Den kompletta guiden för egen potatis på midsommar!

Skörda dina egna potatis till midsommar!
Tycker du också att egenodlad potatis är en del av midsommar? Då gäller det att komma igång tidigt. Välj rätt sort och ge knölarna en rivstart. Vi tipsar om smartaste sättet att odla primören!

Förgro i äggkartong

Förgro potatisen i äggkartonger.

Förgro potatisen i äggkartonger. Foto: IBL Bildbyrå

Att ställa sättpotatisen i äggfack är praktiskt. Starta i slutet av mars för utsättning senast 1 maj. Placera potatisen ljust och svalt. Sedan finns det två olika sätt att förgro:

Med jord:

Lägg lite jord i botten på äggkartongerna. Då får potatisen både groddar och rötter. Då gäller det förstås att hålla jorden fuktig genom daglig vattning. Med rötter blir det kortare groddar, men samtidigt en något snabbare start i potatislandet.

Utan jord:

En enklare variant. Man låter helt enkelt potatisarna sköta sig själva tills groddarna syns.

Täck mellan plantorna

Se också: Karl Fredrik om trendande trädgårdsblommor
2:57

Efter reklamen: Se också: Karl Fredrik om trendande trädgårdsblommor

(2:57)

Slå på ljud

Marktäckning mellan raderna förhindrar fröogräs och hjälper till att hålla fukten. Detta fungerar förstås bara om man har tillgång till torrt material eller ensilage. Färskt gräs innehåller nämligen mycket kväve som stimulerar bladtillväxten, men här är det ju knölarna vi vill ha. Om du inte marktäcker, hacka istället lite försiktigt för att störa ogräset.

Plantering

När jorden rett sig, alltså torkat upp något och håller minst åtta grader, är det dags att sätta potatisen. Gör såhär:

  1. Se till att bädden är normalgödslad och fri från rotogräs.
  2. Gör en fåra, cirka tio centimeter djup, och håll 50 centimeter mellan raderna.
  3. Sätt ganska tätt eftersom potatisen inte ska växa hela sommaren, cirka 20-25 centimeter avstånd är lagom.

Skydda med väv

Potatisodling på större skala, men även här används skyddande väv.

Potatisodling på större skala, men även här används skyddande väv. Foto: IBL bildbyrå

Täck med dubbel odlingsväv. Det fungerar både som ett skydd mot eventuella frostnätter och som drivhus. Efterhand som plantorna växer får man släppa efter på väven. Ta bort den när frostrisken är över. Färskpotatis behöver knappast kupas. Men de som inte äts upp till midsommar kan du täcka med tio centimeter ensilage intill plantorna, eller kupa om du odlar med bar jord.

TIPS!

Utsädespotatisar som är mycket små (mindre än ett ägg) har bara ett par ”ögon” och ger därför få, men stora potatisar. Större utsädespotatisar har fler ”ögon” och ger därför många små potatisar.

Av Anette Brunsell, Monne Ljungberg