Så skiljer sig kvinnors beteende gentemot grannar från mäns

Delad bild. Till vänster: En man ser irriterad ut och tittar över staketet. Till höger: En kvinna kastar rosblad i trädgården.

Foto: Shutterstock/TT

I en stor undersökning som Husqvarna tagit fram undersöks skillnader i hur svenska kvinnors beteende i trädgården skiljer sig från mäns beteende – och skillnaderna är förvånansvärt stora.

Svenska Husqvarna tog i början av 2021 fram en rapport, baserat på en undersökning som frågade 1055 svenskar om deras trädgårdsbeteende, som visar hur olika kvinnor och män hanterar sina grannar i trädgården.

De tillfrågade var över 25 år gamla och hade minst en granne och frågorna gällde bland annat vad de tillfrågade tyckte om trädgårdslivet, vad de tyckte om sina grannar, hur grannarna beter sig, om de ser sig själv som en god granne och om de ser sin granne som en god granne.

Se också: Så får du sommarens snyggaste gräsmatta

3:19

Efter reklamen: Så får du sommarens snyggaste gräsmatta – steg för steg

(3:19)

Slå på ljud

I undersökningen har företaget också frågat lika många trädgårdsägare från Danmark, Norge och Finland.

Svarsalternativ i undersökningen om grannskap i trädgården

Undersökningen innehöll fem olika svarsalternativ. Av de var två alternativ medhållande ("i stor utsträckning", "i någon utsträckning"). Ett alternativ var neutralt ("varken eller") och två alternativ höll inte med ("i mindre utsträckning", "håller inte alls med"). De två medhållande och de två alternativ som inte höll med presenteras som samlade svar i statistiken.

På så vis kan man tydligt se hur svenskarna förhåller sig till grannarna i trädgården.

Så tar svenskarna hänsyn till grannar när de använder maskiner i trädgården

En man och en kvinna arbetar i trädgården.

Foto: Shutterstock/TT

Svenskar är duktiga på att ta hänsyn till grannarna när de ska använda högljudda maskiner i trädgården. Hela 77 procent svarade att de har grannen i åtanke när de ska använda maskiner.

Kvinnor var något mer omtänksamma, hela 80 procent av de tillfrågade kvinnorna tog hänsyn till grannarna, jämfört med 73 procent av männen. De mest omtänksamma var i åldersgruppen 55+.

Det här ska du tänka på innan du köper robotgräsklippare

Tar svenskarna hänsyn till grannarna när de arbetar utan maskiner i trädgården?

Vi tar lite mindre mindre hänsyn till grannen när vi gör trädgårdsarbete utan maskiner – vilket kan vara rimligt eftersom det ju inte stör fullt lika mycket. Likväl tar hela 54 procent av de tillfrågade hänsyn till grannarna när de gör trädgårdsarbete utan att använda maskiner.

56 procent av kvinnorna och 52 av männen i undersökningen svarade att de tänker på grannen innan de gör arbete i trädgården utan maskiner. 32 procent svarade att de inte tog hänsyn till grannen när de gör trädgårdsarbete utan maskin.

Kvinnor är betydligt mer omtänksamma mot grannar när de har trädgårdsfest

Alla som har en trädgård och grannar har någon gång behövt lyssna på grannarnas fester i trädgården – och nu vet vi att det till stor del beror på männen.

54 procent av de tillfrågade männen svarade att de tar hänsyn till grannarna vid trädgårdsfester – och 30 procent svarade att de inte tänker på grannarna vid utomhusfester.

Jämfört med kvinnor, där 70 procent svarade att de tänkte på grannarna och visade omtanke för att inte vara för högljudda under trädgårdsfester, är detta en låg siffra. Endast 20 procent av kvinnorna svarade att de inte övervägde störningar för grannen under utomhusfester. Detta är en av de frågor där skillnaden mellan män och kvinnor var som störst.

Så reagerar män och kvinnor på grannar som använder högljudda maskiner i trädgården

En fråga i undersökningen handlade om hur man reagerar om grannen sätter igång en högljudd, bensindriven, gräsklippare samtidigt som man satt sig ner för en utomhusmiddag en solig kväll.

58 procent av svenskarna svarade att de inte skulle göra något alls och att det är okej att klippa gräset på kvällen. Detta alternativet valdes av 60 procent av männen och 56 av kvinnorna.

33 procent av kvinnorna svarade att de inte skulle göra någonting även om det irriterade dem, för att de inte orkade med diskussionen. Detta alternativ valdes av 23 procent av männen.

Endast fyra procent av de tillfrågade hade bett grannen att klippa gräset vid något annat tillfälle.

Detta är en god granne enligt svensken

Två par pratar över ett staket.

Foto: Shutterstock/TT

59 procent anser att en god granne gillar att ha ett samtal över häcken. Män uppskattar detta något mer än kvinnor (63 procent respektive 55 procent). 47 procent anser att en god granne är någon som använder trädgårdsmaskiner på tider då de stör andra som minst. Här fanns det ingen större skillnad mellan könen.

25 procent av de tillfrågade ansåg att en god granne är någon som håller sig till sig själv – 22 procent av kvinnorna och 28 procent av männen.

Det värsta en granne kan göra i trädgården enligt svenskar

Katter som bajsar i en trädgård (33 procent) och hundar som springer runt i trädgården och skäller (33 procent) är det som vi stör oss mest på med våra grannar. Kvinnor stör sig något mer på katter än män (36 procent respektive 30 procent). Bland de som störde sig på hundar var det ingen större skillnad mellan könen.

Vi blev osams med grannarna

Andra saker grannarna gör som vi stör oss på är användande av högljudda maskiner (28 procent), högljudda barn (20 procent) och användande av maskiner som luktar bensin (12 procent).

Då är det okej att säga ifrån när grannen stör dig i trädgården

37 procent anser att man kan säga ifrån om grannen gör samma sak som stör en, flera gånger om. 35 procent anser att man kan säga ifrån när något är extra störande. Har höll könen med varandra till stor utsträckning.

Den största skillnaden mellan män och kvinnor här är att tolv procent av männen anser att man kan säga ifrån varje gång en granne gör något som stör en. Endast fem procent av kvinnorna anser att man kan göra detta.

Detta bråkar vi med grannarna om

En kvinna ser irriterat ut över staketet till grannens trädgård.

Foto: Shutterstock/TT

Förvånansvärt många, 70 procent, av svenskarna har aldrig haft en dispyt med sina grannar. Denna siffra är väldigt lik för både kvinnor och män.

Den vanligaste anledningen till argumentation mellan grannar är djur som för oväsen och lämnar avföring i trädgården (åtta procent av kvinnorna, sex procent av männen). Detta alternativ följdes av hur sent på kvällen man tycker det är okej att ha fest i trädgården (fem procent av kvinnorna, fyra procent av männen).

Anser svenskarna att de är goda grannar?

Yngre svenskar, i åldern mellan 25-39 år, anser att de är drömgrannar (26 procent). Som jämförelse ansåg endast 13 procent av de tillfrågade i åldern 40-54 år att de är drömgrannar. Det vanligaste alternativet var att man anser att man är en god granne, men absolut inte perfekt. Detta alternativ svarade 63 procent. 65 procent av kvinnorna och 60 procent av männen svarade detta.

Källa: Husqvarna