Studie visar: 6 av 10 kvinnor känner stress inför att skaffa barn

Kvinna biter på naglarna, funderar.
#kampenförettbarn

Foto: TT/Shutterstock

Många av oss väntar allt längre med att skaffa barn. Vi prioriterar kanske att göra karriär eller andra saker som är betydelsefulla, innan vi bildar familj. Samtidigt känner många också en stress inför att föda barn. Bland kvinnor är det hela 60 procent som känner stress, enligt en ny undersökning.

Svenska kvinnor blir allt allt äldre innan de föder sitt första barn. Enligt statistik som Statistiska centralbyrån, SCB, har tagit fram för allas.se har antalet förstföderskor över 40 år ökat rejält de senaste 20 åren. År 2000 föddes exempelvis 2 754 barn vars mammor var 40-44 och fick sitt första barn. År 2020 hade den siffran höjts till 5 784. Också i åldersgruppen 45-48 år ökade antalet förstföderskor dramatiskt.

#kampenförettbarn
Josefina blev mamma vid 46

Snittåldern på svenska förstföderskor ligger i dag runt 30 år och så hög har den inte varit sedan 1930-talet, något som Dagens nyheter tidigare har rapporterat. Då berodde den höga snittåldern på den utbredda arbetslösheten som gjorde att många inte kunde skaffa barn, trots att de ville. Varför snittåldern är så hög i dag, är inte lika lätt att svara på. Det kan bero på normer och att vi prioriterar saker som att utbilda oss, göra karriär, resa eller andra saker innan vi väljer att bilda familj.

En kvinna och en man håller sina händer runt kvinnans gravida mage.

Många kvinnor känner en stress över att skaffa barn och bilda familj.

Foto: Shutterstock/TT

Ålder är den främsta orsaken till stress

Men samtidigt är många stressade över sin situation. En undersökning som läkemedelsföretaget Gedeon Richter Nordics låtit genomföra med hjälp av marknadsundersökningsföretaget Yougov, visar att 49 procent av männen och hela 62 procent av kvinnorna känner sig stressade inför att bilda familj.

Se också: Malin blev utbränd av att vara ofrivilligt barnlös

Malin blev utbränd av att vara ofrivilligt barnlös – fick elva missfall
5:46

Efter reklamen: Malin blev utbränd av att vara ofrivilligt barnlös – fick elva missfall

(5:46)

Slå på ljud

Den främsta orsaken till att kvinnorna känner en stress är deras egna ålder – 42 procent angav det som den främsta anledningen. 22 procent svarade att stressen beror på att de ännu inte har träffat den partner de vill skaffa barn med, och fyra procent att det beror på partnerns ålder.

Kunskapen om fertilitet är låg

För männen var den största orsaken till stress att de ännu inte träffat rätt partner, det svarade 23 procent. På andra plats kom den egna åldern (22 procent) och till sist partnerns ålder på sju procent.

#kampenförettbarn
Många har dålig koll på kvinnlig fertilitet – vet inte att den minskar kraftigt efter 35

Enligt Gedeon Richter är kunskapen om fertilitet i allmänhet ganska dålig.

– De biologiska förutsättningarna har inte förändrats, ändå väljer allt fler att skaffa barn senare i livet. Kunskapen om fertilitet är i dag låg och det är viktigt att öka kännedomen om hur kroppen fungerar, både hos kvinnor och män, för att skapa medvetenhet om vilka möjligheter och alternativ som finns för familjeplanering, säger Carina Sone på Gedeon Richter Nordics, i ett pressmeddelande.

Då sjunker fertiliteten

Vår fertilitet minskar kraftigt efter 35 års ålder och efter 40-42 blir det för de flesta mycket svårt att få barn, enligt 1177 Vårdguiden. Samtidigt är fertilitet något väldigt individuellt, och därför har vissa av oss inga problem med att bli gravida efter 40 medan andra kan få problem redan i 25-årsåldern. När vi kommer in i klimakteriet går det överhuvudtaget inte att få biologiska barn eftersom ägglossningen då upphör.

#kampenförettbarn
Ny studie: Sociala medier bättre stöd än partnern för vissa ofrivilligt barnlösa

Yougov genomförde undersökningen mellan den 21 januari och den 3 februari 2021. Sammanlagt gjordes 503 intervjuer med män i åldern 25-45 och 1008 intervjuer med kvinnor i samma ålder. Intervjuerna genomfördes via internet.

Aminah Al Fakirs son levde bara i tolv timmar