Psykologens enkla tips: Lär dig förstå dina drömmar

Fundersam kvinna på en gata.

Foto: TT

Alla drömmer och det är både naturligt och viktigt. Vill du drömma sött och slippa mardrömmar så finns det ett knep att ta till. Vi lär dig också att tyda dina drömmar.

Varje natt stiger vi in i drömmarnas värld. Det kan vara trevligt och mysigt, helt ologiskt eller för den delen skrämmande. Drömmer gör vi, mer eller mindre, hela natten. Det är en del av sömncykeln och både viktigt och naturligt, säger Steven Linton, professor i klinisk psykologi och författare till boken Sömn, dröm och mardröm (Natur & Kultur).

Se också: 5 saker du känner igen om du inte kan sova

1:16

Efter reklamen: 5 saker du känner igen om du inte kan sova

(1:16)

– Alla friska människor med normal sömn drömmer ungefär lika länge men hur mycket man kommer ihåg när man vaknar varierar.

Under natten bearbetas dagens händelser och det som är viktigt i våra liv just nu. Vi minns och lär av det som hänt. Nutida händelser kopplas ihop med tidigare erfarenheter och även sådant som hänt i det förflutna, som kan tyckas oviktigt, kan dyka upp och framträda starkt.

Läs också: Svårt att somna om? Här 5 tips som hjälper

– Troligen har det en betydelse för människans utveckling och överlevnad att bearbeta och lära av både positiva och negativa händelser.

Drömmar tycks också vara ett sätt att reglera våra känslor och de kan avspegla hur vi mår.

– Känslorna i drömmen tycks kunna hjälpa oss att uppnå en emotionell balans.

Ytterligare en teori om varför vi ibland drömmer negativa tankar är att vi ska lära oss vad som är farligt för att kunna undvika det. En överlevnadsinstinkt helt enkelt.

Känslorna i drömmen tycks kunna hjälpa oss att uppnå en emotionell balans.

Under nattens olika sömnfaser är drömmarna mer eller mindre livliga. Den största delen av sömnen består av djupsömn. Då, när sömnen är tung och djup, är drömmarna enkla och okomplicerade. Under REM-sömnen däremot, när aktiviteten i hjärnan är som störst, är också drömmarna som livligast och upplevs ofta som märkliga. Händelser dyker upp i en följd som inte är kronologisk.

Hur mycket sömn behövs?

  • Vuxna behöver generellt mellan sex och nio timmars sömn per natt för att återhämta sig.
  • Att sova dåligt ibland är inget man behöver oroa sig för men en längre tids sömnbesvär kan få stor påverkan i vardagen.
  • Om vi är pigga eller inte när vi vaknar beror på vilken sömnperiod vi vaknar ur och det säger egentligen inget om nattsömnens kvalitet. Det är snarare energinivån senare på dagen som signalerar hur nattens sömn varit.

– När vi är vakna tänker vi ofta logiskt och sorterar händelser i tidsordning. Men drömmar är inte logiska och upplevs därför ofta som konstiga.

Tips: Skriv ner drömmen

Även om sömncyklerna är ungefär lika långa hela natten så varierar de olika fasernas längd. I början av natten är perioderna av djupsömn längre och REM-sömnen kortare. Men ju mer av natten som går desto längre blir REM-perioderna och därmed ökar sannolikheten för en intressant dröm.

Den som vill minnas nattens drömmar behöver snabbt berätta eller skriva ner dem. Annars försvinner de fort. Vi minns också mer när vi vaknar ur REM-sömn än ur djupsömn. Att vakna ur REM-sömn ger också bäst förutsättningar för en pigg dag.

Alltid hängig? Här är sjukdomarna som kan ligga bakom konstant trötthet

– Man blir tröttare under dagen av att vakna ur djupsömn. Man kan bli mer obalanserad och mer sårbar för negativa känslor.

Under jobbiga faser i livet har drömmarna sannolikt en mer negativ karaktär och man kan känna sig medtagen när man vaknar. Att ha negativa drömmar är inte farligt i sig men de kan ge en signal om hur man lever sina vakna timmar och avspegla känslan under dagen.

– Har man ofta negativa drömmar kan det vara ett tecken på att det finns något man behöver ta tag i.

Mediciner kan påverka våra drömmar

Drömmar kan hjälpa oss att reglera känslor även om de i sig inte löser känslomässig problematik. Barn kan ha mardrömmar i perioder men återkommande sådana hos en vuxen frisk person kan signalera att något obearbetat behöver komma upp till ytan. Det kan vara ett tecken på att man behöver söka hjälp.

– Men sjukdomar och mediciner kan också påverka drömmarna.

Även stress kan påverka sömnkvaliteten negativt. Det kan vara svårt att somna, man vaknar på natten och har svårt att somna om. Djupsömnen blir ytligare och man kanske inte går igenom alla sömnstadier. Man drömmer också mindre när man är stressad. Hur det påverkar hälsan är svårt att veta.

– Sömn och dröm är så tätt sammanlänkade och därför är det svårt att veta vad som beror på färre drömmar respektive sämre sömn.

Sömnforskaren: Därför sover många bättre med tyngdtäcke

För att få en god natts sömn med söta drömmar tipsar Linton om att tänka på något positivt, något man skulle vilja drömma om strax innan läggdags. Det är som att sätta upp en positiv kom-ihåg-lapp i huvudet.

– Det är inte vetenskapligt belagt att det fungerar men en del personer tycker att det hjälper.

Psykologens tips: Lär dig förstå dina drömmar

I alla tider har människor försökt tolka sina drömmar. Men det intressanta är egentligen inte vad de betyder – drömtolkning är snarare en väg in i ett djupare känsliv.

Drömmar kan hjälpa oss att förstå oss själva och vårt undermedvetna bättre. Det menar Alexandra Billinghurst, psykolog, psykoterapeut och psykoanalytiker– Då blir det också lättare att se mönster i vardagen, förstå varför vi agerar och reagerar på olika sätt. Det kan hjälpa oss att komma loss från bilder och föreställningar om oss själva.

Så tolkar du din dröm

  • Skriv ner din dröm så fort du vaknar. Ha gärna papper och penna vid sängen. Skrivs den inte ner eller återberättas direkt så försvinner den snabbt. Det kan hjälpa att innan läggdags tänka att man ska minnas drömmen.
  • Dela upp drömmen i olika delar. Associera fritt till en del i taget. Vad kommer du spontant att tänka på? Hur går associationerna vidare därifrån? Det är viktigt att förhålla sig nyfiken. Återkommer känslorna i vardagen? På vilket sätt? I vilka situationer?
  • Tänk på att det inte finns någon tolkning som är rätt eller fel utan det är ett sätt att förstå sig själv bättre.

Förr i tiden trodde många psykoanalytiker, med Freud i spetsen, att drömmar kunde tolkas med hjälp av fasta symboler. I dag ses symboltolkning snarare som något individuellt. Symboler betyder olika saker för olika människor och det kan också variera stort mellan olika kulturer.

– Därför behöver vi komma fram till vad symboliken betyder för den enskilda individen.

För att tolka drömmen behöver vi koppla ifrån förnuftet och ta ett steg bort från det intellektuella tänkandet. Det är istället fria associationer som kan ge ledtrådar. Vad känner eller associerar jag till drömmen? Vilka tankar dyker upp i huvudet? Utifrån varje delsegment i drömmen finns många olika trådar att spinna vidare på och fördjupa. En gran dyker upp och jag tänker på en misslyckad julafton med konflikter i släkten och känslan av otrygghet. I en annan del kommer en bil och de fria associationerna för mig till när mamma körde onykter.

– Det blir som att lägga en rebus, förklarar Alexandra Billinghurst.

Finns inget facit för drömtydning

Man kan aldrig säkert veta om tolkningen är rätt. Det finns inget facit. Men får vi en ökad förståelse för oss själva är tolkningen bra och alla drömmar kan lära oss något. Dess tema säger egentligen ingenting om hur viktig den är utan det finns mycket spännande att utforska i alla drömmar, tycker Alexandra.

– Ibland vaknar man mitt i en händelse och det kan då vara intressant att fundera över varför man vaknade just då. Vissa sömnupplevelser, såsom återkommande stressdrömmar där man missar tåg eller deadlines, kanske snarare är en reaktion på vardagen än ledtrådar till det undermedvetna.

Samtidigt finns säkert intressanta trådar att dra även ur en sådan dröm, tror Alexandra.

Ibland vaknar man mitt i en händelse och det kan då vara intressant att fundera över varför man vaknade just då

– Inte minst om starka känslor är inblandade kan det vara ett tecken på att viktiga saker ligger och lurar där bakom.

Den som har återkommande mardrömmar, baserade på en traumatisk händelse, bör se det som ett behov av hjälp. Att i sömnen återuppleva något skrämmande som hänt kan vara ett tecken på PTSD, posttraumatiskt stressyndrom.

– Detsamma gäller om man har många obehagliga drömmar. Det kan betyda att man mår dåligt och borde söka hjälp.

Se också: Så fungerar melatonin

1:17

Efter reklamen: Så fungerar sömnhormonet melatonin

(1:17)

Även om vi själva kan försöka tolka och förstå drömmen är det bästa att ha tillgång till ett bollplank som kan hjälpa oss att vrida och vända på historien. Allra helst en legitimerad terapeut. Associationerna och tankarna kan sätta igång processer och det kan vara bra med professionell hjälp för att vi ska kunna se klart på saker och ting.

– Att terapeuten är legitimerad betyder att han eller hon är kontrollerad av myndigheter och det är en viktig kvalitetsstämpel.

7 saker som sömnexperter aldrig skulle ha i sitt sovrum

I terapi kan drömtolkning vara ett bra hjälpmedel för att lättare släppa sitt vanliga sätt att tänka. Men det är viktigt att gå till någon som har kunskap och som inte sätter igång något ohälsosamt.

Alexandra Billinghurst, psykolog Drömmer du stressdrömmar om att du flyttar och har glömt att packa? ”För att tolka en dröm behöver vi koppla ifrån förnuftet

Relaterade artiklar

Slutat drömma? Nejdå! Så här gör du för att komma ihåg dina drömmar

Hur farlig är din trötthet? – expertens tips för att sova bättre