Korttidspermittering – vad innebär det och vad gäller för dig?

Kvinna sitter vid en dator och arbetar.
Korttidspermittering, eller korttidsarbete, är en av åtgärderna som införts till följd av coronaviruset, covid-19. Men vad innebär det egentligen?
Vi förklarar hur korttidspermittering påverkar dig som anställd och vad det får för konsekvenser på lön, semester och arbetstid.

Vad betyder permittering/korttidspermittering/korttidsarbete?

Vid permittering har en anställd kvar sin anställning utan att jobba, oftast med lön. Nu, till följd av coronaviruset har det blivit extra aktuellt med korttidspermittering, eller korttidsarbete. Detta innebär alltså att arbetsgivare under en begränsad period kan dra ner på anställdas arbetstid och få stöd av staten för att täcka en del av kostnaderna.

Företag som drabbas av tillfälliga ekonomiska problem, som många gör just nu till följd av coronaviruset, ska på så sätt kunna ha möjlighet att behålla personal under den tuffare perioden. För att sedan, när vändningen kommer, låta personalen gå upp till ordinarie tid igen.

Under 2020 kommer staten att ta en större del av kostnaden vid korttidspermittering än i vanliga fall, förutsatt att det nya förslaget som tagits fram för extra stöd under just den här perioden går igenom – vilket man jobbar efter i dagsläget. Staten täcker då tre fjärdedelar av kostnaden medan arbetstagaren och arbetsgivaren delar på en fjärdedel.

Så tvättar du händerna för att undvika smitta:

Vad gäller vid permittering för anställda?

För den som blir korttidspermitterad innebär det att man arbetar färre timmar än vad man normalt skulle gjort men får ut drygt 90 procent av lönen. Lönen blir alltså något lägre än vad den skulle varit normalt, och arbetstiden minskar med 20, 40 eller 60 procent. Arbetstiden, alltså omfattningen av permitteringen, kan också ändras efter tid (det ska i så fall regleras i lokala kollektivavtalet).

Hur mycket mindre lön får jag som anställd?

15 frågor vi har om pengar i coronakrisen – ekonomiexperten svarar

Om arbetstiden minskar med 20 procent så går din lön ned med 4 procent, minskas arbetstiden med 40 procent får du 6 procent mindre i lön och om du går ner 60 procent i arbetstid så får du 7,5 procent mindre i lön. Statens ersättning gäller löner på upp till 44 000 kronor i månaden (vid högre löner får arbetsgivaren betala resterande del).

Hur påverkar permittering semester?

En redan beviljad semester står fast, om inte du och din arbetsgivare kommer överens om att ändra den. (Men du kan till exempel inte kräva att få jobba på en redan beviljad semester.) Sparade semesterdagar och intjänad arbetstid kommer inte att påverkas av permitteringen.

Kan alla anställda korttidspermitteras?

En anställd måste ha fått minst tre månadslöner innan arbetsgivare får godkänt stöd från Tillväxtverket, men även provanställda kan korttidspermitteras. Lokala kollektivavtalet styr i de flesta fall vilka som omfattas av permitteringen. Alla anställda behöver inte få samma arbetstids-minskning. För att korttidspermittering ska kunna göras på en arbetsplats måste vissa krav uppfyllas, i huvudsak kopplat till kollektivavtal.

Vad innebär permittering för arbetsgivare?

För arbetsgivare innebär korttidspermitteringen att man kan minska lönekostnaderna med upp till ungefär hälften, då staten skjuter in en andel av den anställdas lön. Tittar man närmare på de olika nivåerna som arbetsminskningen gäller: 20, 40 och 60 procent så minskar kostnaderna för arbetsgivaren 19, 36 och 53 procent i de olika nivåerna.

Klara-Maria har corona:

Från när gäller aktuella stödet för korttidsarbete?

Det går att söka stödet från 7 april men det tillämpas sedan 16 mars, och gäller för året 2020. Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att hantera ansökningarna.

Hur länge kan man bli korttidspermitterad?

Smittskyddsläkaren: Så gör ni om en i familjen smittas av coronaviruset

I sex månader kan företag få stöd, det finns också möjlighet till ytterligare förlängning i tre månader. Arbetsgivaren beslutar om när det börjar och slutar, i enighet med det lokala kollektivavtalet.

Vad gäller med a-kassa och korttidsarbete?

Du kan inte få a-kassa för tiden du inte jobbar men har stöd för korttidsarbete. Blir man arbetslös efter att ha fått stöd för korttidsarbete behöver det inte innebära att man får sämre arbetslöshetsersättning. Vill du veta vad som gäller just dig och din arbetslöshetsersättning måste du vända dig till din a-kassa, då rätt till arbetslöshetsersättning beror på många olika faktorer.

Hur påverkas pensionen av korttidspermittering?

Du får inte pension för den förlorade inkomsten, som alltså är högst 7,5 procent, under permitteringsperioden. I övrigt fungerar det som vanligt.

Källor: Regeringen, Tillväxtverket