Lästips: Träning och motionLivet med psykisk ohälsaPsykologiSköldkörtelproblemBlodtryck

Nytt genombrott för forskningen: Dofter kan förebygga demens

17 aug, 2023 
Ny amerikansk forskningsstudie visar på ett samband mellan doft och förebyggandet av demens. Helt otroligt!
För att spara den här artiklen så måste du vara inloggadeller
Annons
Se också: Behandling vid Alzheimers sjukdomBrand logo
Se också: Behandling vid Alzheimers sjukdom

Enligt vetenskapsmagasinet Illustrerad vetenskap har sambandet mellan luktsinne och kognitiv förmåga varit känt länge. Man har kunnat bevisa att nedsatt luktsinne kan vara ett tidigt tecken på närmare 70 neurologiska och psykiatriska sjukdomar. Dessa sjukdomar inkluderar Alzheimers sjukdom och andra former av demens, men även Parkinsons sjukdom, schizofreni och till och med alkoholism.

Nu visar en ny amerikansk studie att näsan faktiskt även kan vara nyckeln till att förebygga den här typen av minnesförlust. Studien visar alltså att dofter faktiskt kan alltså lindra och förebygga demens.

Annons

Deltagarna exponerades för olika dofter

Det är vid University of California i Irvine (UCI) i USA som forskare vid universitetets neurologiska center (Center for the Neurobiology of Learning & Memory) genomfört en empirisk studie för att fördjupa sig i sambandet mellan luktsinne och minne.

Resultatet av studien, som i dagarna presenterades i tidskriften Frontiers in Neuroscience, skulle visa sig revolutionerande. Det framgår nämligen att äldre personer i fick ett markant lyft av kognitiv kapacitet med hjälp av eteriska oljor. Det vill säga väldigt koncentrerade dofter. Något som bekräftar länken mellan doft och hjärnans förmåga att minnas.

Kognitiv kapacitet

Hjärnans förmåga att tolka, förstå och lära sig och omfattar bland annat minne och logiskt tänkande.

Projektet omfattade 43 frivilliga personer, både män och kvinnor, i åldrar mellan 60 och 85 år. Samtliga deltagare hade helt normala kognitiva förmågor för sin ålder vid försökets inledning.

Annons

Därefter delades de in i två grupper varav båda fick en elektronisk doftspridare med sju olika varianter av eteriska oljor. Den ena gruppen (aktiva) fick oljor med en betydande koncentration av doft och kontrollgruppen fick en utspädd variant (placebo).

Varje kväll hade deltagarna i uppgift att exponera sig själva för doft under två timmar varje natt, genom att slå på doftspridaren precis innan de somnade. De instruerades också att använda en ny doftvariant för var och en av veckans sju dagar.

Resultatet: 226 procent ökad kognitiv kapacitet

Efter sex månader utvärderades resultatet, som visade på att behandlingsgruppen hade fått en ökad kognitiv förmåga med hela 226 procent jämfört med kontrollgruppen.

Ökningen var särskilt märkbar när det kom till att koda, kombinera, lagra och återskapa verbal information i olika stadier av det omedelbara minnet. Dessa är egenskaper som testas hos patienter som utreds för begynnande Alzheimers sjukdom (Rey Auditory Verbal Learning Test, RAVLT)

Annons

Forskarna ser otroligt positivt på studiens resultat, eftersom det kan innebära framtida icke-invasiva behandlingar av tidig demens.

Men att utsättas för olika dofter regelbundet på det sätt som behandlingsgruppen gjorde visade sig även ha andra positiva effekter på deras mående. De rapporterade nämligen förbättrad sömnkvalitet.

Studier visar att riskfaktorerna för hjärtsjukdom och stroke, som fetma, högt blodtryck och diabetes, även påverkar din kognitiva hälsa negativt.

Nästa steg för forskarteamet

De ansvariga forskarna förklarar att de utgick från tidigare forskning som hade visat att exponering för 40 olika dofter två gånger om dagen påvisat bättre minne och språkkunskaper, lägre grad av depression och ett förbättrat luktsinne.

Annons

– Det är dock inte realistiskt att föreställa sig att äldre personer med kognitiv funktionsnedsättning ska kunna öppna alla dessa 80 olika doftbehållare och nosa på dem varje dag. Det skulle vara en oöverstiglig uppgift även för en person utan demens, förklarar en av de forskare bakom den nya studien, Michael Leon, professor i neurobiologi och beteende vid UCI, för tidskriften.

Så när de utformade experimentet tog de deltagarnas ålder och förmågor i beaktning, och bedömde även att det skulle bli lättare att se ett tydligt samband om de bara exponerades för en doft i taget.

– Genom att göra det möjligt för deltagarna att uppleva dofterna medan de sover, är de fria att använda sin tid under dagen för det, säger projektledaren Cynthia Woo, vid institutionen för neurobiologi och beteende vid UCI.

Annons

Nästa steg för forskarteamet är att testa behandlingen på personer som redan diagnostiserats med förlust av kognitiva förmågor, samt att de ska bredda försöksgruppen och testa tesen mer systematiskt. Men förhoppningarna är stora och resultatet av denna relativt lilla studie är ju minst sagt mycket lovande!

Annons