Ny studie: Äldre mår bättre än någonsin – trots pandemin

Foto: Maskot / TT

I mars och april ökade välbefinnandet hos äldre svenskar - trots pågående pandemi. De som undvek sociala kontakter mådde dessutom bättre än de som inte gjorde det, visar ny forskning.

En ny studie visar att välbefinnandet hos svenskar mellan 65 och 71 år är bättre nu, jämfört med föregående fem år. Trots den rådande coronapandemin mår äldre alltså bättre, och de som undvikit sociala kontakter mår dessutom ännu bättre än de som inte gjort det.

Det är forskare från AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa, vid Göteborgs universitet som har genomfört studien. Under mars och april samlade de in data från 1 071 äldre i Sverige. Studien är en del av projektet HEARTS där forskarna sedan 2015 har följt personer födda mellan 1949 och 1955.

I den nya studien mättes de äldres livstillfredställelse, ensamhet, ekonomisk tillfredsställelse och självskattad hälsa, vilket är fyra olika aspekter av välbefinnande.

Äldre anser sig må bra

Deltagarnas livstillfredställelse var oförändrad jämfört med tidigare år, däremot ökade den självskattade hälsan och ekonomiska tillfredsställelsen 2020 jämfört med tidigare år.

Intressant att se var att de som oroade sig mer för de samhälleliga konsekvenserna av pandemin uppvisade ett högre välbefinnande än de som oroade sig i mindre utsträckning.

Den höga självskattade hälsan var den faktor som avvek mest från tidigare mätningar. I en artikel om studien från Göteborgs universitet spekulerar forskarna kring varför.

– Det kan handla om en kontrasteffekt. Det kan vara så att de äldre jämför med hur dålig hälsan hade kunnat vara, om de till exempel hade haft covid-19, och då tycker de sig må ganska bra, säger Marie Kivi, en av författarna till studien.

Äldre gladare trots corona

De som undvek kontakt med andra och var ensamma eller med sin respektive uppvisade att de mådde bättre än de som inte undvek social kontakt.

“Sitter inte hemma rädda”

70-åringarna stack ut i studien. De oroade sig mindre för sin ekonomi och de undvek sociala kontakter i högre utsträckning än de mellan 65 och 69.

– Det är viktigt att poängtera att de som är över 70 inte sitter hemma och är rädda. De oroar sig faktiskt mindre och de gör faktiskt mer för att inte bli smittade. Det är ju en perfekt kombination, säger Pär Bjälkebring, en av forskarna i studien.

Nu har pandemin pågått en längre tid än väntat och kanske känner de äldre annorlunda kring självisolering om bara ett år?

– Vi kommer att fortsätta att samla in ännu mer data. Pandemin är ju inte över, så vi vet inte vilka de långsiktiga effekterna blir. Nästa år kanske det återgår till det normala eller så får vi se en stor nedgång i den självskattade hälsan. Kanske får vi sen någon form av känslomässig utmattning, när människor inte orkar vara oroliga eller börjar må dåligt av en lång tids isolering, säger forskaren Isabelle Hansson som också medverkat i studien.

Äldres oro för corona:

Majoriteten av de tillfrågade i studien oroade sig för corona på ett eller annat sätt. Såhär svarade de äldre:

  • 44,9 procent oroade sig för sin eller sina näras hälsa
  • 69,5 procent oroade sig för att viktiga samhällsfunktioner skulle påverkas.
  • 25,1 procent oroade sig för sin eller sina näras ekonomi.
  • 86,4 procent sa att covid-19 innebar en stor risk för människors hälsa, säkerhet och välmående.
  • 42,3 procent trodde att risken att bli sjuk var hög.
  • 71,2 procent sa att de undviker kontakter med andra i syfte att minska smittspridningen.

Källa: Göteborgs universitet Foto: TT

Bodil Jönssons goda råd i coronatider: När framtiden är oviss – planera!

Catharina Ingelman Sundberg: Jag har alltid varit en Pippi Långstrump!