Lästips:VeckohoroskopÅrshoroskop 2024StjärnteckenMånadsstenar

Här är det perfekta jobbet för dig – enligt ditt stjärntecken

19 apr, 2024 
Foto: Shutterstock/TT

Med hjälp av vår astrolog Li Larsson benar vi ut vilken roll våra stjärntecken spelar in i yrkeslivet.
Har du kanske någon outforskad potential som kan leda till ett nytt drömjobb eller kan du växa inom den branschen du redan verkar i?
Stjärnorna ger oss svaren!

För att spara den här artiklen så måste du vara inloggadLogga in på ditt kontoellerSkapa ett konto
Annons
11 jobb med kort utbildning och hög lönBrand logo
11 jobb med kort utbildning och hög lön

De flesta av oss har redan valt karriär, så varför bry sig om vad stjärnorna säger? Jo, vi kan lära oss en hel del om våra personliga beteenden och naturliga fallenheter från stjärnorna. Det vill säga våra icke-tekniska färdigheter som är viktiga när det kommer till framgång på arbetsplatsen.

– Soltecknet [stjärntecknet reds. anm.] kan ge många ledtrådar till hur man fungerar i det yrkesmässiga livet, förklarar astrolog Li Larsson. Exempel på sådana ledtrådar kan vara vår anpassnings- eller problemlösningsförmåga, sättet vi interagerar med kollegor och under vilka förutsättningar vi arbetar mest effektivt.

Kanske inser du att det där karriärbytet du drömt om är inom räckhåll eller hur du lättare kan handskas med dina ”motvallsiga” kollegor?

Annons

Vi djupdyker i vad astrologin säger om jobb och karriär – för varje enskilt stjärntecken!

Astrolog Li Larsson: Därför är ascendenten viktig

Det är inte bara stjärntecknet som influerar din personlighet när det kommer till karriären. Li Larsson uppmärksammar oss på ascendenttecknet. Vad är det då?

Det är faktiskt inte så krångligt som det låter. På samma sätt som du har ett stjärntecken har du också en så kallad ascendent, eller stigande tecken som det också kallas. Det här tecknet kan vara ett helt annat än ditt ”vanliga” stjärntecken och agerar på samma sätt, som en aktiv kraft i formandet av din personlighet.

Om ditt stjärntecken till exempel är ett stabilt jordtecken, men din ascendent är ett Impulsivt eldtecken, kan det förklara varför du agerar mer risktagande i vissa jobbsammanhang än du gör i privatlivet.

När det kommer till yrkeslivet är ascendenten faktiskt extra viktig, eftersom den representerar vårt yttre personlighetslager och hur vi uppfattas av vår omgivning vid första anblick, alltså innan man utvecklar en djupare relation.

Annons

– När det handlar om jobb och karriär har man dock extra stor nytta av att ta reda på sitt ascendenttecken. Detta är "överrocken" man har på sig i sitt sociala och yrkesmässiga liv. Om man vill räkna ut sin ascendent behöver man kartlägga sitt födelsediagram. Då måste man ha sin exakta födelsetid till hands och en astrolog, eller astrologiskt beräkningsprogram, att rådfråga.

Exempel på hur ett astrologiskt födelsediagram kan se ut.
Exempel på hur ett astrologiskt födelsediagram kan se ut.Foto: Shutterstock/TT

Vad är stjärntecknets kvalitet? Kardinal, fix eller föränderlig

Alla de tolv stjärntecknen delas in i tre olika astrologiska kvaliteter, som också kan vara intressanta att kika lite närmare på när vi vill lära oss mer om vilka vi är i det yrkesmässiga livet. Dessa kvaliteter ger oss information om hur vi uttrycker oss och representerar en sorts grundinställning till livet hos alla tecken.

Annons

Det finns tre kvaliteterna inom astrologin; kardinal, fix och föränderlig. Generellt sätt kommer man enkelt överens med tecken i samma kategori, men kan behöva kompromissa med övriga. Med andra ord kan det bidra med insikter om hur vi bäst samarbetar med, eller förhåller oss till, våra kollegor.

Varje kvalitet influerar ett tecken från varje element; ett med eld, ett med jord, ett med luft och ett med vatten. Se vilken kvalitet ditt stjärntecken har här nedan:

Vilken kvalitet har mitt stjärntecken?

  • Kardinal: Väduren (eld), Kräftan (vatten), Vågen (luft) och Stenbocken (jord).
  • Fix: Oxen (jord), Lejonet (eld), Skorpionen (vatten) och Vattumannen (luft).
  • Föränderlig: Tvillingarna (luft), Jungfrun (jord), Skytten (eld) och Fiskarna (vatten).

De kardinala, eller de ledande, är de stjärntecken som inleder varje årstid; vår, sommar, höst och vinter. Detta återspeglas i deras personligheter. På arbetsplatsen är dessa tecken ofta de som tar initiativ och inleder projekt. De har mycket energi och tenderar att vara inflytelserika bland kollegorna.

De fixa, eller de fasta, är de tecken i mitten av varje årstid. Detta tar sig uttryck i att de förkroppsligar säsongernas olika egenskaper. De är därför ofta pålitliga, har hög arbetsmoral och högt självförtroende. Dessa personer har svårast med förändring och kan ibland uppfattas som envisa eller odiplomatiska.

Annons

De föränderliga, eller de rörliga, är de stjärntecken som är födda i ett årstidsskifte. Det vill säga när vinter blir vår, när vår blir sommar, när sommar blir höst och när höst blir vinter. Dessa personer har lätt för att anpassa sig till förändring och är därför ofta både kommunikativa och lösningsorienterade. På arbetet är det ofta dessa personer som ror projekten i hamn.

Jobb som passar vattentecknen

De stjärntecken som styrs av elementet vatten är Fiskarna, Kräftan och Skorpionen. Alla tre delar övergripande egenskaper som gör dem extra lämpliga för vissa typer av jobb.

– Generellt passar vattentecknen till omvårdande, rådgivande och andliga yrken. Här finns empati och inlevelseförmåga och intresse för det mänskliga psyket, berättar Li.

Vattentecken dras ofta till yrken inom vården.Foto: Shutterstock/TT

Fiskarna (Vatten) – 20/2–20/3

Fiskarna är väldigt kunniga, empatiska, artistiska och företagsamma varelser med hög arbetsmoral. ”Frihet under ansvar”-mentaliteten får Fiskarna att både trivas och prestera som bäst. Allra bäst blir det när hon känner att hon utför ett viktigt arbete.

Annons

Exempel på yrken som passar Fiskarna: Filosof, akademiker, designer, musiker, konstnär eller journalist.

Kräftan (Vatten) – 22/6–22/7

Kräftan har en naturlig fallenhet för att upprätthålla ordning och ta hand om sin omgivning. Hon är en plikttrogen och påläst kollega, som har en tendens att överprestera och ta på sig arbetsuppgifter som egentligen inte ligger på hennes bord.

Exempel på yrken som passar Kräftan: Sjuksköterska, terapeut, lärare, arkeolog eller polis.

Skorpionen (Vatten) – 23/10–22/11

Skorpionen trivs bäst i yrken där hon har en samhällsnyttig funktion och har en tendens att snabbt klättra uppåt på karriärstegen. Hon har dessutom en unik förmåga för strategiskt tänkande och för att se komplexa sammanhang som andra missar.

Exempel på yrken som passar Skorpionen: Läkare, analytiker, psykolog, kriminalpolis eller forskare.

Jobb som passar jordtecknen

Stenbocken, Oxen och Jungfrun är de tre stjärntecknen som influeras av elementet jord. Detta innebär att de är väldigt grundade personligheter som analyserar och avväger saker och ting noggrant innan de agerar.

Annons

– Jordtecknen dras till praktiska yrken, men har också serviceanda och ledaregenskaper. Här finns ett intresse för att låta resurser växa, att bygga det varaktiga och stabila, att serva och hjälpa, men också för att styra och fatta kloka beslut, säger astrologen.

Jordtecknen har en fallenhet för analys och strategi.Foto: Shutterstock/TT

Stenbocken (Jord) – 22/12–20/1

Stenbocken är en pålitlig kollega som arbetar hårt, målmedvetet och ambitiöst. Hon dras ofta till statusyrken där det finns pengar att tjäna och hon tenderar att trivas bäst när hon får arbeta självständigt.

Exempel på yrken som passar Stenbocken: Entreprenör, finansman, företagsledare, politiker, strateg, ingenjör, matematiker eller programmerare.

Oxen (Jord) – 20/4–20/5

Det här jordtecknet presterar som allra bäst när hon är trygg i sin anställning, har rutiner och en stabil inkomst. Hon har en fallenhet för det visuella och en god analytisk förmåga. Oxen är en noggrann, envis och uthållig arbetare, som värnar om en god work-life balance, och sällan tar med sig jobbet hem.

Annons

Exempel på yrken som passar Oxen: Finansman, aktiemäklare, designer, arkitekt, kock eller politiker.

Jungfrun (Jord) – 23/8–22/9

Jungfrun är ofta en plikttrogen och arbetsam person som utgör en viktig kugge i hjulet på sin arbetsplats. Hon dras till yrken där hon får användning av sin analytiska personlighet och sitt sinne för struktur och organisation.

Exempel på yrken som passar Jungfrun: Forskare, lärare, revisor, statistiker eller arkivarie.

Jobb som passar lufttecknen

Våra tre lufttecken, Vattumannen, Tvillingarna och Vågen besitter alla en stark kunskapstörst och en outtömlig idébank. De är visionärer som behöver utmanas konstant för att inte tappa suget.

– Lufttecknen är tänkare och teoretiker. De vill forska, lära och lära ut, utveckla idéer och visioner. It, försäljning, författarskap och föreläsning hör hit, förklarar Li Larsson.

Lufttecknen är intellektuella och nyfikna varelser.Foto: Shutterstock/TT

Vattumannen (Luft) – 21/1–19/2

Vattumannen är en kreativ idéspruta som har starka åsikter och en enorm kunskapstörst. Allra bäst trivs hon när hon får använda sin uppfinningsrikedom och rebelliska anda till att jobba mot en bättre framtid.

Annons

Exempel på yrken som passar Vattumannen: Journalist, författare, politiker eller programmerare.

Tvillingarna (Luft) – 21/5–21/6

Detta livliga stjärntecken trivs som bäst när hon får ha många bollar i luften samtidigt. Hon har en stor nyfikenhet och älskar att lära sig nya saker. Presterar som bäst gör hon när hon får utöva sin sociala förmåga, jobba i ett högt tempo och med varierade arbetsuppgifter.

Exempel på yrken som passar Tvillingarna: Säljare, mäklare, kommunikatör eller marknadskoordinator.

Vågen (Luft) – 23/9–22/10

Vågen älskar balans och tar ofta en medlande roll i många sammanhang, så även på jobbet. Hennes fallenhet för att söka konsensus och kompromisser gör henne till en lämpad ledare.

Exempel på yrken som passar Vågen: Jurist, diplomat, aktivist, livscoach, stylist eller programledare.

Jobb som passar eldtecknen

Väduren, Lejonet och Skytten är alla naturliga ledare som inte räds hårt arbete. Deras arbete blir ofta deras livsstil och de tycker om att göra karriär.

Annons

– Eldtecknen är entreprenörer och modiga risktagare. När de brinner för något blir de ofta framgångsrika. Får de resa i jobbet trivs de extra bra, de klarar inte av stillastående, konstaterar astrolog Li.

Eldtecknen är naturliga ledare och säljare.Foto: Shutterstock/TT

Väduren (Eld) – 21/3–19/4

Väduren välkomnar hårt arbete och presterar bäst när hon står inför en utmaning. För att trivas behöver hon ett yrke som erbjuder mycket variation och som tillåter henne att fatta egna beslut. Ledarskapspositioner passar Väduren mycket bra.

Exempel på yrken som passar Väduren: Egenföretagare, projektledare, ingenjör, underhållare, brandman, personlig tränare eller chefs- och ledarpositioner.

Lejonet (Eld) – 23/7–22/8

Lejonet besitter ofta många ledaregenskaper och tenderar att dras till yrken där hon kan stå i centrum. Som medarbetare är hon plikttrogen och ärlig. Hon trivs som bäst när hon får utlopp för sin kreativitet och kan klättra i karriären.

Annons

Exempel på yrken som passar Lejonet: Säljare, regissör, föreläsare, ombudsman, receptionist, frisör eller chefs- och ledarpositioner.

Skytten (Eld) – 23/11–21/12

Här är ett tecken som ofta beskrivs med smittande optimism, outtröttlig energi och naturliga ledaregenskaper. Skytten behöver ett yrke som är fritt från för mycket rutiner och förväntningar för att hon ska prestera optimalt.

Exempel på yrken som passar Skytten: Marknadsanalytiker, marknadskommunikatör, säljare, konstnär, socionom eller statstjänsteman.

Annons