Lästips:Videotips för din trädgårdSommarblommorPerennerTrädgårdskalenderOdla på balkongOdla jordgubbarBuketter och blomsterarrangemang

Fridlysta djur: Här är 7 djur du inte får röra i sommar

07 jun, 2023 
Susanne Lolling
Fridlysta djur
Sommar, sol och semester – och oönskade gäster i trädgården? Innan du ger dig på att bli av med djur som du inte vill ha som semestersällskap är det bäst att läsa på. I Sverige är en rad djur enligt lag förbjudet att störa. Här är några av de vanligaste fridlysta besökarna!
För att spara den här artiklen så måste du vara inloggadLogga in på ditt kontoellerSkapa ett konto
Annons
5 fridlysta djur i Sveriges naturBrand logo
5 fridlysta djur i Sveriges natur

Igelkott

Det taggiga lilla däggdjuret som gärna dyker upp i trädgården har varit fridlyst i Sverige sedan 1972. Sedan 2020 är den klassad som NT, Nära hotad. Igelkottens största hot är i dag bilar, robotgräsklippare, kemiska bekämpningsmedel och skärande redskap som används i våra trädgårdar. Du kan hjälpa igelkotten genom att spara lövhögar under buskar, ge den mat – hund- eller kattmat, matrester och vatten, inte mjölk, samt låta robotgräsklipparen gå dagtid (igelkottar är nattdjur).

Huggorm

Alla sorters ormar är fridlysta i Sverige, vilket betyder att du inte får döda, skada eller fånga ormar, deras ägg eller deras ungar. Turligt nog är det bara huggormen som är giftig av våra svenska ormar, och för den finns undantag – du får fånga in och flytta huggormen om du hittar den på din tomt. Om det inte går, och ingen annan lösning finns, så får du döda huggormen.

Fladdermus

Det finns 19 fladdermusarter i Sverige, och de finns från norr till söder. Av dessa är 12 av arterna rödlistade. Fladdermöss är skyddade i hela Sverige, och får inte fångas, dödas eller flyttas. Det är inte heller tillåtet att förstöra deras boplatser. Fladdermössen är en ekologiskt viktig djurgrupp, och gör stor nytta genom att äta skadeinsekter. De skadar inte heller hus, inventarier eller livsmedel.

Annons

Snok

Den största oron med snoken är att man kan bli osäker på om det är en ofarlig snok eller en giftig huggorm man fått besök av i trädgården. Snoken har ett mindre och rundare huvud, jämntjock kroppsform och runda pupiller, samt en kragmarkering som oftast syns i form av två gula eller vita prickar bakom huvudet. Snoken räknas som ett grod-/kräldjur och alla sorter är fridlysta i Sverige.

Groda

Sverige har 13 groddjursarter som samtliga är fridlysta. Bland dessa finns arter som är särskilt känsliga, som större vattensalamander, gölgroda, och grönfläckig padda, vilka man aldrig får vare sig skada, döda, fånga eller flytta. Bland de vanligare arterna, som vanlig groda, finns det undantag som gör att man ibland kan få lov att samla in en mindre mängd grodyngel i utbildningssyfte. När ynglen släpps ut igen, är det viktigt att de återförs dit där de samlades in för att undvika att sjukdomar sprids mellan grodpopulationer.

Vildsvin

Vildsvin är inte fridlysta, men suggor som följs av randiga eller bruna små kultingar är fredad och får inte jagas. Jakttiden för vuxna vildsvin är 1 april-31 januari, jakt av vildsvin med hjälp av hund är tillåtet 1 augusti-31 januari.

Annons

Och en art som varit, men inte längre är fridlyst…

Bålgeting

Bålgetingar kan kännas läskiga, framför allt på grund av sin storlek, men faktum är att de inte är vare sig farligare eller mer aggressiva än vanliga getingar. Bålgetingen var tidigare fridlyst i Sverige, men är det inte sedan år 2000. Eftersom bålgetingar är fridfulla rekommenderas det att låta deras bo vara om de dyker upp, då de kan göra nytta genom att hålla andra skadedjur borta samt pollinera växter.

Källor: Naturvårdsverket, Artbanken, Naturskyddsföreningen, Biotopia.

Annons