7 tecken på fibromyalgi att ta på allvar

En kvinna tittar ut från bakom galler.
Fibromyalgi innebär kronisk smärta i framför allt muskler, men även leder. Det har kallats för en "osynlig sjukdom", eftersom det inte syns utanpå hur ont en person har. Det finns dock flera tydliga symtom på fibromyalgi som är värda att ta på allvar.

Fibromyalgi är en sjukdom som drabbar kvinnor i högre grad än män (nio av tio av de drabbade är kvinnor) och som ofta blir en livslång följeslagare. Länge avfärdades fibromyalgi som en inbillningssjukdom och många patienter har därför inte alltid tagits på allvar.

I dag anses fibromyalgi vara en kroniskt smärttillstånd, men sjukdomen är fortfarande svårdiagnosticerad. Personer med fibromyalgi lever med långvarig smärta, trötthet, stela muskler, domningar och sömnproblem för att nämna några symtom.

Många mår psykiskt dåligt

Sjukdomen kan ha stor påverkan på de drabbades liv och vardag – vissa dagar kan smärtan vara så stor att man inte ens orkar ta sig ut. För omgivningen kan det vara svårt att förstå vad sjukdomen innebär, och många upplever det som extremt jobbigt att inte bli tagna på allvar.

”Att inte bli trodd är det största problemet för många fibromyalgi-drabbade och kan göra att man mår väldigt dåligt psykiskt”, skriver Fibromyalgiförbundet på sin hemsida.

Sjukdomen kan bero på en rad olika saker. Man kan exempelvis ha ont i en avgränsad del av kroppen i flera år innan fibromyalgin bryter ut. Stress, dålig sömn och enformiga rörelser kan också spela in. Dessutom kan sjukdomen vara ärftlig.

Kan bero på överskott av blodkärl

För några år sedan gjorde amerikanska forskare en ny upptäckt – att fibromyalgi kan bero på ett överskott av blodkärl.

– De nya rönen om att ett överskott av blodkärl skulle kunna vara källan till smärtan är intressanta och ska inte förkastas, även om jag inte tror det är hela sanningen bakom problemet. Men när det gäller smärtbehandling måste vi läkare alltid vara öppna och nyfikna! sa Michael Seipel, smärtspecialist, till Hemmets Veckotidning då.

Men även om det inte finns något exakt verktyg för att fastställa fibromyalgi, finns det flera varningssignaler att vara uppmärksam på.

Här är sju tecken på fibromyalgi att ta på allvar:

Tecken på fibromyalgi

1. Långvarig smärta

Kvinna med smärta i nacken

Långvarig muskel- eller ledsmärta är ett av de vanligaste symtomen på fibromyalgi. Foto: IBL Bildbyrå

Utbredd och långvarig smärta är kanske det tydligaste tecknet på fibromyalgi. Många patienter med fibromyalgi har ont i kroppen konstant, medan smärtan för andra kan komma och gå i perioder. Smärtan känns främst i muskler, men även i leder. Det allra vanligaste är att smärtan sitter i nacke, axlar och den nedre delen av ryggen.

Det är vanligt att smärtan sprider sig till flera ställen i kroppen. Smärtan gör det svårt att klara av vardagliga saker som att springa, gå i trappor och lyfta tunga föremål.

För att kunna få diagnosen fibromyalgi ska du ha haft ont i minst tre månader.

2. Ökad smärtkänslighet

Det är vanligt för fibromyalgipatienter att ha en ökad smärtkänslighet, att du får ont av sådant som friska människor normalt inte får ont av. Det innebär att ett lätt tryck eller en vanlig muskelsammandragning blir smärtsam.

Vissa är så ömma i kroppen att de får svårt att bära åtsittande kläder. Man kan också få ont av vanlig beröring, vilket kan påverka relationer och sexlivet. Många är rädda för att ha sex på grund av smärtan. Det kan i sin tur leda till en ond cirkel, där sex förknippas med smärta.

Den ökade smärtkänsligheten är tydligare vid fibromyalgi än vid andra sjukdomar som också innebär muskelsmärta.

3. Stelhet och domningar

Att vakna upp på morgonen och känna en stelhet i kroppen är vanligt hos personer med fibromyalgi. Det är inte heller ovanligt att man får en pirrande känsla i händer och fötter, så kallad parestesi, något som kan vara väldigt obehagligt. Man kan få problem med att greppa saker och en känsla av att fötterna domnar bort, utan att man har någon nervskada.

4. Extrem trötthet

Många med fibromyalgi drabbas också av sömnsvårigheter.

Många med fibromyalgi drabbas också av sömnsvårigheter. Foto: IBL Bildbyrå

Smärtan är inte bara en följeslagare dagtid, utan kan även i högsta grad påverka nattsömnen. Dålig sömn kan leda till ännu mer smärta och till ökad stress – något som i sin tur ofta resulterar i ännu sämre sömn.

Många med fibromyalgi drabbas även av så kallade restless legs, eller Willis-Ekboms sjukdom som det egentligen heter. Restless legs innebär att det känns som om det kryper eller pirrar i benen efter att ha suttit stilla länge, eller nattetid när det är dags att sova. Restless legs kan göra att man känner ett stort behov av att röra på sig, vilket kan försämra sömnen ytterligare.

Följden blir att många personer med fibromyalgi känner en extrem trötthet.

5. Minnes- och koncentrationssvårigheter

Många med fibromyalgi upplever svårigheter med minnet och koncentrationsförmågan. Den så kallade ”fibrodimman” kan bland annat göra det svårare att minnas detaljer och att ta till sig ny information. Man kan också få svårigheter att komma på rätt ord och att hålla reda på siffror.

Den långvariga smärta som kännetecknar sjukdomen, kan ta energi från annat och påverka den mentala kapaciteten, som minnet. En god sömn är en förutsättning för ett välfungerande långtidsminne, och den onormala trötthet som många lider av kan alltså påverka också detta.

Förvirring, oförmåga att urskilja olika färgtoner och att känna igen olika välbekanta omgivningar är andra symtom på ”fibrodimma”.

6. Oro och nedstämdhet

Tvärtemot vad läkarna tidigare trodde, har det visat sig att fibromyalgi inte är en psykisk sjukdom. Däremot kan den långvariga och intensiva smärtan, sömnproblemen och tröttheten leda till att fibromyalgiker drabbas av nedstämdhet och depression.

Symtom som oro, ängslan, rädsla och stress kan i sin tur förstärka övriga symtom, vilket innebär att det är lätt att fastna i en ond cirkel. Personer med fibromyalgi kan också drabbas av panikattacker, ångest och att man lättare faller i gråt.

7. Magproblem

Kvinna som har ont i magen

IBS och andra magproblem hör ofta ihop med fibromyalgi. Foto: IBL Bildbyrå

Eftersom smärta är en tydlig stressfaktor, kan fibromyalgi också innebära att symtom som utlöses av stress blir en följd av sjukdomen. Magproblem, som magkramper och bäckensmärta, är ett sådant vanligt symtom.

Nästan hälften av dem som har diagnos­en fibromyalgi har också IBS (irritable bowel syndrome), och 32 procent av IBS-patienterna har också fibromyalgi. IBS kan innebära såväl upprepade diarréer, förstoppning som smärta och gasbildning.

Det finns flera likheter mellan fibromyalgi och IBS.

– Det gemensamma är att man är känslig på ett sätt som man normalt inte ska vara. IBS innebär en ökad känslighet i tarmen, när tarmen gör sitt vanliga jobb, får man symtom. Vid fibromyalgi har man en ökad känslighet i muskler och muskelfästen, har Perolof Lindfors, överläkare i gastroenterologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tidigare sagt till Året Runt.

Uppsök vård om du upplever något av symtomen ovan under en längre tid.

Källa: 1177 Vårdguiden, Fibromyalgiförbundet, Året Runt, MåBra, Reumatikerförbundet, Bättre hälsa