Psykolog: Så hanterar du att någon du är i konflikt med dör

En kvinna sitter i en soffa och sörjer.

Foto: TT

Ibland dör någon utan att man hunnit, kunnat eller velat försonats. Hur ska man hantera sorg när man är i konflikt med en person som dör, och går det att få ett avslut ändå? Vi har pratat med psykologen Christina Fischler för att bena ut vad man kan göra när det svåra händer.

Det händer att människor dör utan att man har fått ett riktigt avslut. Vi lämnas ofta med en sorg som vi får hantera på egen hand, och alla har olika sätt att hantera den. Ibland dör någon som vi är ovän med vid tillfället eller som vi kanske haft en långvarig konflikt med. Hur får man egentligen ett avslut när den andra personen inte längre finns kvar att lösa konflikten med?

Se också: Så stöttar du någon i sorg

Så stöttar du någon i sorg
1:19

Efter reklamen: Så stöttar du någon i sorg

(1:19)

Slå på ljud

– Det är väldigt många människor som dör ifrån oss utan att vi hinner säga allt vi tänkt säga. Det är en ganska vanlig situation man hamnar i. Vi är också rustade att tänka kring dessa situationer. Då gör man det utifrån de färdigheter och förmågor vi har som individer. Hjälp behöver man ifall man fastnar, men det är inte så att man alltid behöver hjälp, säger psykologen Christina Fischler.

Det enkla svaret är att det inte finns ett sätt som fungerar för alla. Men det finns vissa förhållningssätt som alla kan använda sig av, och frågor att ställa sig själv som kan hjälpa en att hantera situationen.

– Eftersom vi är individer finns det inte ett rätt sätt att hantera sorg. Vissa har behov av att vara ceremoniella, vissa behöver formulera sig i ord, andra behöver ensamhet och reflektion. En del mår bra av att vara aktiva efteråt och andra behöver vila.

Porträttbild av Christina Fischler, psykolog.

Christina Fischler, psykolog.

Foto: Ulla Fluur

När en närstående dör, oavsett om vi är i konflikt med dem eller inte, kan sorgen kännas bottenlös och till en början oumbärlig att hantera. Men vi har resurser att även kunna bemästra svåra känslor.

– Nästan all sorg klingar av, i början finns en stark intensitet som förändras över tid. Man brukar säga att sorgen alltid finns närvarande men olika starkt olika perioder.

Det går att bearbeta sorg på egen hand

Genom att reflektera och ställa frågor till dig själv kan du komma närmre ett avslut på egen hand, trots att den andra personen inte längre finns kvar i livet.

–Fråga dig själv: Vem är det som har dött? Vad handlade konflikten om? Hur hanterade vi varandra under konflikten, och nu när jag inte kan göra något åt det, vad återstår för mig då? säger Christina Fischler och fortsätter:

Denise Rudbergs känslosamma ord: Därför var hon inte på sin mammas begravning

– De finns en rad skäl till att man har en konflikt. Är jag den som sviker? Har någon lånat pengar och inte lämnat tillbaka? Har någon förtalat mig? Vad handlar konflikten om? Och vem är personen jag har en konflikt med? Familj, släkt, vän, arbetskamrat etc ? Man behöver bena ut massa saker, innan man kan formulera: Vad ska jag göra nu?

Man brukar säga att sörjer gör man när man har tid.

Olika typer av sorg

– Vi har också olika typer av sorg. Akut sorg, sorg med anledning av långvarig sjukdom, sorg efter en person som dött av ålder det vill säga det är förväntat att någon dör, detta spelar också roll. Om jag förlorar mitt barn i en olycka, eller om jag förlorar min dementa mamma, så är naturligtvis situationen något som avgör min reaktion och förmåga att hantera det som händer, säger Christina Fischler.

Oavsett vilken typ av sorg du går igenom är det viktigt att känna till att sörjandet är en långvarig process, som innebär att du ibland kan fungera hela normalt och känna glädje i livet, och andra stunder svepas in i tuffa känslor.

Sanna Lundell om den dubbla sorgen efter mammans självmord

– Sorgen är livslång, du lär dig att leva med den. Det är en väldigt viktig aspekt av sorg. Det fanns en period när folk trodde man kunde bli klar med sin sorg, det är ett förlegat synsätt. Man brukar säga att sörjer gör man när man har tid. Man kan inte skynda sig att sörja.

Längtan efter en relation som inte blivit

Det finns en annan sorg, i form av en längtan efter en relation som aldrig blev som den kunde blivit. Det är fullt rimligt att sörja över samtidigt som det inte finns något att göras åt, och då är nästa steg att försonas med det faktumet och hitta en acceptans.

– När någon dör blir det faktiskt en ny relation. I den nya relationen är personen som har dött bara med till en viss punkt, sen går livet vidare. Det händer saker och omständigheter förändras. Sen kanske man efter en tid betraktar konflikten på ett helt nytt sätt, vilket innebär att man förändrar sitt förhållningssätt till situationen, säger Christina Fischler och fortsätter:

– Och det är då man ofta hamnar i acceptans, och det är att vara här och nu. Att kunna säga till sig själv: personen dog, vi var ovänner, jag önskar att det hade varit annorlunda, men det var det inte. Då behöver man ta in det och fundera över: hur lever jag vidare med detta? Vad behöver jag göra för att förstå detta på ett annat sätt?

Magdalenas hyllning till avlidna sonen Isak

Var försiktig med att påverka andras sorgearbete

Christina Fischler menar att som närstående till någon som går igenom ett sorgearbete behöver man vara försiktig med att lägga sig i hur personen väljer att hantera situationen.

Fråga vad du kan göra, i stället för att berätta för personen hur den ska göra.

– Det är inte så att man kan säga till någon, ”du måste göra så här”. Ifall du gör det så begår du ett misstag för då lägger man sig i, säger Christina Fischler och fortsätter:

– Om man lägger sig i för tidigt så stör man den naturliga återhämtningen, och just därför behöver man vara försiktig i att lägga sig i. Samtidigt, de flesta i sorg är i behov av omtanke och kärlek. Men det behöver inte innebära att man ska lämna personen att hantera sin sorg i ensamhet, utan snarare vara inkännande med vilket sorts stöd som passar just den individen bäst, och inte vara rädd för att fråga vad du kan göra, i stället för att berätta för personen hur den ska göra.