Marianne vakar hos döende människor: "Ingen ska behöva dö ensam"

Marianne vakar hos döende människor: "Ingen ska behöva dö ensam"

Reportage: I nio år har Marianne Falk, 76, jobbat med att vaka vid dödsbädden hos sjuka och äldre.

Nästa video