Lästips:Träning och motionNär hjärtat svikerPsykologiMag- och tarmproblemFästingarSömnproblem

Dags för hälsobesiktning? Värdena du ska ha koll på

24 jul, 2021 
Margaretha Eldh
Allmänläkare lyssnar på hjärtljudet hos en patient.
Regelbundna hälsokontroller kan ge dig viktig information om din hälsa.
När du kallas till hälsokontroll för att ta tempen på hälsan har ofta de livsviktiga hälso- måtten börjat stiga. Men håll också själv koll på dina viktiga värden och se till att gå på dina rutinundersökningar – det kan rädda liv!
För att spara den här artiklen så måste du vara inloggadLogga in på ditt kontoellerSkapa ett konto
Annons

Krämpor och sjukdomar kommer med åren. Många beror på levnadsvanor man lagt sig till med. Långsamt vänjer man sig vid att känna sig lite tröttare och få diffusa symtom som yrsel och tryckande huvudvärk.

– När vi kommer upp i medelåldern har de flesta börjat få fettinlagringar i blodkärlens väggar som ibland kan leda till stroke och hjärtinfarkt. Nästan alla våra stora folksjukdomar är livsstilsrelaterade och det rör sig om långsamma och tysta processer som pågår i kroppen och som är lätta att missa. Just därför är hälsokontroller så viktiga. Då har du chansen att upptäcka förhöjda värden och korrigera dem i tid, säger Mai-Lis Hellénius, professor i preventiv kardiologi, Karolinska Institutet.

Mai-Lis Hellénius, professor i preventiv kardiologi, Karolinska Institutet.
Mai-Lis Hellénius jobbar som professor i preventiv kardiologi. "Samtalet med din doktor ger den stora positiva vinsten för hälsan", säger hon.

– Eftersom vi nu vet vilka positiva effekter hälsokontroller har så erbjuder nästan hälften av landstingen in alla som fyllt 40, 50 och 60 och 70 år.

Annons

Här görs hälsokontroller och hälsosamtal

Omkring hälften av de 21 landstingen i Sverige har redan beslutat att införa hälsokontroller.

Idag erbjuder nio regioner hälsoundersökningar och uppföljande samtal till en eller flera åldersgrupper från det år man fyller 40, 50, 60 och 70 år, däribland Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Östergötland, Jönköping, Gävleborg, Halland, Sörmland och ett pilotprojekt pågår på 11 vårdcentraler i Region Skåne.

Mai-Lis Hellénius var med om att starta ett stort hälsoprojekt för över 30 år sedan i Sollentuna. Från 1988 och ungefär tio år framåt fick alla som kom till primärvården i kommunen ett erbjudande om en enkel och gratis hälsokontroll. Syftet var att hitta personer med hög risk att drabbas av sjukdomar som stroke och hjärtinfarkt och stötta till sunda livsstilsförändringar.

– Alla deltog frivilligt och först var det många kvinnor som deltog men sedan spred sig intresset och senare kom även många män. 70 procent av deltagarna hade något hälsoproblem, de rökte, hade högt midjemått, högt blodsocker och höga blodfetter med mera.

Se också: Därför är bakning bra för hälsan

Därför är bakning bra för din hälsaBrand logo
Därför är bakning bra för din hälsa

På hälsokontrollen kan du ställa de frågor du vill

I Hjärt-Lungfondens nya rapport redovisas vilken effekt insatserna hade. Forskarna har följt upp hur det gått för de 5 600 första Sollentunabor som deltog. De har sedan matchats och jämförts med jämnåriga män och kvinnor med samma förutsättningar när det gäller utbildning och ekonomi i Stockholm.

Annons

– Nu vet vi att det verkligen lönar sig med hälsokontroller och samtal om livsstil. De räddar liv och minskar hjärt- kärlsjukdomar och ökar livslängden, säger Mai-Lis Hellénius.

Deltagarna hade 21 procents minskad risk att dö i hjärtkärlsjukdom. Hälsosamtalen har räddat 175 liv, säger Mai-Lis Hellénius.

– Det fina med individuella samtal är att de blir skräddarsydda, de handlar om just dig och dina förutsättningar och du får möjlighet att ställa de frågor du vill. Och om du har högt blodtryck och väger lite för mycket så följs det upp. Och du får de råd som hjälper dig bäst. Råden anpassas utifrån vad du själv är mest intresserad av att börja med för att ändra din livsstil.

Om du är över 50 och inte varit på någon hälsokontroll tycker Mai-Lis Hellénius att det är på tiden.

– Även om det egna landstinget inte tillhör dem som redan har bestämt sig för att satsa på hälsokontroller kan du ändå gå till din vårdcentral och be om en hälsokontroll.

Annons

Har man otur kan det ju vara en vårdcentral som inte riktigt hinner med. Men fler och fler gör det.

– Jag hoppas och tror att alla regioner kommer att erbjuda hälsokontroller så småningom, säger Mai-Lis Hellénius.

Självtester är svåra att tolka

Hon ser ingen direkt nytta med att beställa dyra hälsotester på nätet.

– Testerna kan vara svåra att tolka och du kan bli oroad i onödan. Det finns mycket business i detta. Bara för att du kan ta 40 olika prover och scanna genetiska analyser är det inte alls säkert att den är bättre. Vår forskning visar att det just är hälsosamtalet med din doktor som ger den stora positiva vinsten för hälsan.

Och vi har uppdaterade riktlinjer från Socialstyrelsen som säger att svensk hälso- och sjukvård ska erbjuda råd och stöd om levnadsvanor till alla som behöver det, säger Mai-Lis Hellénius.

– Det är bra att veta när man går till sin vårdcentral, att det här faktiskt är vårdens uppgift i dag. Dessutom bygger de tester som görs vid hälsokontroller på vårdcentralerna på grundlig forskning.

Annons

4 andra kontroller du inte får missa

1. Mammografi

Du kallas till bröströntgen från det år du fyller 40 år och till och med det år du fyller 74 år. Beroende på var du bor och hur gammal du är kallas du med 1,5 till 2 års mellanrum. Du kallas inte efter 74 år eftersom det saknas studier som visar att regelbundna undersökning ökar överlevnaden då. Därför är det viktigt att bli undersökt av läkare om du själv upptäcker en förändring i dina bröst.

2. Cellprovskontroll för livmoderhalscancer

Du kallas till gynekologisk cellprovtagning vart sjunde år i åldern 50 till 64 år. Eftersom det är mindre vanligt med livmoderhalscancer och cellförändringar för kvinnor över 50 år behövs mindre täta provtagningstillfällen. Efter 70 anses risken låg och man blir därför inte kallad.

3. Avföringsanalys för tjock- och ändtarmscancer

Kvinnor och män mellan 60-69 år erbjuds att delta i screening för tjock- och ändtarmscancer vartannat år. Än så länge berörs bara boende i Stockholms läns landsting, på Gotland och i Region Skåne, där man i maj i år införde screening.

4. PSA-prov

I en del regioner har man börjat införa prostatascreening med PSA-test och fler är på gång. Många sjukdomar smyger sig på och upptäcks först vid en kontroll.

Annons