Åldersparadoxen: Därför mår kvinnor över 50 bättre – trots att vi tror det motsatta

Foto: Shutterstock/TT

Att åldras ses inte alltid med blida ögon. Ändå är kvinnor över 50 år mer tillfreds med sig själva och sina liv än någonsin tidigare. Det här kallas åldersparadoxen.
– Det handlar till stor del om livsvisdom, att man har lärt sig vad som skapar energi och ger värde i livet, säger livsstilsexperten Lovisa Sterner.

Samhällets budskap är tydligt – att åldras är sannerligen inget eftersträvansvärt. Därför bör vi göra allt för att motverka det, med hårfärg, botox, fillers och kanske lite plastikkirurgi. Att äldre diskrimineras på arbetsmarknaden är en annan tydlig signal på att det här med att bli äldre inte är något vi ska ägna oss åt.

Se video: Det här är ålderism
0:54

Efter reklamen: Se video: Det här är ålderism

(0:54)

Slå på ljud

Samtidigt finns det mängder av kvinnor – en majoritet, faktiskt – som har fyllt 50 år och som inte alls känner igen sig i bilden av åldrande som något negativt. Tvärtom visar forskning och undersökningar att kvinnor mår bättre och är mer tillfreds ju äldre de blir. Det här kallas för åldersparadoxen och är också temat för den första delen av årets She report, Aller medias årliga rapport som undersöker hur kvinnor tänker, känner och agerar i olika aktuella frågor.

– Åldersparadoxen handlar om att det finns en bild av att när man blir äldre slutar kroppen fungera, man tappar minnet och har mindre energi och så vidare. Men så ser man på forskningen, och det visar sig att när man faktiskt frågar den här åldersgruppen så känner de motsatsen. De känner ett större lugn, de har en grundharmoni i livet och fokuserar på det som är viktigt. Man är inte lika fördömande mot sig själv och är mer bjussig mot andra, säger Lovisa Sterner, livsstilsexpert och en av dem som har jobbat med att ta fram årets She report.

Shama Persson vill utmana ålderismen – startar agentur för äldre modeller

Mycket handlar om livserfarenhet och -visdom

En som har forskat mycket kring just den här åldersparadoxen är den amerikanska psykologen Laura L. Carstensen. Hennes studieresultat visar att trots att vår fysiska hälsa, vårt minne och våra kognitiva förmågor försämras med stigande ålder, så förbättras vår mentala hälsa, vårt humör, vår stresshanteringsförmåga och vårt välbefinnande ju äldre vi blir. Slutsatsen är att vi ändrar inställning till oss själva och vår omgivning ju längre vi lever.

– Det handlar till stor del om livsvisdom, att man har lärt sig vad som skapar energi och ger värde i livet. Man prioriterar annorlunda, väljer bort trivialiteter som tar energi och bryr sig mer om njutning och saker som man mår bra av. Det är väldigt få som känner igen sig i bilden av en gnällig gammal gumma, säger Lovisa Sterner.

Porträttbild på Lovisa Sterner som står på en gata kantad av husfasader och parkerade bilar. Lovisa har långt ljust hår och stora silverringar i öronen. Hon är klädd i en blommig blus och en blå jeansjacka.

Lovisa Sterner.

Foto: Pressbild/Grasp insights

Lyckokurvan – då mår vi som bäst

Hand i hand med åldersparadoxen går begreppet lyckokurvan, som används för att mäta vår upplevda lycka i en u-kurva. Och även här sticker den äldre gruppen iväg. Kurvan visar att vår upplevda tillfredsställelse med tillvaron ofta sjunker i mitten av livet och når botten när vi är 46 år gamla. Men några år senare, runt 50, börjar vi må allt bättre och kurvan går uppåt. I slutet av livet når vi sedan vår absoluta lyckotopp. Alltså: Ju äldre vi blir desto lyckligare blir vi.

– Många av de som vi pratat med och som deltagit i forskningen är som lyckligast i 70-årsåldern. Allt hänger ihop – åldersparadoxen, lyckokurvan och det som kallas gerotranscendens och som handlar om att vi med stigande ålder får en ökad tolerans mot oss själv och andra och en ökad tillfredsställelse i stort. Många säger att de upplever livet som mer njutbart och harmoniskt. Och det är klart att närvaron av slutfasen i ens liv gör att man uppskattar allt mer.

Äldre förebilder ger positiv syn på åldrande – kan minska risken för alzeheimers

Många äldre har det svårt på arbetsmarknaden

Lovisa Sterner hoppas att årets rapport ska ge en rejäl känga åt åldersnojan som många av oss känner. Hennes förhoppning är också att kvinnor som uppnått mogen ålder ska känna sig stärkta.

– Vi vill ge värdighet till den äldre generationen, ge dem inspiration att våga visa upp vad de har att komma med. Och kanske också ingjuta lite mod och hopp till andra för att de ska se vad de har framför sig.

Samtidigt är det ett faktum att ung ålder fortfarande premieras i samhället. Lovisa Sterner nämner till exempel arbetslivet som ett område där åldersdiskrimineringen fortfarande är stark.

– En av insikterna i arbetet med rapporten är att vi å ena sidan har kvinnor som med stigande ålder känner sig mindre stressade och trötta – äntligen slipper de springa iväg och hämta barn efter jobbet – och i stället mer engagerade och kompetenta, och å andra sidan ett arbetsliv med brutal ålderism. Det här tycker vi är viktigt att problematisera.

Maria är oldfluencer: ”Äldre kvinnor ska ha en röst och synas”

Köpstark med koll på ekonomin

Ytterligare en insikt i rapporten är att kvinnor som är över 50 år också är en köpstark grupp med god kännedom om ekonomi. Här skulle företagen kunna hitta en viktig konsumentgrupp – om de ville.

– Det här är en grupp med gott självförtroende vad gäller privatekonomin. Man är trygg i vad man har att röra sig med och står för en stor del av inköpen till hushållet. Ändå är det få företag som riktar sig till dem, trots att det är en väldigt intressant målgrupp med både kraft och ekonomi.

”Se sitt eget värde”

Att lära sig att omfamna åldrandet kan vara lättare sagt än gjort, men Lovisa Sterner hoppas att rapporten ska vara en liten hjälp på traven.

– Den belyser vikten av att se sitt eget värde, att behålla lugnet och se de goda sakerna som kommer med åldrandet. Det är så lätt att fokusera på det ytliga när man pratar om åldrande, men för många i den här gruppen handlar det inte om att vara en snygg kvinna för någon annan skull – nu handlar det om mig själv och om hur jag mår.

TESTA DIG SJÄLV!

Är du ett exempel på åldersparadoxen, livets lyckokurva och gerotranscendensen? Testa själv genom att svara ja eller nej på följande påståenden:

Du känner dig nöjd med livet i stort.

Du känner dig tillfreds med dig själv.

Du känner dig tolerant mot andra människor.

Du känner ett sammanhang såväl bakåt som framåt i tiden.

Du är sparsmakad med ditt umgänge och väljer personer som ger dig mening.

Du stressar sällan upp dig.

Du har i allmänhet ett gott humör.

Du känner dig i grunden lycklig.

Du känner ett grundläggande lugn och välbefinnande.

Du bryr dig mindre om trivialiteter.

Du är öppen för försoning och förlåtelse.

Resultat:

Svarar du ja på minst sex påståenden kan du närma dig, eller är redan i detta nu ett levande exempel på åldersparadoxen, livets lyckokurva, gerotranscendens och mognadseffekten – grattis till dig!

Svarar du nej på fler än sex påståenden – håll ut, förhoppningsvis vänder det snart!

Här kan du läsa hela She report 2022!