Coronaviruset: Så hårt drabbas de olika riskgrupperna

Porträtt av kvinna som skulle kunna vara riskgruppen för coronaviruset.
COVID-19 drabbar vissa människor hårdare än andra – framförallt äldre och personer med vissa sjukdomar. Här är skillnaden i dödlighet för olika riskgrupper och åldrar, enligt nya siffror från kinesiska forskare.

D et nya coronaviruset, SARS-CoV-19, som orsakar sjukdomen COVID-19, har i skrivande stund (morgonen den 17 mars) smittat 1 121 personer i Sverige, och orsakat sju dödsfall. Samtliga har varit äldre personer med andra underliggande sjukdomar.

Vi vet att vissa grupper i samhället är känsligare för viruset än andra. Dels för att de lättare blir sjuka, dels för att de riskerar att få allvarligare symptom än oss andra. Dessa är framför allt personer som är över 80 år, och/eller har någon av följande sjukdomar:

 • Hjärt-kärlsjukdom
 • Diabetes
 • Kronisk lungsjukdom
 • Högt blodtryck
 • Cancer

För friska unga människor är risken för att dö om de smittas av viruset mindre än en procent (0,9), men för personer med någon av dessa sjukdomsproblem är riskerna i vissa fall betydligt högre. Den generella dödlighetssiffran är enligt forskare runt 2,3 procent.

Forskare i Kina har analyserat över 72 000 coronafall för att utröna vilka sjukdomar som varit farligast i kombination med viruset, och räknat ut hur mycket det kan påverka dödligheten. Så här ser siffrorna ut:

Videon kunde inte hittas

Sjukdom och dödlighet:

 • Hjärt-kärlsjukdom: 10.5%
 • Diabetes: 7.3%
 • Kronisk lungsjukdom: 6.3%
 • Högt blodtryck: 6%
 • Cancer: 5.6%
 • Ingen sjukdom: 0.9%

Corona och olika åldrar

Vi har redan sett att viruset inte påverkar barn och unga lika hårt som äldre. WHO har gått ut och rekommenderat äldre och personer i riskgrupper att vara extra försiktiga och Folkhälsomyndigheten uppmanar alla över 70 att inte ens gå ut och handla mat.

Vad som är “äldre” kanske inte är självklart för alla, men enligt siffror på hur ålder påverkar dödligheten av coronaviruset, som de kinesiska forskarna också tagit fram, ser det ut som följande:

Ålder och dödlighet:

 • 0-9 år: N/A
 • 10-19 år: 0.2%
 • 20-29 år: 0.2%
 • 30-39 år: 0.2%
 • 40-49 år: 0.4%
 • 50-59 år: 1.3%
 • 60-69 år: 3.6%
 • 70-79 år: 8%
 • Över 80 år: 14.8%

Forskarna har dock inte brutit ner siffrorna till kön/ålder/sjukdom, så även om vi sedan tidigare vet att män har drabbats hårdare än kvinnor, så kan vi inte säga om en 55-årig man med lungsjukdom är i större risk än en 65-årig kvinna med diabetes.

Så rustar sjukhuset för blivande mammor med corona

Anledningen till att det är just hjärtsjukdom, diabetes, lungsjukdom och högt blodtryck som hamnar i topp är att det är viktigt för kroppens sjukdomsbekämpning att syretillförseln och blodgenomströmningen fungerar som den ska.

COVID-19 har visat sig vara en respirationssjukdom som gör det svårt för hårt drabbade att andas. Om då hjärtat på grund av tidigare sjukdom inte orkar pumpa runt blodet ordentligt ökar risken att kroppens organ inte får tillräckligt med syre för att fungera.

Vid diabetes och högt blodtryck är det vanligt att blodkärlen är skadade eller trängre, vilket hindrar blodet från att flöda fritt och därmed även kroppens immunceller från att optimalt nå fram till och bekämpa viruset.

Källa: Daily Mail, Hjärt-Lungfonden

Foto: TT

Läs mer om coronaviruset

Hur smittar COVID-19? Och hur kan jag skydda mig? Hur farlig är egentligen en pandemi och vad kan jag själv göra för att hjälpa andra?

Här har vi samlat alla våra artiklar om coronaviruset och dess spridning.

Läs allt om coronaviruset här

Coronaviruset: Forskare har hittat nya symtom vid COVID-19