Orsak, hjälp och lindring vid analsmärta

Proctalgia fugax är en tillfällig smärta som uppstår akut i analkanalen och ganska snabbt går över igen. Smärtan kan vara jobbig och obehaglig – men är helt ofarlig. Något botemedel finns inte, men det finns flera saker du kan prova för att lindra besvären.

Proctalgia fugax innebär akuta skov av smärta i analkanalen eller i slutet av ändtarmen. Smärtanfallen kommer ofta utan förvarning och kan pågå i allt från några sekunder upp till 30 minuter. För vissa kommer anfallen nattetid, men de kan också komma andra tider på dygnet. Symptomen är väldigt individuella och det är inte alltid helt lätt för en läkare att ställa diagnosen.

– Proctalgia fugax är en uteslutningsdiagnos. Det finns vissa kriterier som definierar tillståndet, men först måste man utesluta andra orsaker till smärtan, säger kirurgen Martin Lindsten.

Han jobbar på Bäckenbottencentrum kirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, där personalen med jämna mellanrum träffar patienter med de här besvären. Proctalgia fugax drabbar kvinnor i lite högre utsträckning än män. Åkomman debuterar nästan aldrig innan puberteten och är vanligast i åldern 30-60 år. Men exakt hur vanlig åkomman är och hur många som drabbats är det ingen som egentligen vet.

– Det finns väldigt få studier i ämnet, men det har beskrivits att det är någonstans mellan fem och 20 procent av befolkningen som uppfyller kriterierna för proctalgia fugax, säger Martin Lindsten.

Det har varit väldigt svårt att undersöka patienter med pågående symptom

Samtidigt betonar han att en studie också visar att endast ungefär en av fem faktiskt söker vård för sina besvär. Mörkertalet anses därför vara stort.

Orsaken till proctalgia fugax

Varför proctalgia fugax uppstår är inte klarlagt. Forskningen är knapphändig och underlättas inte av att smärtorna uppstår akut och är snabbt övergående, vilket gör dem svåra att undersöka. Men enligt Martin Lindsten finns det två teorier om de bakomliggande orsakerna till smärtan.

– Man tror att det antingen är kramper i de anala ringmusklerna eller ett tryck mot en bäckennerv som är de mest sannolika orsakerna till proctalgia fugax. Att attackerna kommer oprovocerat och går över inom 30 minuter har gjort att det har varit väldigt svårt att undersöka patienter med pågående symptom. Mellan attackerna är man per definition symptomfri, och hos patienter med proctalgia fugax men utan pågående symptom har man inte hittat några övertygande fynd.

Det man kan göra själv är att ta varma sittbad

Smärtanfallen vid proctalgia fugax kan leda till obehag och rädsla, men Martin Lindsten intygar att de är helt ofarliga. Ett viktigt kriterium för proctalgia fugax är att smärtan försvinner mellan anfallen. Är smärtan kvar och ingen annan bakomliggande sjukdom kan konstateras, rör det sig snarare om kronisk analsmärta.

Lindring av proctalgia fugax

Det finns dessvärre ingen enskild behandling som bevisligen fungerar effektivt. Inte heller finns det några tips för att förebygga proctalgia fugax. Däremot finns det flera saker man kan testa för att lindra besvären när smärtan väl slår till.

– Det man kan göra själv är att ta varma sittbad, alltså att sitta med rumpan i 40-gradigt vatten i ungefär en halvtimme eller timme. Man kan också testa att stå på knä och svanka med ryggen, samtidigt som man har huvudet sänkt och knäna isär. I den positionen kan man tänja och sträcka ut musklerna under anfallet. Man kan också testa att huksitta med knäna brett isär, säger Martin Lindsten.

Kvinna med smärta som ligger i sin säng.

För många med proctalgia fugax kommer smärtan nattetid. Foto: Shutterstock/TT

Precis som vid alla proktologiska sjukdomar, det vill säga sjukdomar i analkanalen och slutet av ändtarmen, kan besvären också lindras om man har en välfungerande avföring. Martin Lindsten betonar att en detta inte gör att smärtanfallen försvinner, men att det rent generellt minskar risken för proktologiska besvär. Här får man laborera med vätskeintag, mat och motion för att hitta en bra balans.

Man kan även testa receptfria så kallade bulkmedel eller psylliumfrön för att få bukt med avföringen. Gör man det är det viktigt att man även ökar sitt vätskeintag för att inte riskera förstoppning, enligt Martin Lindsten. För ytterligare information om avföringsreglering kan man läsa mer hos vårdguiden 1177 under artikeln om hemorrojder.

Krämer och astmamedicin kan lindra

Skulle inget av tipsen fungera och om man har så svåra besvär att det försvårar ens vardag, kan man uppsöka en läkare för att få hjälp.

– Det finns receptbelagda muskelavslappnande krämer som man kan testa att smörja med i förebyggande syfte eller vid anfall. Det har inte heller gett några säkerställda resultat, men kan testas efter ordination från läkare, säger Martin Lindsten.

Studier har också visat att en viss typ av astmamedicin kan förkorta anfallen. Är besvären riktigt besvärande kan man diskutera också andra åtgärder tillsammans med sin läkare.

– Det finns specialistbehandling som bland annat innefattar kirurgi. I enstaka fall kan det vara värt ett försök, men det ska i så fall ske på en specialiserad enhet. Det är också oklart om det ger några resultat. I de flesta fall fungerar något av de enkla sätten för att lindra besvären. Proctalgia fugax är sällan en åkomma som förstör livet utan går oftast att leva med.

Anal smärta – tabubelagt ämne

Martin Lindsten avråder från att använda receptfria krämer eller stolpiller som innehåller kortison. De har ingen bevisad effekt, och kan sannolikt försämra vissa andra proktologiska tillstånd. Vanliga värktabletter som Alvedon eller Ipren är det heller ingen idé att ta, eftersom de sällan hinner verka innan anfallet ändå har gått över av sig själv.

Överlag är de proktologiska sjukdomarna tabubelagda

Proctalgia fugax kan vara väldigt besvärande för den som drabbas, och precis som andra sjukdomar och åkommor som rör analkanalen eller ändtarmen kan det kännas jobbigt att prata med andra om problemen.

– Överlag är de proktologiska sjukdomarna tabubelagda, vilket jag upplever att kan leda till både en fördröjning av handläggningen och till ett socialt lidande. Det kan vara svårt att berätta varför man har blivit opererad eller varför man är sjukskriven. Här finns också en avsaknad av starka patientföreningar som pratar om de här sjukdomarna och som man kan vända sig till om man behöver stöd.

Vad är Proctalgia fugax?

  • Proctalgia fugax är en uteslutningsdiagnos där man inte hittar någon bakomliggande sjukdom som kan förklara smärtorna patienten känner.
  • Tillståndet innebär smärtanfall eller smärtsamma kramper i analkanalen och/eller i slutet av ändtarmen, som varar från några sekunder upp till en halvtimme.
  • Mellan anfallen upplever man ingen smärta.
  • Smärtan kommer ofta under natten och inte i samband med toalettbesök.
  • De mest troliga orsakerna till proctalgia fugax är kramper i de anala ringmusklerna eller ett tryck mot en bäckennerv.
  • Proctalgia fugax kan vara obehagligt och är ofta återkommande, men är helt ofarligt.

Källa: Martin Lindsten och 1177