelser

Man vet väldigt lite om vad som händer när vi dör. Men tvärvetenskapliga studier visar att flera människor som fått livet tillbaka har vissa upplevelser gemensamt:

  1. De lämnar kroppen.
  2. Deras sinnen intensifieras. De kan se, höra och känna bland annat färger och musik utöver det vanliga.
  3. De kommer till en annan, överjordisk värld.
  4. De möter mystiska varelser, eller döda som de har älskat.
  5. De ställs framför en tydlig punkt, eller gräns. Om de passerar den kan de inte vända tillbaka till livet.
  6. De får syner som ger föraningar om framtiden.

Andliga upplevelser som att ha varit nära döden ingår inte i utbildningen för sjukvårdspersonal, och ofta saknar de ett språk för att kunna tala om det.

– Det finns flera hinder inför att närma sig ämnet. Det kan vara brist på intresse, kunskap eller reflektioner om nära döden-upplevelser. Det uppstår därför en osäkerhet eftersom sjukvårdssystemet har störst fokus på de fysiska aspekterna, få vågar beröra skärningspunkten mellan det andliga och det kroppsliga.

Blir ensamma

På grund av detta kan dessa patienter avfärdas med att hjärnan har spelat dem ett spratt. För det är svårt att prata om livet, döden och allt däremellan i vårt moderna samhälle, menar Tobias Kvist Stripp.

– När de berättar om det för läkare och sjuksköterskor är det inte ovanligt att de bemöts med kommentarer som ”nåja, det var nog på grund av medicinen” eller ”det var bara en livlig dröm, så det kan du glömma”. Det kan göra patienterna skamfyllda och bidra till ett stort lidande för dem att behöva vara ensam om en sådan omvälvande upplevelse.

Se också: Eva var höggravid när hennes make dog av hjärtstopp

4:32

Efter reklamen: Eva var småbarnsmamma och höggravid – då dog hennes man i hjärtstopp

(4:32)

Bristen på ett erkännande kan leda till att de känner sig väldigt ensamma, påpekar nära döden-forskaren.

– Det är en väldigt speciell upplevelse som de känner att de inte kan dela med någon. Plötsligt behöver de omvärdera allt de visste om sig själva och världen, men många vågar inte ens berätta om det för sina närmaste. Därför blir de ensamma med bearbetningsprocessen vilket kan skapa problem i relationer till partners, familj och vänner.

Vissa tappar sin tro vid nära döden-upplevelser

Tidigare internationella studier visar nämligen att en stor del av de som haft en nära döden-upplevelse ändrar personlighet efteråt.

– En del gör upp med sina liv och lägger inte lika stor vikt vid vissa saker. Det kan handla om konkreta saker som arbete, men även om tro. Det finns många historier om inbitna ateister som plötsligt blir andligt sökande, och religiösa människor som förlorar sin tro.

Hittills har dock forskarna hittat en gemensam nämnare hos överlevarna.

– De återvänder med ny kunskap och tacksamhet för livet. De är mer medvetna om nuet, mer empatiska och förlåtande. De känner en starkare kärlek och ofta en starkare samhörighet med naturen. Det är otroligt intressant, för varifrån kommer den effekten? Det ska vi studera närmare.

Det danska forskningsprojektet väntas bli klart om två år. Tobias Kvist Stripp hoppas att resultatet kommer kunna bidra till ett mer holistiskt synsätt där även nära döden-upplevelser och andliga behov känns naturliga att prata om.

– Jag kommer inte försöka förklara varför nära döden-upplevelser uppstår, varför de finns eller hur de kan hjälpa oss förstå vårt medvetande. Men berättelserna om nära döden-upplevelser är så viktiga att folk förtjänar att bilda sig en uppfattning på en mer vetenskaplig grund.