• .
5 tips hur du får en mer jämställd ekonomi hemma

5 tips hur du får en mer jämställd ekonomi hemma

Sparekonomen ger sina bästa tips om hur du skapar en rättvis ekonomi hemma

00:00

Här kommer fem råd till en mer jämställd ekonomi.

00:08

Råd nummer ett. Prata om det.

00:11

Istället för att se det som oromantiskt att prata ekonomi ifall något skulle hända.

00:17

Tänk så här.

00:19

Att värna om varandras ekonomi vid en eventuell separation.

00:24

Det är omtanke och kärlek.

00:26

Att ni funderar på hur ni skulle klara er ekonomiskt vid en separation kan också göra er mer trygga och lugna i ert förhållande.

00:34

Och att slippa bråka om pengar vid en eventuell separation kan göra en väldigt jobbig separation något enklare.

00:43

Tips nummer två. Dela på hemarbetet.

00:47

Istället för att en utav er kanske går ner på deltid och jobbar 80% när ni har små barn så kanske ni båda kan gå ner på 90%.

00:56

Det är viktigt nämligen att förstå att går du ner på deltid så kommer både din lön och i slutändan din pension att halka efter.

01:05

Så dela på det här.

01:07

Tips nummer tre. Dela på föräldraledigheten.

01:12

Idag i Sverige så får man 480 dagar föräldraledigt.

01:16

Det är tillräckligt för att båda föräldrarna ska kunna vara hemma en lång period med sina barn.

01:21

Idag tar dock kvinnor ut över 70% av de här dagarna.

01:27

Och man har kunnat se i studier att det gör man även om kvinnan tjänar mer än mannen.

01:32

Så det verkar inte bara ha med pengarna och lönen att göra.

01:36

Råd nummer fyra. Fördela pensionen vid behov.

01:40

Eftersom man får en lägre pension om man inte jobbar lika mycket och stannar hemma och tar hand om hemmet och barnen mer så kan den som arbetar mer överföra sin premiepension till den som arbetar mindre.

01:54

Man kan också spara privat till sin pension.

01:58

Då är det viktigt att man skriver att den privata pensionen är enskild egendom.

02:03

För det är nämligen så att i en separation så delas pensionen till båda parterna medan tjänstepension och allmänpension är personlig.

02:14

Sist men inte minst, nummer fem. Dela på vabbdagarna.

02:19

Vård av barn. Idag är det över 60% av vabbdagarna som tas ut av kvinnor.

02:28

gu.se

Nästa video