Därför drömmer du

Närbild på en brunhårig kvinna som blundar, omgiven av prästkragar.

Foto: Unsplash

Drömmar har fascinerat i alla tider och kulturer. Teorier om parallella världar, framtidsskådning och kontakt med förfäder har i dag generellt låg trovärdhet. Säkert är ändå att en ovanligt stark dröm kan stanna med dig efter att du vaknat.

Vad är drömmar?

Enklast beskrivs drömmar som intryck och berättelser som utspelar sig i vår hjärna, oftast under sömn. Många frågor som berör sömn i allmänhet och drömmar i synnerhet saknar ännu fastställda vetenskapliga förklaringar.

Varför drömmer vi?

Psykoanalysens grundare, Sigmund Freud, menade att drömmar är ett verktyg till för att uppfylla våra önskningar och ge utlopp för undermedvetna begär och behov. I Freuds förklaringsmodell har drömmar både ett ytligt och latent innehåll, där drömmens bokstavliga handling döljer en underliggande psykologisk betydelse.

Varför snarkar man?

Hur ytliga drömmar bör tolkas beskrev Freud ingående i boken Drömtydningar, men som med många av den österrikiske doktorns teorier tycks en stor del av drömtolkning leda till metaforer för sexuellt begär. I dag betraktas boken framför allt som en kuriös milstolpe inom psykologin som forskningsfält och drömtolkning ses som ovetenskapligt – om än spännande. Kvar finns faktumet att vissa drömmar verkar förekomma oftare än andra. Drömmar om att falla, vara naken offentligt eller tappa tänder tycks vara vanligt förekommande i samband med exempelvis stress, så kanske är inte drömtydning helt oanvändbart trots allt.

En annan teori du kanske stött på är den kognitivt baserade problemlösningsteorin. Den utgår från att vi med hjälp av drömmar, obundna av logik och andra begränsningar, hittar kreativa lösningar på problem i vår vardag. Ett ordspråk som rimmar väl med teorin är att “sova på saken”, men frågan är hur hjälpsamma det flesta av våra drömmar faktiskt är. Också denna teori saknar vetenskapligt stöd.

Även om forskare ännu inte är överens om varför vi drömmer tros drömmar fylla ett flertal funktioner. Bland annat tros drömmar hjälpa oss hantera känslor, förbereda oss på framtida hot, agera som inspirationskälla och minnesförvaring.

Drömmer vi varje natt?

Alla människor drömmer varje natt, även om förmågan att komma ihåg en dröm tycks variera. Bland annat påverkar var i din sömncykel du vaknar hur väl du minns det som just pågått i ditt undermedvetna. Känt är att vi drömmer som starkast under REM-sömnen som infaller med cirka 90 minuters mellanrum och blir allt längre fram mot sömncykelns slut.

Psykologens enkla tips: Lär dig förstå dina drömmar

Vad drömmer vi om?

Även om vi förknippar drömvärlden med fantastiska platser och händelser drömmer vi oftast om miljöer och personer vi känner igen från vår vardag, om än obundna av logik och fysiska begränsningar. Oftast utgår en dröm från föregående dag samt intryck och situationer som påverkat oss starkt. I drömstudier där försökspersoner väckts upp för att rapportera om vad de drömt visar resultaten tyvärrB. att cirka 80% av våra drömmar handlar om något negativt.

Varför drömmer jag mardrömmar?

Därför får du hicka – och så slipper du besvären

Mardrömmar sker under samma förhållanden som vanliga drömmar, med de längsta och mest levande under REM-sömn, som vanligtvis uppstår med 90 minuters mellanrum. Bland barn är mardrömmar vanligt, och hos vuxna uppstår de oftast som en reaktion på stress, ängslighet och traumatiska händelser. Mardrömmar är i sig sällan farliga, men leder ofta till att man vaknar plötsligt med hög puls och en rädsla för att somna om. Vid upprepade mardrömmar kan du påverkas negativt, framför allt av den följande sömnbristen. För att undvika mardrömmar bör du hålla en regelbunden dygnsrytm, försöka varva ner timmarna innan läggdags och undvika alkohol, som bidrar till dålig sömn. Om du upplever att mardrömmarna påverkar dig negativt, särskilt om du har utsatts för ett trauma, mår dåligt fysiskt eller psykiskt eller tar medicin så bör du kontakta en läkare som kan vidarebefordra dig till en psykolog eller sömnspecialist.

Vad är klardrömmar?

Det kan hända att du mitt i drömmen ifrågasätter det som händer. Om du identifierat din dröm som just en dröm händer det ofta att du trots allt drömmer vidare, eller vaknar. Med hjälp av tekniken klardrömmar, eller “Lucid Dreaming”, kan du dock stanna kvar i, och kontrollera, din drömvärld.

Hur uppnås klardrömmar?

Att få kontroll över din drömvärld kräver både träning och tid. Inledningsvis bör du lära dig att identifiera tecken på att du drömmer, följt av konsten att inte väcka dig själv i samband med upptäckten. Utöver den uppenbara lockelsen i att kunna bestämma över sin egen “verklighet” är förmågan att klardrömma användbar om du ofta utsätts för mardrömmar.

Med några sökningar hittar du flera tips och metoder för att behärska klardrömmar.

Källa: sleephealthfoundation, sleepeducation, healthline, 1177