Ny app kan hjälpa vid kronisk smärta

Maria Klement visar ny app mot smärta.

Digitala lösningar blir allt vanligare inom vården.

Pernilla Wästberg

Var femte svensk lever med långvarig smärta, ofta utan att veta orsaken. Det finns flera behandlingsmetoder och hjälpmedel – den senaste är Maria Rosén Klements app.

Lever du med långvarig smärta? Du är långt ifrån ensam. Det är ett stort folkhälsoproblem över hela världen och innebär ofta mycket lidande. Och att smärtans orsak ofta är okänd gör inte situationen bättre. Marcelo Rivano Fischer är psykolog, docent och verksamhetsansvarig på Smärtrehabilitering på Skånes universitetssjukhus och har jobbat och forskat på smärtproblematik i över 30 år:

– Att inte veta vad smärtan har för orsak är ett stort problem för de drabbade. Det gör att många patienter kastas mellan olika behandlingsförsök som inte leder någonstans och de hamnar på ruta noll om och om igen. Det i sig kan bli ett problem, för om smärtan pågår länge kan den bli värre och sprida sig till andra delar av kroppen.

Vad kan långvarig smärta bero på?

– Det finns olika typer av långvariga smärtor – vissa är kopplade till sjukdom eller skada men andra är svåra att hitta förklaring till. Det kan handla om så kallad sensitisering, där hjärnan får felaktiga smärtsignaler och det kan också orsaka hjärntrötthet. Långvarig smärta kan påverka relationer, arbete och skapa isolering.

Vad finns det för behandlingar?

– Det finns många olika sätt att hantera smärta, beroende på vad smärtan beror på. Patientutbildning är en grundläggande del, att lära sig vad smärta är och hur det fungerar i kroppen och hjärnan. Fysisk träning är också viktigt. Många som lever med smärta tror att lösningen är att vila, men då skapar de i stället problem i kroppen. Samtidigt måste all träning ske så att man tänjer sina gränser på ett bra sätt. Men vi har också psykologiska insatser. Smärta skapar obehag och brist på kontroll, vilket kan leda till ångest, oro och depression. En väldigt viktig del av allt detta är också att lära sig planera sin dag så att livet fungerar.

Det här är långvarig smärta

  • Långvarig smärta innebär smärta som kvarstår eller upprepas under en period längre än tre månader.
  • Långvarig smärta som medför stort lidande är ett omfattande folkhälsoproblem globalt. I Europa uppskattas förekomsten av medelsvår till svår långvarig smärta i den vuxna befolkningen till cirka 20 procent och samma siffra uppges gälla för Sverige.
  • I Sverige anger cirka 50 procent av den vuxna befolkningen långvarig smärta i någon grad.
  • Ungefär sju procent av den vuxna befolkningen söker vård på grund av långvarig smärta. Av personer som söker vård på grund av smärta uppskattas cirka 25 procent vara vårdsökande i mycket hög omfattning.

Källa: Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Finns det inte läkemedel mot långvarig smärta?

– Det finns mediciner för kortare perioder som brukar fungera bra som en paus mot smärtan. Men få läkemedel fungerar på längre sikt. I stället handlar det om att hitta strategier för att hantera smärtan och att kunna leva sitt liv som man vill.

Ni jobbar multimodalt med smärta?

– Ja, ju längre tiden går och ju mer komplex smärtan är, desto viktigare är det att samla experterna från olika behandlingsområden och skapa en plan tillsammans, det vi kallar en multimodal modell. Där samarbetar fysioterapeuter med psykolog och smärtläkare med patienten. Modellen borde användas mer i primärvården, innan smärtan blir komplicerad.

Nu testar ni appen PainDrainer?

– Ja, vi hoppas att den kan vara ett hjälpmedel när vi samtalar med patienten om vad och hur mycket man kan göra. Den hjälper oss att se att ”så här mycket kan du jobba och så här mycket kan du träna, så här mycket fritidsaktiviteter kan du ha och med den här belastningen”. Man kan inte bli smärtfri utan aktiviteter och rörelse, men gör man dem på ett visst sätt och med god planering kan man få en relativt bra smärtupplevelse och ett bra liv.

Varför är det så viktigt med aktiviteter?

– Vi vet att om du mår bra, är glad och kan distrahera dig så sjunker smärtupplevelsen. Det är inte inbillning utan fakta. Det är väldigt många faktorer som påverkar smärtupplevelsen och vi hoppas att appen kan vara ett stöd för patienterna. Så patienter som ingår i vårt fysioterapiprogram, får frågan om de vill vara med och testa appen.

För vem är appen aktuell?

Nya behandlingar ger hopp för dig med tinnitus

– Vi har hittills valt att ge den till patienter som behöver specialiserad behandling men inte de mest komplexa fallen, där vi rekommenderar multimodal smärtrehabilitering. Men oavsett vem som testar den så är det inte farligt. Just denna app kan vara en bra idé. Vården utvecklas mot digitala lösningar och egenvård. Detta är framtiden, vi har ännu bara sett början.

Se också: 6 kroppsliga tecken på att du bör byta arbetsplats
1:08

Efter reklamen: Se också: 6 kroppsliga tecken på att du bör byta arbetsplats

(1:08)

Slå på ljud