Stefan Krakowski om incelmännen: ”Ett växande samhällsproblem”

Stefan Krakowski om incelmännen

Gruppen incels består långt ifrån bara av kvinnohatande presumtiva våldsverkare, menar Stefan Krakowski.

Foto: Mattias Ahlm

Hur ska vi som samhälle kunna fånga upp incelmännen – innan de riskerar att radikaliseras och begå extrema våldshandlingar? Det frågar sig överläkaren Stefan Krakowski i sitt sommarprat efter att själv ha infiltrerat och upplevt den destruktiva incelvärlden från insidan.

"Kvinnor är onda – de tycker om att se män lida och de förtjänar att våldtas.” Denna radikala åsikt är hämtad från ett slutet forum där så kallade incelmän från världens alla hörn samlas och söker stöd i varandra för att de upplever sig tvingade till ofrivilligt celibat.

– Det är viktigt att ha med sig att det är väldigt få av de här männen som står för de här extrema åsikterna och faktiskt utgör ett våldshot i vårt samhälle. Det handlar i de flesta fall om män som bär på väldigt hjärtskärande berättelser om ofrivillig ensamhet. Män som aldrig har haft en flickvän – eller sex – och som plågas svårt av detta. Sedan finns det en liten våldsdel i den här rörelsen och själva nyckelfrågan i mitt sommarprat är ju hur man ska kunna förhindra att dessa män begår allvarliga brott i framtiden, säger Stefan Krakowski dagen efter att hans uppmärksammade avsnitt av Sommar i P1 har nått ut i etern.

Nytt växande samhällsproblem

För reaktionerna har inte låtit vänta på sig – både kända och okända människor har hört av sig till honom för att uttrycka sin uppskattning, berättar han. Både personer som känner igen sig och definierar sig som incels – och helt vanliga människor som bara tycker att ämnet som sådant är otroligt viktigt. Att Stefan Krakowski har satt fingret på ett nytt, växande samhällsproblem som väcker oerhört mycket känslor inom oss, är tydligt.

– Det har verkligen varit en våg av reaktioner. Jag är helt överväldigad! De allra flesta är positiva och tycker att jag har uppmärksammat något väldigt viktigt. Några vill ha kontakt och hjälp – och få möjlighet att berätta sin historia. Jag har fått en del riktigt desperata anrop.

Vad är Incel? Allt om begreppet alla pratar om
0:57

Efter reklamen: Vad är Incel? Allt om begreppet alla pratar om

(0:57)

Slå på ljud

Vad är en incel?

Termen incel är en förkortning av engelskans involuntary celibacy. Översatt till svenska betyder det ofrivilligt celibat. Begreppet incel myntades av en kvinnlig kanadensisk collegestudent 1993. Under 2000-talet har begreppet utvecklats till att innefatta heterosexuella män som på olika nätforum skyller sitt ofrivilliga celibat på kvinnor.

Men vad är då själva orsaken bakom den växande gruppen incelmän? Att vi kvinnorna har börjat springa om männen rent socioekonomiskt och att allt färre män har möjlighet att matcha oss?

Frida Ingha om sexlivet som funktionshindrad: ”Vi är precis lika kåta och okåta som alla andra”

Väljer män på samma nivå eller över

– Ja, till stor del skulle jag säga att de socioekonomiska förändringarna mellan kvinnor och män ligger till grund för att incelrörelsen växer. De välutbildade kvinnorna tenderar att fortsätta följa mönstret att välja män som ligger på samma nivå eller över dem själva socioekonomiskt och får då allt färre män att välja bland. Kvar blir en växande grupp ensamma män på samhällets botten.

Men Stefan Krakowski är noga med att betona att han inte på något sätt tycker att den här samhällsutvecklingen är fel.

– Nej, jag tycker ju tvärtom. Att kvinnor kan leva oberoende av män och välja hur de vill leva sina liv är ju en stor framgång som jag ser det. Det handlar om att männen måste anpassa sig efter det och de allra flesta män förstår ju också det.

Tillbakagång till gamla tider

Men istället för att inse att de lever i en annan verklighet och "ta sig i kragen" vill många av incelmännen istället se en tillbakagång till gamla tiders samhällsstruktur, berättar Stefan Krakowski.

– Det är en förlegad kvinnosyn som många incels delar med både de högerextrema grupperna och islamisterna. Man kan säga att dessa grupper har en smått identisk bild av kvinnan och hennes plats.

För att komma tillrätta med problemet har skolan en väldigt viktig roll, menar Stefan Krakowski.

Då blir de odugliga både på arbetsmarknaden och på dejtingmarknaden

Stefan Krakowski

– Om det går dåligt för ett kön så går det dåligt för båda. Därför är det väldigt viktigt att skolan lyckas vända trenden med sjunkande skolresultat för pojkarna. Faller de ur redan då blir det en olycklig dominoeffekt, då blir de odugliga både på arbetsmarknaden och på dejtingmarknaden.

För även arbetsmarknaden har förändrats mycket under de senaste årtiondena, betonar Stefan Krakowski. De enkla industrijobben vid ett löpande band som många män har haft i generationer blir allt färre. Saknar du utbildning är risken oerhört mycket större att bli arbetslös än den var under förra seklet.

Handlar inte i första hand om sex

– För de här männen handlar det inte i första hand om sex – det är att förringa problemet. Det handlar om att leva som alla andra, att ha ett jobb, sociala kontakter, kunna bilda familj. Allt det vi människor drömmer om.

Hur ska då vi som samhälle kunna fånga upp och hjälpa de här männen i tid – innan de radikaliseras och begår våldsdåd kopplade till incelrörelsen likt de i USA och Kanada – och senast på Latinskolan i Malmö?

#onaneramera
Så ökar du ditt sexuella välmående – 5 tips!

– Det är omöjligt att hålla koll på de här männen från underrättelsetjänstens sida eftersom de inte tillhör någon organisation. Det handlar om ensamma personer som sitter anonymt bakom en datorskärm. Därför är och förblir skolan så extremt viktig. Där gäller det att fånga upp dem i god tid eftersom vi vet att radikaliseringen går längre och längre ner i åldrarna. Skolan i form av lärare och kuratorer måste få ett helt annat stöd och en helt annan utbildning i de här frågorna. Det får inte gå veckor och månader utan att någonting händer.

Även vänner och familj runt omkring incelmännen har en väldigt viktig uppgift att fylla, menar Stefan Krakowski.

Förhindra framtida tragedier

– Här gäller det att slå larm till psykiatrin som måste få till ett samarbete med socialtjänsten och andra aktörer så vi kan förhindra de här framtida tragedierna.

Stefan Krakowski är långt ifrån färdig med ämnet incels, berättar han och avslöjar att han bland annat har en dokumentärfilm som utgår från boken Incel – om ofrivilligt celibat och en mansroll i kris – på gång.

– Det är viktigt att angripa det här ämnet på ett seriöst sätt. I medierna framställs incels ofta antingen som kvinnohatande presumtiva våldsverkare eller också bagatelliseras de – det är väl bara att ta sig i kragen? Det finns inga genvägar här. Ska vi angripa problematiken på ett seriöst sätt måste vi ta kontakt med dem det verkligen gäller och lyssna ordentligt på vad de har att berätta.