Detta är mammografi – allt du behöver veta

Till vänster, kvinna känner på ena bröstet, till höger, en röntgenläkare tittar på bilder.
#kollaknölen

Foto: TT/Shutterstock

Sedan mammografi infördes i slutet av 1960-talet har dödligheten i bröstcancer minskat. Det är en viktig undersökning som väljs bort av var femte kvinna. Här är allt du behöver veta.

Sverige var tidigt med att införa screenings för bröstcancer. Den första mammografin utfördes redan 1969. Men i början var metoden kontroversiell och den diskuterades i media helt fram till mitten av 1990-talet.

هذا هو التصوير الشعاعي للثدي - كل ما تحتاجين لمعرفته

Numera anses mammografi vara en vedertagen och vetenskaplig metod för att upptäcka bröstcancer som är den vanligaste cancerformen bland kvinnor.

Se också: Ta kontroll över dina bröst – upptäck cancer tidigt

Ta kontroll över dina bröst - upptäck cancer tidigt
1:23

Efter reklamen: Ta kontroll över dina bröst - upptäck cancer tidigt

(1:23)

Slå på ljud

Detta är mammografi

Mammografi är en undersökning av brösten som görs i en röntgenapparat. Syftet är att upptäcka och behandla bröstcancer på ett tidigt stadium. Tack vare den avancerade tekniken kan tumörer hittas innan de ens kan kännas.

Kvinnor kallas första gången man fyller 40 år. Sedan kommer kallelserna med jämna mellanrum tills man fyller 74 år. Kvinnor bjuds in till mammografi med 18, 21 eller 24 månaders mellanrum. Det är olika tidsintervall i olika delar av Sverige.

#kollaknölen
Allt du behöver veta om mammografi – på lätt svenska

Så går mammografi till

Undersökningen görs av en röntgensjuksköterska. Kontrollen börjar med att du får några frågor om din hälsa. Sedan blir du undersökt på överkroppen. Röntgensjuksköterskan tittar då på brösten för att se eventuella synliga förändringar, som till exempel större födelsemärken eller ärr som annars felaktigt kan tolkas som en cancertumör.

Sedan är det dags för dig att lägga ena bröstet på en skiva i röntgenmaskinen. Detta får du hjälp med. En annan skiva pressar ner bröstet för och håller fast det en kort stund.

Röntgensjuksköterskan tar två till tre bilder. Efteråt görs samma procedur med det andra bröstet. Totalt tar det fem till tio minuter att ta bilderna.

Hela undersökningen tar 15 till 30 minuter.

Uppföljningen på mammografi

Efter undersökningen får du gå hem och låta vården granska röntgenbilderna.

Två röntgenläkare tittar på resultaten och de jämför också med tidigare bilder om det finns att tillgå.

#kollaknölen
En av fem kvinnor går inte på mammografi

Svaret får du efter ungefär två veckor, men det kan variera beroende på vilken region du bor i.

Du blir kallad till en ny undersökning om de första bilderna är svåra att bedöma eller om något avvikande syns på mammografin. Kring tre procent av alla som screenas kallas sedan till en kompletterande undersökning. Vid en sådan görs en ny mammografi och även ultraljud kan bli aktuellt.

Om det finns en knöl

En röntgenläkare tittar direkt på bilderna från den kompletterande undersökningen, om det upptäcks någon form av knöl eller förändring. Ibland tas cell- eller vävnadsprov med en nål.

#kollaknölen
Så många kvinnor drabbas av bröstcancer varje år

Svaret från dessa undersökningar får du i ett personligt möte med en läkare. Under detta möte får du reda på hur behandlingen av tumören kommer gå till.

Om det hittas en eventuell tumör ska man komma ihåg att det finns mycket goda möjligheter att bota tidigt upptäckt bröstcancer.

8 vanliga frågor om mammografi

Det är inte ovanligt att känna oro kring mammografi. Vissa väljer att inte ens att gå vilket kan bero på en oro kring vad undersökningen ska visa. Det finns de som är rädda för svaret eftersom de inte anser sig ha råd att vara sjuk. Andra tycker att man inte har tid eller inte tror att man är drabbad.

Men det är viktigt att gå när man blir kallad. Cirka hälften av alla fall av bröstcancer upptäcks vid screening med mammografi.

1. Är mammografi smärtsamt?

Undersökningen kan kännas obehaglig och ge dig smärta under en kort stund. För vissa kan det kännas lite ömt i brösten efteråt, men det brukar gå över efter en kort stund.

2. Känns det om jag har bröstcancer?

Nej. Långt ifrån alltid. Den syns dock oftast med mammografi.

3. Kostar mammografi något?

Nej. Sedan 2016 är undersökningen gratis i hela landet.

4. Är det kvinnlig personal?

Nästan alla som jobbar med mammografi är kvinnor. Men vill du vara på den säkra sidan kan du alltid ta kontakt med vården och meddela att du vill ha en kvinnlig röntgensjuksköterska.

5. Är bröstcancer ärftligt?

Endast fem till tio procent av all bröstcancer är ärftlig. Även om du har en nära släkting som har haft bröstcancer så behöver det inte betyda att det finns en ökad risk att du kommer att få sjukdomen. Risken att få bröstcancer ökar om du har flera nära släktingar som haft bröstcancer.

6. I vilken ålder är bröstcancer vanligast?

Sjukdomen är ovanlig i yngre ålder. Genomsnittsåldern (median) vid insjuknande i bröstcancer är drygt 60 år. Färre än 5 procent är yngre än 40 år och drygt 80 procent är över 50 år.

7. Påverkar bröstestorleken risken för att drabbas?

Nej. Bröstens storlek beror på hur mycket fett de innehåller, inte på antalet bröstkörtlar. I korthet är cancer är lika vanligt i små bröst som i stora bröst.

8. Har du skyddad identitet?

Du får ingen kallelse om du lever med skyddad identitet. Du måste själv kontakta en mottagning för mammografi för att få en tid för undersökning.

Källor: 1177.se, cancerfonden.se, corren.se, cancerfourm.se.