Ökad risk för kvinnor att misshandlas om de tjänar mer än sin partner

Man misshandlar kvinna.

Foto: TT/Shutterstock

När kvinnors ekonomiska möjligheter stärks löper de större risk för att utsättas för misshandel, visar en ny studie från Lunds universitet.

Risken att som kvinna blir utsatt för våld i hemmet ökar när hennes ekonomiska läge förbättras jämfört med sina manliga partners. Det visar en ny studie från Lunds universitet, skriven av Sanna Ericsson, doktor i nationalekonomi.

Sanna Ericsson fick idén till att forska på ämnet efter att hon läst en studie som jämförde våld mot kvinnor i EU-länder. Den studien visade att länder med högre nivå av jämställdhet, också har högre nivå av våld mot kvinnor.

Se också: Är du offer för ekonomiskt våld?

Sanna Ericsson fann genom sin studie att ett liknande samband även i Sverige.

– Jag ville titta mer noggrant på det i ett land som har så pass bra data som vi har i Sverige. Jag trodde att våldet skulle minska när kvinnors förväntade inkomst ökade, men så var inte fallet. Sorgligt men intressant, säger Sanna Ericsson.

Hon drog slutsatserna efter att ha jämfört information om kvinnors inkomstpotential efter att de kommit in till sjukhuset med skador efter misshandel.

– Jag tror det på något sätt har med traditionella könsroller att göra. Att när kvinnors ekonomiska position stärks känner sig män hotade och med försöker med våld ta tillbaka auktoriteten mot sin fru.

– Det är svårt att säga så mycket om varför, jag kan bara se det datan berättar för mig. Men jag tror det på något sätt har med traditionella könsroller att göra. Att när kvinnors ekonomiska position stärks känner sig män hotade och med försöker med våld ta tillbaka auktoriteten mot sin fru.

Sanna fann även i sin studie att när män tjänar den större delen av hushållets inkomst är risken även där högre för att han utsätter sin kvinnliga partner för misshandel. Det är när mannen och kvinnan tjänar mer jämlikt, som risken är minst. Men Sanna poängterar att detta inte ska ses som ett orsakssamband.

”Bakslagseffekt” då kvinnors egenmakt ökar

Studien visar att inte bara kvinnomisshandeln ökar när kvinnor tjänar mer än sina manliga partners, utan även sannolikheten för att männen uppsöker sjukhus för orsaker relaterade till depression, ångest, stress, missbruk eller för att själva ha utsatts för misshandel.

Sanna Ericsson, Medarbetare vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Sanna Ericsson, Medarbetare vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Foto: Hkan Rjder

– Resultatet tyder på att mäns destruktiva beteende riskerar att öka då kvinnors ekonomiska position förbättras, vilket är i linje med teorier som förutspår en bakslagseffekt av ökad kvinnlig ekonomisk frihet, så kallad ”male backlash”, säger Sanna Ericsson.

Se också: Varför slår män kvinnor?

Den manliga bakslagseffekten är en teori som handlar om att när en kvinna får mer egenmakt och traditionella könsroller hotas, löper de större risk för att utsättas för misshandel av sin manliga partner. Bland äldre kvinnor, högutbildade kvinnor och kvinnor i långvariga äktenskap visas bakslagseffekten ännu starkare.

– Min studie visar att en bakslagseffekt kan existera även i jämställt land som Sverige, samt att effekten skiljer sig åt mellan olika demografiska grupper i samhället, säger Sanna Ericsson.

Privatekonomen: Ekonomiskt våld drabbar nästan bara kvinnor

Kvinnor i Sverige har inte råd att separera

Mer intressant videoinnehåll hos allas.se: