Nu kan en felparkerad elsparkcykel ge böter – företaget sätter ner foten

Till vänster, uppställda elsparkcyklar, till höger, en kvinna som åker på en elsparkcykel.

Foto: Till vänster, Janerik Henriksson/TT, till vänster, till höger, Andrew Matthews/TT

Nu blir det böter om elsparkcykeln inte parkeras på rätt sätt. Det är senaste budet från företaget Voi som vill disciplinera sina användare.

Sedan elsparkscyklarna blev ett stående inslag i stadsbilden har transportmedlet delat folk i flera läger. Vissa tycker att det är ett ofog. Andra tycker att det är ett smidigt sätt att ta sig fram.

En tredje grupp, som kanske inte hörs lika mycket, tycker någonting i mitten. Att det är väl bra, men att situationen blivit alltför kaosartad.

Kungen dock har varit väldigt tydlig med sin åsikt. Tidigare i höst ombesörjde han ett uppsättande av en förbudsskylt utanför slottet.

Se också: 5 snackisar från veckan som gått

1:60

Efter reklamen: 5 snackisar från veckan som gått

(1:60)

Den 1 november satte politikerna i Stockholms stad ner foten vilket vittnade om att ta en medelväg framåt. Då beslutade den blågröna majoriteten att antalet elsparkcyklar skulle halveras från 23000 till 12000 från årsskiftet.

– Huvudskälet är att det under det senaste året har varit på tok för många elsparkcyklar i staden och kaosartat på vissa gator. Vi kan inte ha det på det här sättet, sa trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) till TT efter beslutet.

Från sju till tre

Antalet aktörer som hyr ut elsparkcyklarna ska också begränsas från nuvarande sju till tre i Stockholm. Ett polistillstånd kommer också att krävas. Och företagen måste åta sig att följa vissa regler. Exempel är att fordonen i Stockholm inte får framföras snabbare än 15 kilometer i timmen under fredags- och lördagskvällar från klockan 22.

Viktigt att tänka på om du ska köra elsparkcykel – för att inte bryta mot lagen

Ännu är det inte bestämt vilka de tre aktörerna kommer att bli. Men beskedet om att det endast blir tre från och med 1 januari 2022, har fått företagen som är verksamma att flytta fram positionerna. Sedan några veckor tillbaka har elsparkcykelbolaget Voi valt att införa egna sanktioner mot användare som inte parkerar fordonet på rätt sätt, enligt TT.

Efter en tur krävs det att man skickar ett foto på den parkerade cykeln.

Bilderna granskas sedan av Voi som sedan kan skicka en varning om man inte sköter sig. De kan också utfärda en egen avgift i form av böter på 250 kronor.

Kungen sätter ner foten mot elsparkcyklar – förbudsskylt utanför slottet

Företaget har tidigare testat metoden i Helsingborg vilket enligt Voi ska ha lett till att antalet felparkerade elsparkcyklar har minskat.

Se också: Kändisarna som vill att du vaccinerar dig

1:15

Efter reklamen: Kändisarna som vill att du vaccinerar dig

(1:15)