Triage och flockimmunitet – här är de nya coronaorden du bör ha koll på

Kvinna tittar förvirrat i sin telefon.
Social distansering och flockimmunitet är bara två nyord som dykt upp i coronavirusets spår. Men vad betyder de egentligen? Vi reder ut!

Vad pratar de om egentligen, experterna? Det är inte alltid så lätt att veta, särskilt när det hela tiden dyker upp nya begrepp. Vet du till exempel vad ett triagetält är? Vi har plockat ihop orden att ha koll på.

Nya ord kopplade till coronaviruset

Flockimmunitet

Innebär att när en hög andel av befolkningen är immuna så hittar virusen ingen mer att infektera. Tanken när det gäller coronaviruset är alltså att så många som möjligt av oss ska bli immuna, men under kontrollerade former. I takt med att allt fler blir immuna så blir det allt färre som kan smittas av viruset, bli sjuka och i sin tur sprida det vidare.

Social distansering

De 15 vanligaste frågorna om coronaviruset

Är icke-medicinska handlingar som ska sakta ner smittspridning av infektionssjukdomar bland en befolkning. Målet med den sociala distanseringen är att minska kontakterna mellan smittade och icke-smittade, helt enkelt att vi ska hålla oss isolerade från så många andra människor det bara går.

Triagetält

Är ett annat ord som dykt upp i samband med att man slog upp ett sådant tält utanför akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Triage betyder att man gör en första bedömning av hur allvarligt sjuk patienten är utifrån vad patienten berättar, vilka symtom hen har och ibland tittar man också på andning, puls och blodtryck. Efter bedömningen delas patienterna in i grupper, oftast mellan 1 och 5 som anger hur länge det är medicinskt säkert för patienten att vänta på en första läkarkontakt. Triagenivå 1 kräver omedelbar läkarkontakt medan nivå 5 betyder att det är säkert för patienten att vänta upp till fyra timmar.

Ecmoplatser

Ecmoplatser pratas det också om, bland annat hur många ecmoplatser de olika regionerna har. Ecmo står för Extracorporeal Membran Oxygenering och är helt enkelt en maskin som fungerar som en konstgjord lunga. Den används framför allt vid intensivvård.

Vad är COVID-19 och SARS-CoV-2

COVID-19

Är ett ord som ibland används lite slarvigt. COVID-19 är det officiella namnet på sjukdomen man får av coronaviruset. COVID-19 står för coronavirus disease 2019.

SARS-CoV-2

Doktor Mikaels: Så kan du undvika virussmitta

Är det officiella namnet på själva coronaviruset.

Reagenser

Reagenserna håller på att ta slut, har vi kunnat läsa i tidningarna. En reagens är ett ämne som reagerar på ett speciellt sätt och som som bevisar att ett annat ämne finns, till exempel ett coronavirus. Inom sjukvården används reagenser också för att snabbt avgöra om du har för mycket eller för lite av ett ämne i kroppen. Graviditetstest är ett exempel på reagens.

Foto: TT

Läs mer om coronaviruset

Hur smittar COVID-19? Och hur kan jag skydda mig? Hur farlig är egentligen en pandemi och vad kan jag själv göra för att hjälpa andra?

Här har vi samlat alla våra artiklar om coronaviruset och dess spridning.

Läs allt om coronaviruset här