Bakslag för läkemedel mot coronaviruset enligt ny studie

En förstoring av coronaviruset och en flaska av läkemedlet remdesivir.

Läkemedlet remdesivir fungerar inte mot coronaviruset. Det visar en ny studie, som Världshäsloorganisationen WHO publicerade delar ur – av misstag.

Än så länge finns det varken ett vaccin eller en medicin som biter på coronaviruset. Men världen över är forskare och läkemedelsföretag fullt upptagna med att ta fram ett botemedel, och förhoppningarna är stora för att det ska lyckas.

Därför fungerar tvål så bra mot virus:

Slå på ljud

Remdesivir är ett läkemedel som företaget Gilead Sciences tagit fram och just nu testar. I februari pekade Världshälsoorganisationen WHO ut läkemedlet som "lovande". Preparatet togs fram för att användas mot ebolaviruset, men visade då inga tillfredsställande resultat. Forskare och myndigheter världen över har hoppats på att det ska ha bättre effekt på coronaviruset.

Två flaskor av läkemedlet remdesivir.

Remdesivir är framtaget av läkemedelsföretaget Gilead Sciences. Foto: Ulrich Perrey/AFP/TT

Remdesivir mot coronaviruset

I mitten av april kom uppgifter om att 113 patienter i Chicago, som alla var svårt sjuka i covid-19, hade behandlats med remdesivir med gott resultat. Efter en veckas behandling hade de kunnat lämna sjukhuset, och medier rapporterade då om att läkemedlet kan komma att bli det första som godkänns som botemedel mot covid-19. I Sverige har Läkemedelsverket beviljat så kallad beredskapslicens för remdesivir i kampen mot covid-19.

Ingen effekt av medicin mot coronaviruset

Men nu kommer alltså ett bakslag för preparatet.

Nya symtomet på covid-19: Utslag på tårna

WHO publicerade under torsdagen delar av slutsatserna i en ännu oavslutad kinesisk studie på sin hemsida. Enligt tidningen Statnews, som tog del av det publicerade materialet, visade resultaten från studien att preparatet inte uppvisade några positiva effekter på de 158 patienter som fått det. I kontrollgruppen ingick 79 personer som fick placebo.

Efter en månad in i testet hade 13,9 procent av patienterna som fick remdesivir avlidit, jämfört med 12,8 procent i kontrollgruppen. Remdesivir visade inga positiva effekter på varken tillfrisknande eller överlevnad.

Fortfarande osäkra resultat

Aftonbladet rapporterar att det fortfarande är mycket som är osäkert när det gäller rapporten. Den avslutades i förtid, vilket kan påverka resultatet. Dessutom var resultaten som WHO publicerade inte fullständiga, och de avpublicerades också snabbt från hemsidan.

Hundar ska tränas för att sniffa upp corona

– WHO fick ett utkast till manuskriptet av rapportförfattarna och publicerade av misstag detta på hemsidan. Det togs bort så fort misstaget uppdagades. Manuskriptet genomgår nu referentgranskning och vi väntar på den slutgiltiga versionen innan WHO kommenterar det, säger Daniella Bagozzi, talesperson för WHO, till Statnews.

Kan ge effekt tidigt i sjukdomsförloppet

Eftersom studien omfattade för få patienter och därmed avslutades i förtid, kan den inte ge några "statistiskt meningsfulla slutsatser", säger Amy Flood, talesperson för läkemedelsföretaget Gilead. Hon uppger för tidningen att det finns trender i datan som visar att remdesivir kan ha vissa fördelar, speciellt hos patienter som får läkemedlet tidigt i sjukdomsförloppet.

Gilead, vars aktie dök när resultaten från den kinesiska studien blev kända, har ännu inte offentliggjort några egna resultat, skriver Aftonbladet.

Andrew Hill, utomstående forskare vid Liverpool universitet, menar ändå att uppgifterna som WHO publicerade tyder på ett bakslag för remdesivir.

– Om det inte syns några fördelar med remdesivir i en studie av den här storleken, tyder det på att den övergripande effekten av remdesivir bland patienter med allvarlig infektion troligtvis kommer att vara liten i Gileads större undersökning, säger han till Statnews.

Anders Tegnell om frun Margit: ”En trygghet”